Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.

HYVINVOINTIOPETUKSEN JA POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN PERUSTEET (20 op)

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet koulutusohjelma on täydennyskoulutusohjelma (20 op), jossa osallistujat saavat kattavan koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen. Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Koulutus koostuu 7 lähiopetuspäivästä sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-opintoina.

Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa (www.positiivinenoppiminen.fi).

Koulutuksen pääsisällöt ovat:

 • Positiivisen psykologian teoria ja käytäntö
 • Aikuisen hyvinvointi-interventiot
 • Positiivisen pedagogiikan asenne
 • Ratkaisukeskeinen valmentava vuorovaikutus ja opetus
 • Laaja-alaiset hyvinvointitaidot
  • Onnellisuustaidot
  • Vahvuustaidot
  • Läsnäolotaidot
  • Tunnetaidot
  • Ajattelutaidot
  • Itsensäjohtamisen taidot
  • Ihmissuhdetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ratkaisemistaidot
  • Tavoittelun ja unelmoinnin taidot

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU – HÄMEENLINNA

Koulutuksen lähiopetuspäivät 2.9.2023- 30.3.2024:

2023
1. LA 2.9.2023
2. LA 7.10.2023
3. LA 11.11.2023
4. LA 2.12.2023

2024
5. LA 13.1.2024
6. LA 9.3.2024
7. LA 20.4.2024

Koulutus siirretty alkamaan syyskuussa.

Koulutuspäivien aikataulu lähipäivinä on klo 10.00.-17.00

KOULUTTAJAT

Koulutusohjelman pääkouluttajan toimii Susanna Heikari.
Lisäksi koulutusohjelmassa luennoi ja kouluttaa useita muita asiantuntijoita kuten Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen.

KOULUTUKSEN HINTA

1790 € (sis. alv)

Koulutuksen hinta sisältää verkko-opiskelumateriaalit, lähiopetuksen sekä Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan ja Hyvinvointitaitojen Kukoistavan tehtäväkirjan.

Ilmoittaudu tästä Hämeenlinnan koulutukseen

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU – JYVÄSKYLÄ

1. Lähiopetuspäivä: Lauantai 11.3.2023
2. Lähiopetuspäivä: Lauantai 1.4.2023
3. Lähiopetuspäivä: Lauantai 6.5.2023
4. Lähiopetuspäivä: Lauantai 2.9.2023
5. Lähiopetuspäivä: Lauantai 7.10.2023
6. Lähiopetuspäivä: Lauantai 11.11.2023
7. Lähiopetuspäivä: Lauantai 2.12.2023

Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-17.00

KOULUTTAJAT

Koulutusohjelman pääkouluttajana toimii Sanna Kumpu.
Lisäksi koulutusohjelmassa luennoi ja kouluttaa useita muita asiantuntijoita kuten Pauliina Avola, Viivi
Pentikäinen, Susanna Heikari ja Sari Terävä.

KOULUTUKSEN HINTA

1790 € (sis. alv)

Koulutuksen hinta sisältää verkko-opiskelumateriaalit, lähiopetuksen sekä Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan ja Hyvinvointitaitojen Kukoistavan tehtäväkirjan.

Ilmoittaudu tästä Jyväskylän koulutukseen

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU – OULU

Perjantaisin 6.10., 10.11. ja 8.12.2023 klo 13.30–19.30 Oulu

Perjantaisin 19.1., 9.2., 22.3., ja 3.5.2024 klo 13.30–19.30 Oulu

Koulutuspaikka kerrotaan tarkemmin kutsussa. Koulutus koostuu 7 lähiopetuspäivästä sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-opintoina.

KOULUTTAJAT

Pääkouluttajana toimii Susanna Heikari

-Kasvatustieteiden maisteri, KM
-Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
-Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
-Luokanopettaja
-Steinerpedagogi
-MB Master Coach
-Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
-Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
-Yli 10 vuoden kokemus opettajan ja kouluttajan työstä eri aihealueiden tiimoilta

Muita kouluttajia ovat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Sanna Kumpu ja Päivi Kärki.

KOULUTUKSEN HINTA

1790 €, laskutetaan kolmessa erässä

Koulutuksen hinta sisältää verkko-opiskelumateriaalit, lähiopetuksen sekä Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan ja Hyvinvointitaitojen Kukoistavan tehtäväkirjan.

Ilmoittaudu tästä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutusohjelman käytyään opiskelija osaa:

 

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ

 • analysoida ja esitellä positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti.
 • käyttää ja soveltaa positiivisen psykologian (PERMA+H) ja positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen (EPOCH) tärkeimpiä teorioita käytännön opetus- ja kasvatustyössä.
 • vertailla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia hyvinvointi-interventioita keskenään.
 • eritellä ja selittää, mistä laaja-alaisen hyvinvointitaidot koostuvat (Onnellisuustaidot, Vahvuustaidot, Läsnäolotaidot, Tunnetaidot, Ajattelutaidot, Itsensä johtamisen taidot, Ihmissuhdetaidot, Vuorovaikutustaidot, Ratkaisemistaidot, Tavoittelun ja unelmoinnin taidot ja Kehosta huolehtimisen taidot) sekä soveltaa ja kehittää niihin keskittyviä interventioita työssään.
 • käyttää valmentavan ryhmänohjauksen monipuolisia sisältöjä ja tekniikoita arjen kasvatustyössä.
Ilmoittaudu tästä Hämeenlinnan koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Jyväskylän koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

RATKAISUKESKEISYYS JA VUOROVAIKUTUS

 • toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä.
 • käyttää sekä kehittää vuorovaikutuskeskeisiä opetus- ja ryhmänhallintamenetelmiä.
 • ratkaista valmentavan ja dialogisen vuorovaikutusmenetelmän avulla konflikteja, ongelmia ja sitoutua aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen keinoin ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiseksi.

AIKUISEN HYVINVOINTI

 • johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä.
 • näyttää aitoa esimerkkiä oppilaille ja työyhteisön jäsenille huolehtimalla omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.
 • käyttää laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hyvinvointi-interventioita monipuolisesti omassa elämässään.
 • laajentaa omaa ammatillista toimintaa sekä identiteettiä kasvun asenteen (growth mindset)

 

OPPITUNNIT JA OPETTAMINEN

 • suunnitella, kehittää ja luoda oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia erilaisiin laaja-alaisiin
 • hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, opetustuokioita, oppisisältöjä ja oppitunteja.
 • suhteuttaa ja koulutuksesta saatuja laaja-alaisia hyvinvointitaitoharjoituksia ja hyvinvointi-interventioita oppilaiden osaamisen ja ikätason mukaiseksi.
 • viedä käytännön opetustilanteisiin monipuolisesta kirjallisuudesta opitut teoreettiset sisällöt.
 • toimia positiivisen pedagogiikan mukaisen hyvän huomaamisen asenteen mukaisesti työssä niin oppilaita kuin työyhteisön jäseniä kohtaan.
 • arvioida oppilaiden hyvinvointia ja hyvinvointitaitojen oppimista sekä osaamista.
Ilmoittaudu tästä Hämeenlinnan koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Jyväskylän koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

VAIKUTTAMINEN

 • suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia esimerkiksi kollegoille ja päättäjille sekä
 • vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.
 • kritisoida ja kyseenalaistaa toimintatapoja esimerkiksi omassa työyhteisössä, mikäli ne ovat hyvinvointia heikentäviä.
 • rakentaa pieniä ja suuria kokonaisuuksia laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyen, kuten erilaisia toimintasuunnitelmia, vuosisuunnitelmia sekä opetussuunnitelmia.

 

ARVIOINTI

 • Osaamisen arviointi
 • Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
 • Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen lähikoulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen suorittaminen.sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn  Maksimissaan yhden lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina.
 • Lue lisää arviointikriteereistä täältä.
 • Jos opiskelija haluaa, hyväksytty suoritus opinnoista voidaan viedä valtakunnallisen Koski-järjestelmään.
Ilmoittaudu tästä Hämeenlinnan koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Jyväskylän koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla