Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
  • No products in the cart.
There is no posts!
0
  • No products in the cart.
0
  • No products in the cart.

Hyvinvoiva ja Myötätuntoinen koulu

Koulu on maailma pienoiskoossa. Koulussa kohtaamme toisemme arjessa, päivästä toiseen ja vuodesta seuraavaan. Inhimillinen kohtaaminen vaatii taitoja, jotka ovat elämän vaikeimpia ja samalla niitä tärkeimpiä; Ihmissuhdetaitoja, tunnetaitoja, läsnäolotaitoja ja ratkaisutaitoja.
Näitä myötätuntoisen kohtaamisen taitoja opimme parhaiten yhdessä.

Kouluhyvinvointi pitää sisällään kouluyhteisön jäsenten yhteisöllisen hyvinvoinnin osa-alueet. Kouluhyvinvoinnin keskiössä ovat oppilaat, eli lapset ja nuoret. Oppilaiden kouluhyvinvointia voidaan vahvistaa monilla eri tavoin mm. opettamalla koulussa hyvinvointitaitoja sekä huomioimalla aktiivisesti oppilaiden yksilötason ja ryhmätason hyvinvoinnin eri osa-alueet koulussa. Kouluhyvinvoinnin teemat koskettavat koulun aikuisia työyhteisönä, mutta myös koteja, perheitä ja huoltajia, joiden sujuva ja myötätuntoinen yhteistyö koulun aikuisten kanssa rakentaa osaltaan kouluhyvinvointia lapsille ja nuorille.

Hyvinvoivassa ja myötätuntoisessa koulussa jokainen kokee olevansa tärkeä ja arvostettu yhteisön jäsen – ja samalla jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on vastuu siitä, kuinka jokainen kohtaa ja kohtelee kaikkia muita. Hymy-taidot toimivat koko kouluyhteisön hyvinvointia vahvistavana tasona, jossa jokainen voi kohdata toiset ystävällisellä hymyllä ja tervehdyksellä.

Ryhdyimme kolmen koulun voimin rakentamaan hyvinvoivan ja myötätuntoisen koulun reseptiä Opetushallituksen 2-vuotisella rahoituksella 100 Koulua -hankkeessa. Halusimme tarjota kouluyhteisön kaikille jäsenille – oppilaille, opettajille ja vanhemmille – konkreettisia työkaluja ja tapoja vahvistaa inhimillistä hyvinvointia arjessa, matkalla kohti vastuullisempaa ja myötätuntoisempaa kouluyhteisöä ja maailmaa.

Lue lisää hankkeesta www.hundred.fi

HyMy-taidot

Hyvinvoivaa ja myötätuntoista koulukulttuuria rakennetaan hyvien ihmissuhteiden ja myönteisten arkisten kohtaamisten avulla. HyMy-taidot ovat hyvinvointi- ja myötätuntotaitoja, joiden avulla rakennetaan koulukulttuuria, jossa kaikkien on koulussa hyvä olla ja oppia. HyMy-taidoilla opimme kohtaamaan toisemme aktiivisen ystävällisesti, myötätunoisesti, läsnäolevasti ja rakentavasti. HyMy-taidot auttavat myös ratkaisemaan konflikteja ja sovittelemaan.
Kutsumme sinut mukaan myös Facebookin HyMy -hyvinvoiva ja myötätuntoinen koulu – yhteisöön keskustelemaan ja jatkokehittämään sisältöjä yhä paremmiksi ja näin rakentamaan tulevaisuuden hyvinvoivaa ja myötätuntoista koulumaailman yhdessä.
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla