Elämäntaidot

Elämäntaitosisällöt ja materiaalipankki

Lyhyesti elämäntaidoista:

Onnellisuustaidot

Taitoa elää hyvää ja onnellista elämää

Onnellisuustaidot ovat positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan ytimessä. Positiivinen psykologia korostaa onnellisuuden ja hyvinvoinnin merkitystä ihmisen elämässä. Tutkimusten mukaan onnellisuus johtaa inhimilliseen kukoistukseen ja inhimillisen elämän täyteen potentiaaliin. Siksi onnellisuustaitoja opettamalla on mahdollista auttaa lapsia ja nuoria kukoistamaan ja löytämään hyvä ja onnellinen elämä. Onnellisuustaitojen ytimessä ovat nämä harjoiteltavat taidot:

 • Kiitollisuus, hyvän huomaaminen, arvostus elämää, itseä ja muita kohtaan
 • Myönteisyys ja sen vahvistaminen erilaisilla harjoituksilla
 • Onnellisuutta vahvistavat erityisesti ihmissuhteet ja muiden auttaminen.

Läsnäolotaidot

Taitoa olla tietoisesti läsnä, rauhoittua ja keskittyä

Läsnäolotaito on mielenrauhaa ja kykyä keskittyä tietoisesti itseensä, toisiin ihmisiin ja tekemiseen. Läsnäolotaito mahdollistaa hyvän suhteen itseen, toisiin, työskentelyyn ja auttaa saavuttamaan tekemisessä keskittyneen flow-tilan.

Läsnäoloa vahvistavia harjoituksia ovat:

 • rentoutuminen, rauhoittuminen ja hengitysharjoitukset
 • mindfulness-harjoitukset eli hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittelu
 • kehoharjoitukset ja omiin tuntemuksiin keskittyminen

Vahvuustaidot

Taito tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksia

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen on yksi keskinen avain hyvinvointiin, onnellisuuteen ja elämässä pärjäämiseen. Vahvuustaidot ovat positiivisen pedagogiikan ytimessä. Omien vahvuuksien tuntemus on avain myös syvempään ja eheämpään itsetuntemukseen. Toisten ihmisten vahvuuksien arvostamien ja uusien vahvuuksien harjoittelu on antoisa ja elämän mittainen matka.

Vahvuustaidot vahvistuvat:

 • Omien vahvuuksien tuntemuksella ja toisten vahvuuksien arvostamisella
 • Uusien vahvuuksien harjoittelulla ja oppimisella
 • Hyödyntämällä vahvuuksia opiskelussa, ihmissuhteissa ja elämässä

Vuorovaikutustaidot

Taitoa olla hyvässä vuorovaikutuksessa

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat avain onnistuneisiin ihmissuhteisiin ja menestykseen työssä ja elämässä. Hyviä ihmissuhteita opitaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä ennen kaikkea esimerkistä. Hyviä vuorovaikutustaitoja voi ja kannattaa harjoitella!

Ajattelutaidot

Rakentavan ja ratkaisukeskeisen ajattelun taidot

Ajattelutaidot ovat moninaisia positiiviseen psykologiaan, ratkaisukeskeisyyteen ja tunnetaitoihin perustuvia harjoituksia, toimintamalleja ja oman ajattelun rakentavaa johtamista.

Ajattelutaitojen opetusta on:

 • myönteisen ja ratkaisukeskeisen ajattelun harjoittelua
 • erilaisten voimavarojen valjastamista ajattelun ja tavoitteiden tueksi
 • omien uskomusten huomaamista ja rajoittavien uskomusten muuttamista
 • joustavan mielen vahvistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen mm. rauhoittumisen avulla

Ihmissuhdetaidot

Hyvät ihmissuhde- ja yhteistyötaidot

Hyvät ihmissuhteet ovat sekä hyvää vuorovaikutusta että erilaisia tapoja vahvistaa ihmissuhteita sekä myös ratkaista riitoja ja konflikteja. Kun nuoret oppivat hyvät ihmissuhdetaidot, heillä on taidot kaikkein tärkeimpään onnellisuuden avaimeen – hyviin ihmissuhteisiin! Ihmissuhdetaidot ovat siis pohjimmiltaan taitoa oppia rakastamaan ja vaalia rakkautta, eli hyviä suhteita läheisiin.

Myötätuntotaidot

Taito harjoittaa myötätuntoa, tehdä hyvää ja auttaa muita

Myötätunto ja itsemyötätunto ovat hyvinvoinnin ja onnellisuuden ytimessä. Muiden auttaminen ja hyvän tekeminen – kuinka opetamme lapset ja nuoret uudelleen auttamaan toisiaan, muita ja maailmaa ja tekemään hyvää?

Itsensä johtamisen

taidot

Itsensä johtaisen taito on taitoa johtaa itseään, tavoitteitaan ja unelmiaan sekä käsikirjoittaa oman näköistä elämää ja tulevaisuutta. Itsensä johtamisen taito on myös itsetuntemusta sekä oikeastaan kaikkien elämäntaitojen tarkoituksenmukaista hyödyntämistä oman näköisen onnellisen elämän visioimisessa, suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja siitä oman näköisestä elämästä nauttimista!

Tunnetaidot

Taito ymmärtää ja elää tunteiden kanssa tasapainossa

Tunnetaidot ovat onnellisuuden, itsetuntemuksen ja hyvien ihmissuhteiden ytimessä. Hyvä tunnekuntoisuus eli taito ymmärtää omia ja muiden tunteita sekä taito säädellä ja johtaa omia tunteita tekee elämästä merkittävästi helpompaa ja parempaa. Tunnetaidot ovat myös tietoista myönteisten tunteiden vahvistamista ja kielteisten tunteiden ymmärtämistä ja ratkaisemista.

Tunnetaitojen harjoittelua:

 • Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja ymmärtäminen
 • Toisten tunteiden ymmärtäminen ja tunnevuorovaikutus
 • Negatiivisten tunnekokemusten ymmärtäminen ja ratkaiseminen
 • Positiivisten tunteiden vaaliminen ja vahvistaminen
Ota yhteyttä

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.