Elämäntaidot

Elämäntaitosisällöt ja materiaalipankki

ELÄMÄNTAITOJA HYVÄÄN, ONNELLISEEN JA MERKITYKSELLISEEN ELÄMÄÄN

Elämäntaidot ovat opittavia ja harjoiteltavia hyvinvointitaitoja, joiden avulla voimme elää hyvää, onnellista ja merkityksellistä elämää. Elämäntaidot perustuvat positiiviseen psykologiaan ja hyvinvointitutkimuksiin. Opimme elämäntaitoja koko elämän ajan. Parhaiten elämäntaitojen positiivinen oppiminen tapahtuu yhteydessä toisten ihmisten kanssa.

Koulussa elämäntaitoja voidaan opettaa, oppia ja vahvistaa monin tavoin. Tärkeintä on lähteä pohtimaan elämäntaitoja ja hyvinvointia yhdessä turvallisen, myönteisen ja kannustavan aikuisen kanssa, joka on valmis tutkimaan aiheita avoimesti ja inhimillisesti yhdessä oppilaiden kanssa. Tarjoamme opettajille ja kasvattajille laajan ja perusteellisen koulutuksen elämäntaitojen ja hyvinvointiopetuksen kokonaisuudesta. Voit tutustua elämäntaito-opetuksen koulutusohjelmaan täällä:

http://www.positiivinenoppiminen.fi/opettajan-koulutus/

Elämäntaidot

 • Taitoa elää hyvää, onnellista ja merkityksellistä elämää
 • Taitoa oppia, kehittyä ja kasvaa ihmisenä läpi elämän
 • Taitoa hyödyntää inhimillisiä vahvuuksia ja voimavaroja
 • Taitoa nauttia elämästä, elää täyttä elämää ja olla aidosti onnellinen

Onnellisuustaidot

Onnellisuustaidot ovat positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan ytimessä. Positiivinen psykologia korostaa onnellisuuden ja hyvinvoinnin merkitystä ihmisen elämässä. Tutkimusten mukaan onnellisuus johtaa inhimilliseen kukoistukseen ja inhimillisen elämän täyteen potentiaaliin. Siksi onnellisuustaitoja opettamalla on mahdollista auttaa lapsia ja nuoria kukoistamaan ja löytämään hyvä ja onnellinen elämä.

 • Taitoa huomata, nähdä ja nähdä hyvää
 • Taitoa tuntea ja osoittaa arvostusta ja kiitollisuutta
 • Taitoa tehdä asioita, jotka tuovat onnellisuutta itselle ja muille
 • Taitoa pysähtyä onnellisten hetkien äärelle ja tiedostaa ne

Läsnäolotaidot

Läsnäolotaito on mielenrauhaa ja kykyä keskittyä tietoisesti itseensä, toisiin ihmisiin ja tekemiseen. Läsnäolotaito mahdollistaa hyvän suhteen itseen, toisiin, työskentelyyn ja auttaa saavuttamaan tekemisessä keskittyneen flow-tilan.

 • Taitoa olla tietoisesti läsnä omassa elämässä ja ihmissuhteissa
 • Taitoa asettua, rauhoittua ja rentoutua
 • Taitoa rauhoittaa itsensä stressaavissa tilanteissa
 • Taitoa keskittyä ja uppoutua tekemiseen

Vahvuustaidot

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen on yksi keskinen avain hyvinvointiin, onnellisuuteen ja elämässä pärjäämiseen. Vahvuustaidot ovat positiivisen pedagogiikan ytimessä. Omien vahvuuksien tuntemus on avain myös syvempään ja eheämpään itsetuntemukseen. Toisten ihmisten vahvuuksien arvostamien ja uusien vahvuuksien harjoittelu on antoisa ja elämän mittainen matka.

 • Taitoa huomata ja tunnistaa omia luontaisia vahvuuksia
 • Taitoa käyttää ja hyödyntää omia vahvuuksia tietoisesti
 • Taitoa kehittää ja vahvistaa uusia vahvuuksia
 • Taitoa huomata ja arvostaa muiden vahvuuksia

Vuorovaikutustaidot

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat avain onnistuneisiin ihmissuhteisiin ja menestykseen työssä ja elämässä. Hyviä ihmissuhteita opitaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä ennen kaikkea esimerkistä. Hyviä vuorovaikutustaitoja voi ja kannattaa harjoitella!

 • Taitoa olla myönteisessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa
 • Taitoa hallita hyvän vuorovaikutuksen taidot ja käyttää niitä
 • Taitoa olla aktiivisena ja myönteisenä vuorovaikuttajana ihmissuhteissa
 • Taitoa rakentaa ryhmiä ja yhteisöjä myönteisellä vuorovaikutuksella

Ajattelutaidot

Ajattelutaidot ovat moninaisia positiiviseen psykologiaan, ratkaisukeskeisyyteen ja tunnetaitoihin perustuvia harjoituksia, toimintamalleja ja oman ajattelun rakentavaa johtamista.

 • Taitoa rakentavaan ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun
 • Taitoa myönteiseen, tasapuoliseen ja joustavaan ajatteluun
 • Taitoa tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen ajatteluun
 • Taitoa oman ajattelun jatkuvaan kehittämiseen

Ihmissuhdetaidot

Hyvät ihmissuhteet ovat sekä hyvää vuorovaikutusta että erilaisia tapoja vahvistaa ihmissuhteita sekä myös ratkaista riitoja ja konflikteja. Kun nuoret oppivat hyvät ihmissuhdetaidot, heillä on taidot kaikkein tärkeimpään onnellisuuden avaimeen – hyviin ihmissuhteisiin! Ihmissuhdetaidot ovat siis pohjimmiltaan taitoa oppia rakastamaan ja vaalia rakkautta, eli hyviä suhteita läheisiin.

 • Taitoa muodostaa ja ylläpitää hyviä ihmissuhteita ja ystävyyttä
 • Taitoa olla myönteisesti ryhmän jäsenenä ja tehdä rakentavasti yhteistyötä
 • Taitoa tuntea itsensä sekä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta
 • Taitoa ratkaista konflikteja, sovitella ja antaa anteeksi

Myötätuntotaidot

Myötätunto ja itsemyötätunto ovat hyvinvoinnin ja onnellisuuden ytimessä. Muiden auttaminen ja hyvän tekeminen – kuinka opetamme lapset ja nuoret uudelleen auttamaan toisiaan, muita ja maailmaa ja tekemään hyvää?

 • Taitoa olla myötätuntoisen ystävällinen itselle ja muille
 • Taitoa tehdä aktiivisia ystävällisiä tekoja itselle ja muille
 • Taitoa auttaa ja tehdä hyvää
 • Taitoa elää myötätuntoisesti ja ystävällisesti yhteisön jäsenenä

Itsensä johtamisen

taidot

Itsensä johtaisen taito on taitoa johtaa itseään, tavoitteitaan ja unelmiaan sekä käsikirjoittaa oman näköistä elämää ja tulevaisuutta. Itsensä johtamisen taito on myös itsetuntemusta sekä oikeastaan kaikkien elämäntaitojen tarkoituksenmukaista hyödyntämistä oman näköisen onnellisen elämän visioimisessa, suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja siitä oman näköisestä elämästä nauttimista!

 • Taitoa johtaa itseään ja omaa elämäänsä
 • Taitoa johtaa omia tavoitteitaan ja unelmiaan
 • Taitoa ottaa vastuu omasta hyvinvoinnista ja onnellisuudesta
 • Taitoa hyödyntää ja soveltaa elämäntaitoja itsensä ja muiden hyväksi

Tunnetaidot

Tunnetaidot ovat onnellisuuden, itsetuntemuksen ja hyvien ihmissuhteiden ytimessä. Hyvä tunnekuntoisuus eli taito ymmärtää omia ja muiden tunteita sekä taito säädellä ja johtaa omia tunteita tekee elämästä merkittävästi helpompaa ja parempaa. Tunnetaidot ovat myös tietoista myönteisten tunteiden vahvistamista ja kielteisten tunteiden ymmärtämistä ja ratkaisemista.

 • Taitoa tunnistaa tunteita ja elää tunteiden kanssa tasapainossa
 • Taitoa vaalia ja vahvistaa myönteisiä tunteita
 • Taitoa kohdata, ymmärtää ja ratkaista vaikeita tunteita
 • Taitoa ymmärtää ja eläytyä toisten tunteisiin empaattisesti

Hyvinvointitaidot

ja hyvän olon taidot

 • Taitoa pitää itsestään ja kehostaan hyvää huolta
 • Taitoa rakastaa itseään ja arvostaa omaa kehoaan
 • Taitoa huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista
 • Taitoa levätä, liikkua ja syödä omaa hyvinvointia tukien
Ota yhteyttä

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt