Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Handlednings- och coachingfärdigheter som främjar välbefinnande inom studie- och karriärvägledning

”Handlednings- och coachingfärdigheter som främjar välbefinnande inom studie- och karriärvägledning” är ett fortbildningsprogram som finansieras av Utbildningsstyrelsen och som syftar till att utveckla färdigheter som stöder välbefinnande i väglednings- och coachingarbetet. Utbildningen riktar sig till studiehandledare och karriärvägledare på alla utbildningsnivåer.

Utbildningen är öppen för studiehandledare på alla utbildningsnivåer. 30 deltagare ryms med i denna utbildning. Platserna fylls i anmälningsordning, dock så att kriterierna som beskrivs gällande utbildningens målgrupp beaktas. Utbildningen genomförs som distansutbildning i Zoom, så det är möjligt att delta från hela Finland. Utbildningen omfattar 10 studiepoäng och består av fem utbildningsdagar på distans (fredagarna 4.10.2024, 22.11.2024, 7.3.2025, 11.4.2025 och 12.9.2025).

Utbildningen börjar 4.10.2024.

*

Anmäl dig till utbildningen HÄR

Handlednings- och coachingfärdigheter som främjar välbefinnande inom studie- och karriärvägledning är en fortbildning som finansieras av Utbildningsstyrelsen i Finland, under vilken studiehandledare får teoretisk förståelse och praktiska verktyg för att ha en positiv inverkan och vägleda elever i deras välmående. Utbildningen stärker även kunskap i positiv pedagogik och lösningsfokuserade arbetsmetoder.

Med hjälp av dessa färdigheter i att främja välbefinnande kan vi stärka elevernas upplevelse av inkludering och anknytning till sina studier. Under utbildningen får deltagarna även stöd för det egna välbefinnandet, arbetstillfredsställelse och känsla av meningsfullhet i arbetet, med flera övningar baserade på forskning i positiv psykologi som kan tillämpas i det egna arbetet och privatlivet.

Utbildningens innehåll

 • Utbildningsprogrammet omfattar 5 dagars distansutbildning, självstudier i Claneds digitala lärmiljö, samt arbete i grupper.
 • I grupperna kommer deltagarna att öva på lösningsfokuserade coachingmetoder. Deltagarna lär sig färdigheter och metoder för coaching genom att arbeta tillsammans för att utveckla praktiska verktyg för att vägleda och stöda elevernas bredare välbefinnande.
 • Vid varje utbildningstillfälle kommer deltagarna att få utveckla praktiska övningar i välbefinnande, som ska implementeras i skolans kultur mellan utbildningsdagarna. Utbildningshelheten avslutas med en rapport som sammanfattar den upplevda nyttan av övningarna i det dagliga handledningsarbetet. Rapporterna kommer att distribueras kostnadsfritt på projektets webbplats till alla finska studiehandledare och yrkesvägledare.
 • Utbildningsprogrammet kommer att pågå från hösten 2024 till hösten 2025.
Anmäl dig till utbildningen här

Utbildningens huvudsakliga innehåll och de gemensamma ZOOM-utbildningsdagarna:

Grunderna i coaching och att stärka välbefinnandet i vardagen 4.10.2024 kl. 9.00-15.30

 • Introduktion till faktorer som påverkar välbefinnandet i ljuset av teori och forskning: PERMA+H
 • Förståelse för positiv pedagogik och breda färdigheter i välbefinnande i samband med läroanstaltens övergripande kultur och elevarbete.
 • Introduktion till kännetecknen för lösningsfokuserad interaktion och deras tillämpning på möten med studenter och på arbetsplatsen.

Styrkor, styrkepedagogik och vikten av medveten närvaro i coachingprocessen 22.11.2024 9.00-15.30

 • Styrkor, karaktärsstyrkor och styrkepedagogik i coaching
 • Grunderna i teorin om karaktärsstyrkor och användningen av styrkor för att stödja välbefinnande, lärande och vägledningsarbete
 • Betydelsen av medvetenhet och närvarofärdigheter i interaktion, möten och positiv pedagogik

Bekantning med lösningsfokuserad coachingprocess 7.3.2025 9.00-15.30

 • Grunderna och de viktigaste arbetsmetoderna i lösningsfokuserad coaching.
 • Främjandet av individers och gruppers resurser och styrkor.
 • Lyssnande, närvaro och respektfullt bemötande i lösningsfokuserade interaktioner.

Emotionella färdigheter, medkänsla och självmedkänsla i handledning 11.4.2025 kl. 9.00-15.30

 •  Vikten av att vårda positiva känslor.
 • Att hantera svåra känslor.
 • Färdigheter i medkänsla och självmedkänsla och hur man använder dem i
  handledning.

Mening, klargörande av vad som har lärts ut och sammanfattning av utbildningen 12.9.2024 kl. 9.00-15.30

 • Att definiera upplevelsen av meningsfullhet.
 • Meningsfullhetens inverkan på välbefinnandet.
 • Upplevelsen av meningsfullhet i en utbildningsinstitution.
 • Sammanställning av utbildningspaketet och presentation av det slutliga grupparbetet.

Utbildare: Annika Sahi, Ann-Charlotte Rosenqvist, Meggi Hedengren, samt inbjudna
föreläsare.Kouluttajista voit lukea lisää täältä

Projektets www-adress
www.positiivinenoppiminen.fi

Utbildningens kontaktperson: Viivi Pentikäinen
viivi@positiivinenoppiminen.fi
+358 44 5311478

Projektet är finansierat av utbildningsstyrelsen under perioden 2024-2025

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla