Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
  • No products in the cart.
There is no posts!
0
  • No products in the cart.
0
  • No products in the cart.

Positiivinen oppiminen

Positiivinen oppiminen / Muut  / Tervetuloa HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuuteen
Hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma, Positiivinen Oppiminen, Äänekoski, Kauniainen, hyvinvointiopetus, hyvinvointiopetus

Tervetuloa HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuuteen

Julkaisutilaisuus järjestetään keskiviikkona 20.9.2023 klo 14.00-16.00

Äänekosken ja Kauniaisten kaupunki julkaisevat yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa rakennetun hyvinvointitaitojen opetussuunitelman, joka lahjoitetaan vapaasti kaikkien Suomen koulujen käyttöön. Kutsumme webinaarina järjestettävään julkaisutilaisuuteen 20.9. paikalle kaikki koulumaailman ja lasten sekä nuorten hyvinvoinnin ja opetuksen parissa toimivat tahot.
Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelma 

Opetushallitus antoi 1.3.2023 Perusopetuksen opetusssuunnitelman perusteiden 2014 muutosmääräyksen, jonka yhtenä tavoittena on lisätä oppiladen hyvinvointia kouluyhteisöissä sekä ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja.

HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointiopetuksen  opetussuunnitelman tavoitteena on tarjota toimiva rakenne ja perusteet sille, miten kouluissa voidaan tulevaisuudessa systemaattisesti ja johdonmukaisesti edistää sekä vahvistaa hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kaikki suomalaiset koulut voivat vapaasti hyödyntää ja soveltaa HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelmaa asianmukaisin viittauksin luodessaan rakenteita ja käytäntöjä, jotka tukevat oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma, Positiivinen Oppiminen, Äänekoski, Kauniainen, hyvinvointiopetus, hyvinvointiopetusÄänekosken ja Kauniaisten kunnat – laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen edelläkävijät ja suunnannäyttäjät

Äänekosken ja Kauniaisten kunnat ovat laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen edelläkävijöitä. Molemmissa kaupungeissa on tehty pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä hyvinvointiopetuksen kehittämisen ja opettamisen puolesta vuodesta 2016 saakka. Näiden vuosien aikana hyvinvointiopetus on muodostunut molemmissa kunnissa osaksi koulukulttuurin rakenteita ja opetus on koskenut lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 9. luokalle saakka. 

Sekä Äänekoskella että Kauniaisissa lasten ja nuorten hyvinvointi on nähty tärkeänä kouluyhteisöjen yhteisenä tavoitteena, joka on luonut perustaa ja suuntaa kouluyhteisöjen toiminnalle. Syksyllä 2023 kunnat ottavat merkittävän askeleen kohti entistä määrätietoisempaa hyvinvointiopetusta, kun Positive Educatonin kanssa yhteistyössä rakennettu HYVÄÄ KASVUA – hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma julkaistaan ja otetaan virallisesti käyttöön 20.9.2023. Tämä paikallinen opetussuunnitelma ohjaa molemmissa kunnissa perusopetuksen päivittäistä opetus- ja kasvatustyötä rakentaen vahvaa yhteistä suuntaa hyvinvointitaitojen opetukselle ja oppimiselle.

HYVÄÄ KASVUA -opetussuunnitelma kehitystyö alkoi Positive Educationin johdolla Äänekoskella syksyllä 2020. Äänekosken kaupunki on systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kouluttanut kuntaan laaja-alaisen hyvinvoinnin opettajia. Vuoden mittaisen täydennyskoulutuksen käyneitä positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajia on kaupungin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ensi talvena jo yhteensä 75. Kauniaisissa saman koulutuksen käyneitä hyvinvointiopettajia on perusopetuksessa 40. Kauniainen liittyi mukaan HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman kehitystyöhön syksyllä 2022 ja on myös tehnyt hyvinvointiopetuksen kehittämistyön kanssa suunnitelmallista työtä jo vuodesta 2015 saakka, mm julkaisemalla Suomen ensimmäisen paikallisen hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelman, joka astui voimaan syksyllä 2017 kaupungin suomenkielisellä yläasteella. 

Hyvinvoinnin taitojen opettamista ohjaavaa HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelmaa aletaan toteuttaa koulujen arjessa koulukohtaisesti lukuvuoden 2023-2024 aikana. HYVÄÄ KASVUA -hyinvointiopetuksen opetussuunnitelma julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.

Positiivinen oppiminen, hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma, julkaisutilaisuus, hyvinvointiopetusJulkaisutilaisuus

Missä: Verkossa Zoom-alustalla 

Milloin: 20.9.2023

Ilmoittautuminen tilaisuuteen: Ilmoittaudu tämän linkin kautta.

Tapahtuman kieli: julkaisutilaisuus järjestetään suomenkielisenä, osa sisällöstä myös ruotsiksi. 

Keskiviikkona 20.9.2023 klo 14-16 järjestettävässä julkaisutilaisuudessa esitellään HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt, jotka ovat ilmaiseksi kaikkien vapaassa käytössä ja ladattavissa Positive Educationin nettisivuilla www.positiivinenoppiminen.fi julkaisutilaisuuden jälkeen. HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelman 1–9.luokille kirjoitettujen perusteiden ja tavoitteiden lisäksi sivuilta löytyy runsaasti videoita, materiaalia ja tehtäväsisältöä laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen toteuttamiseen perusopetuksen 1–9 luokille. Suuri osa materiaalista on helposti hyödynnettävissä myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 

Tilaisuudessa esitellään HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelman lisäksi malli, jossa kutsumme kaikki Suomen koulut ja opettajat kehittämään lisää sisältöjä yhteistyössä ja yhdessä. Kehitystyö on maksutonta ja perustuu vastavuoroisuuteen, eli liittymällä kehittäjäverkostoon saa koko kehittäjäverkoston materiaalin käyttönsä.

Tilaisuus striimataan verkossa ja siihen on vapaa pääsy. Mukaan mahtuu 1000 ensimmäisenä ilmoittautunutta ja kaikki ilmoittautuneet saavat tallenteen. 

Kysy lisää:

Viivi Pentikäinen viivi@positiivinenoppiminen.fi

puh +358 (0)44 531 1478.

yvinvointitaitojen opetussuunnitelma, Positiivinen Oppiminen, Äänekoski, Kauniainen, hyvinvointiopetus, hyvinvointiopetusPositiivisen pedagogiikan tavoitteena on edistää hyvinvointia ja oppimista

Äänekoski ja Kauniainen ovat on investoineet positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajankoulutukseen jo vuosien ajan sekä kehittäneet koulujen osaamista pitkäjänteisesti hyvinvointitaitojen opetuksen osalta. Molemmat kunnat ovat järjestäneet opettajilleen oman paikallisen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman yhteistyössä Positive Education koulutusyrityksen kanssa.

Positiivinen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma perustuu hyvinvointitaitojen ja kouluhyvinvoinnin tutkimukseen ja käytännön sovelluksiin oppilailla. Positiivisen pedagogiikan tutkimuksista on saatu vahvistavaa näyttöä siitä, että harjoitteilla, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä myönteisen yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisella voidaan vaikuttaa edistävästi oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin (Kts. Avola, 2017 ja Vuorinen, 2022).

Äänekosken ja Kauniaisten lisäksi 35 opintopisteen Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen -koulutusohjelman käyneitä kasvatus- opetus- ja sosiaalialan mattilaisia on valtakunnallisesti jo yli 1200. Nämä hyvinvointikasvatuksen ja opetuksen ammattilaiset ovat vuosien 2016-2023 aikana opettaneet hyvinvointitaitoja kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja muissa kasvatus- ja opetusalan tehtävissä. Lisäksi Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki ovat kouluttaneet tunne- ja vuorovaikutustaitoja koko opetustoimen henkilölle Positive Educationin positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen asiantuntijoiden johdolla vuosien 2022-2023 aikana. 

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen -koulutusohjelmaan on mahdollisuus osallistua kesäyliopistoissa kautta maan sekä Positive Educationin omana koulutuksena. Lue lisää koulutusohjelmasta verkkosivuiltamme www.positiivinenoppiminen.fi Koulutuksen perusteisiin voi tutustua laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen asiantuntijoiden Pauliina Avolan ja Viivi Pentikäisen Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjassa (2019) sekä Hyvinvointitaitojen kukoistava tehtäväkirja (2022) kirjoissa, BEEhappy Publishing

kouluhyvinvointi, positiivinen oppiminen, hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelma, äänekoski, kauniainen

No Comments

Post a Comment

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla