Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Hyvinvointia edistävä valmentava ohjausote ja coaching-taidot opinto-ohjauksessa

Hyvinvointia edistävä valmentava ohjausote ja coaching-taidot opinto-ohjauksessa -koulutusohjelma on opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, jonka tarkoituksena on kehittää hyvinvointia edistävää opinto-ohjausta ja coaching taitojen hallintaa opinto-ohjauksen ammattilaisille. 

Koulutus on avoin kaikkien kouluasteiden oppilaanohjaajille, ja koulutukseen otetaan 100 ensimmäisenä  ilmoittautunutta osallistujaa. Koulutus toteutetaan verkossa, joten osallistuminen kautta Suomen on mahdollista. Koulutuskokonaisuus on 10 opintopisteen laajuinen ja se koostuu viidestä verkossa toteutettavaa lähiopetuspäivää (27.9.2024, 15.11.2024, 14.2.2025, 11.4.2025 ja 5.9.2025). Hanke toteutetaan 1.8.2024 – 31.12.2025

Koulutus käynnistyy 27.9.2024

Ilmoittautuminen avautuu pian!

Hyvinvointia edistävä valmentava ohjausote ja coaching-taidot opinto-ohjauksessa -koulutusohjelma on opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, jonka aikana opinto-ohjaajat saavat teoreettista ymmärrystä sekä käytännön työkaluja opiskelijoiden laaja-alaisen hyvinvoinnin parantamiseen ja ohjaamiseen. Koulutus lisää myös opinto-ohjaajien hyvinvoinnin pedagogiikan sekä ratkaisukeskeisen työotteen osaamista. 

Näin vahvistetaan oppilaiden osallisuuden kokemusta ja kiinnittymistä opintoihin hyvinvointitaitojen avulla. Koulutuksen aikana tuetaan myös koulutusohjelmaan osallistuvien hyvinvointia, työn imua ja työssä koettua merkityksellisyyttän useilla omaan työhön ja elämää sovellettavilla positiivisen psykologian tutkituilla harjoitteilla.

Koulutuksen sisältö

 

 • Koulutusohjelmaan kuuluu 5 verkkokoulutuspäivää, itsenäistä opiskelua Claned-verkko-oppimisalustalla sekä pienryhmätyöskentelyä
 • Pienryhmissä perehdytään valmentavaan ratkaisukeskeiseen työotteeseen. Pienryhmän jäsenet oppivat yhdessä työskentelemällä coachingin taitoja sekä käytäntöjä, joiden avulla saadaan käytännön työkaluja opiskelijoiden laaja-alaisen hyvinvoinnin parantamiseen ja ohjaamiseen.
 • Jokaisella koulutuskerralla työstetään toimintaan vietäviä käytännön hyvinvointi-harjoitteita, jotka viedään toimintakulttuuriin koulutuspäivien välisinä aikoina.Hankkeen lopuksi työstetään raportti, johon kootaan valmennusharjoitteluista saadut hyödyt oppilastyössä. Raportit jaetaan hankkeen verkkosivuilla ilmaiseksi kaikille Suomen opinto-ohjaajille.
 • Koulutusohjelma toteutetaan syksystä 2024 syksyyn 2025.


Koulutuksen keskeiset sisällöt ja yhteiset ZOOM-koulutuspäivät:

Valmentavan ohjausotteen perusteet ja hyvinvoinnin vahvistaminen arjessa
27.9.2024 klo 9.00–15.30

 • Perehtyminen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin teorian ja tutkimuksen valossa: PERMA+H
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hahmottaminen oppilaitoksen sekä oppilastyön toimintakulttuurin kokonaisuudessa.
 • Ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteisiin tutustuminen ja niiden soveltaminen opiskelijoiden sekä työyhteisön kohtaamisiin.

Vahvuudet, vahvuuspedagogiikka ja tietoisen läsnäolon merkitys coaching-prosessissa
15.11.2024 klo 9.00–15.30

 • Vahvuustaidot, luonteenvahvuudet ja vahvuuspedagogiikka opinto-ohjauksessa
 • Luonteenvahvuusteorian perusteet ja vahvuustaitojen hyödyntäminen hyvinvoinnin, oppimisen ja ohjaustyön tukena
 • Tietoisuus- ja läsnäolotaitojen merkitys vuorovaikutuksessa, kohtaamisissa sekä hyvinvointipedagogiikassa

Perehtyminen ratkaisukeskeiseen ohjaavaan coaching-prosessiin
14.2.2025 klo 9.00–15.30

 • Ratkaisukeskeisen coachingin perusteet ja keskeiset työtavat.
 • Yksilöiden ja yhteisöjen voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen.
 • Kuunteleminen, läsnäolo ja arvostava kohtaaminen ratkaisukeskeisessä vuorovaikutuksessa.

Tunnetaidot, myötätuntotaidot ja itsemyötätunto ohjauksessa
11.4.2025 klo 9.00–15.30

 • myönteisten tunteiden vaalimisen merkitys.
 • vaikeiden tunteiden kanssa toimiminen.
 • myötätunto- ja itsemyötätuntotaidot ja niiden hyödyntäminen ohjauksessa.

Merkityksellisyys, opitun kirkastaminen ja koulutuksen koonti
5.9.2024 klo 9.00–15.30

 • merkityksellisyyden kokemuksen määrittely.
 • merkityksellisyyden vaikutus hyvinvointiin.
 • merkityksellisyyden kokemus oppilaitoksessa.
 • koulutuskokonaisuuden koonti ja ryhmämuotoisten hankkeen lopputöiden esittely.

Kouluttajina toimivat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen ja Jenni Pelkonen.
Kouluttajista voit lukea lisää täältä

Hankkeen www-osoite
www.positiivinenoppiminen.fi

Hankkeen yhteyshenkilö: Viivi Pentikäinen
viivi@positiivinenoppiminen.fi
+358 44 5311478

 

Hankkeen alkamisaika
1.8.2024

Hankkeen päättymisaika
31.12.2025

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla