Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.

HYVINVOINTIOPETUS JA POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA (20 op)

Hyvinvointiopetus ja positiivinen pedagogiikka koulutusohjelma on täydennyskoulutusohjelma (20 op), jossa osallistujat saavat kattavan koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen. Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Koulutus koostuu 7 lähiopetuspäivästä sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-opintoina.

Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa (www.positiivinenoppiminen.fi).

KOULUTUKSEN PÄÄSISÄLLÖT OVAT:

 • Positiivisen psykologian teoria ja käytäntö
 • Aikuisen hyvinvointi-interventiot
 • Positiivisen pedagogiikan asenne
 • Ratkaisukeskeinen valmentava vuorovaikutus ja opetus
 • Laaja-alaiset hyvinvointitaidot
  • Onnellisuustaidot
  • Vahvuustaidot
  • Läsnäolotaidot
  • Tunnetaidot
  • Ajattelutaidot
  • Itsensäjohtamisen taidot
  • Ihmissuhdetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ratkaisemistaidot
  • Tavoittelun ja unelmoinnin taidot

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU – HÄMEENLINNA

2024
1. PE 20.9. 2024       Klo 13.00. – 20.00.
2. PE 18.10.2024     Klo 13.00. –  20.00.
3. PE 15.11.2024     Klo 13.00. –  20.00.
4. LA 14.12. 2024    Klo 10.00. –  17.00.
2025
5.  PE 31.1. 2025       Klo 13.00. – 20.00.
6. PE 14.3. 2025      Klo 13.00.-  20.00.
7. LA 12.4. 2025       Klo 10.00.-17.00.

KOULUTTAJAT

Koulutusohjelman pääkouluttajan toimii Susanna Heikari.
Lisäksi koulutusohjelmassa luennoi ja kouluttaa useita muita asiantuntijoita kuten Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen.

KOULUTUKSEN HINTA

1790 € (sis. alv)

Koulutuksen hinta sisältää verkko-opiskelumateriaalit, lähiopetuksen sekä Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan ja Hyvinvointitaitojen Kukoistavan tehtäväkirjan.

Ilmoittaudu tästä Hämeenlinnan koulutukseen

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU – JYVÄSKYLÄ

1. Lähiopetuspäivä: Lauantai 11.3.2023
2. Lähiopetuspäivä: Lauantai 1.4.2023
3. Lähiopetuspäivä: Lauantai 6.5.2023
4. Lähiopetuspäivä: Lauantai 2.9.2023
5. Lähiopetuspäivä: Lauantai 7.10.2023
6. Lähiopetuspäivä: Lauantai 11.11.2023
7. Lähiopetuspäivä: Lauantai 2.12.2023

Koulutuspäivät toteutetaan klo 10.00-17.00

KOULUTTAJAT

Koulutusohjelman pääkouluttajana toimii Sanna Kumpu.
Lisäksi koulutusohjelmassa luennoi ja kouluttaa useita muita asiantuntijoita kuten Pauliina Avola, Viivi
Pentikäinen, Susanna Heikari ja Sari Terävä.

KOULUTUKSEN HINTA

1790 € (sis. alv)

Koulutuksen hinta sisältää verkko-opiskelumateriaalit, lähiopetuksen sekä Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan ja Hyvinvointitaitojen Kukoistavan tehtäväkirjan.

Ilmoittaudu tästä Jyväskylän koulutukseen

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU – OULU

Perjantaisin 9.2. 22.3., 3.5., 14.6.2024  klo 13.30–19.30 Oulu

Perjantaisin 6.9., 4.10., 8.11.2024 klo 13.30–19.30 Oulu

Toteutusaika on muuttunut alunperin ilmoitetusta.

Koulutuspaikka kerrotaan tarkemmin kutsussa. Koulutus koostuu 7 lähiopetuspäivästä sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-opintoina.

KOULUTTAJAT

Pääkouluttajana toimii Susanna Heikari

-Kasvatustieteiden maisteri, KM
-Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
-Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
-Luokanopettaja
-Steinerpedagogi
-MB Master Coach
-Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
-Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
-Yli 10 vuoden kokemus opettajan ja kouluttajan työstä eri aihealueiden tiimoilta

Muita kouluttajia ovat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Sanna Kumpu ja Päivi Kärki.

KOULUTUKSEN HINTA

1790 €, laskutetaan kolmessa erässä

Koulutuksen hinta sisältää verkko-opiskelumateriaalit, lähiopetuksen sekä Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan ja Hyvinvointitaitojen Kukoistavan tehtäväkirjan.

Ilmoittaudu tästä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

LÄHIOPETUKSEN AIKATAULU – LAHTI

pe 20.9.2024 klo 13.00-20.00
pe 18.10.2024 klo 13.00-20.00
pe 15.11.2024 klo 13.00-20.00
la 14.12.2024 klo 10.00-17.00
pe 31.1.2025 klo 13.00-20.00
pe 14.3.2025 klo 13.00-20.00
la 12.4.2025 klo 10.00-17.00

KOULUTTAJAT

Koulutusohjelman pääkouluttajan toimii Susanna Heikari.
Lisäksi koulutusohjelmassa luennoi ja kouluttaa useita muita asiantuntijoita kuten Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen.

KOULUTUKSEN HINTA

1790 €, laskutetaan kolmessa erässä

Koulutuksen hinta sisältää verkko-opiskelumateriaalit, lähiopetuksen sekä Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan ja Hyvinvointitaitojen Kukoistavan tehtäväkirjan.

Ilmoittaudu tästä Lahden koulutukseen!

Koulutusohjelman käytyään opiskelija osaa:

 

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ

 • analysoida ja esitellä positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti.
 • käyttää ja soveltaa positiivisen psykologian (PERMA+H) ja positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen (EPOCH) tärkeimpiä teorioita käytännön opetus- ja kasvatustyössä.
 • vertailla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia hyvinvointi-interventioita keskenään.
 • eritellä ja selittää, mistä laaja-alaisen hyvinvointitaidot koostuvat (Onnellisuustaidot, Vahvuustaidot, Läsnäolotaidot, Tunnetaidot, Ajattelutaidot, Itsensä johtamisen taidot, Ihmissuhdetaidot, Vuorovaikutustaidot, Ratkaisemistaidot, Tavoittelun ja unelmoinnin taidot ja Kehosta huolehtimisen taidot) sekä soveltaa ja kehittää niihin keskittyviä interventioita työssään.
 • käyttää valmentavan ryhmänohjauksen monipuolisia sisältöjä ja tekniikoita arjen kasvatustyössä.
Ilmoittaudu tästä Hämeenlinnan koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Jyväskylän koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon
Ilmoittaudu tästä Lahden koulutukseen!

RATKAISUKESKEISYYS JA VUOROVAIKUTUS

 • toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä.
 • käyttää sekä kehittää vuorovaikutuskeskeisiä opetus- ja ryhmänhallintamenetelmiä.
 • ratkaista valmentavan ja dialogisen vuorovaikutusmenetelmän avulla konflikteja, ongelmia ja sitoutua aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen keinoin ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiseksi.

AIKUISEN HYVINVOINTI

 • johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä.
 • näyttää aitoa esimerkkiä oppilaille ja työyhteisön jäsenille huolehtimalla omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.
 • käyttää laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hyvinvointi-interventioita monipuolisesti omassa elämässään.
 • laajentaa omaa ammatillista toimintaa sekä identiteettiä kasvun asenteen (growth mindset)

 

OPPITUNNIT JA OPETTAMINEN

 • suunnitella, kehittää ja luoda oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia erilaisiin laaja-alaisiin
 • hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, opetustuokioita, oppisisältöjä ja oppitunteja.
 • suhteuttaa ja koulutuksesta saatuja laaja-alaisia hyvinvointitaitoharjoituksia ja hyvinvointi-interventioita oppilaiden osaamisen ja ikätason mukaiseksi.
 • viedä käytännön opetustilanteisiin monipuolisesta kirjallisuudesta opitut teoreettiset sisällöt.
 • toimia positiivisen pedagogiikan mukaisen hyvän huomaamisen asenteen mukaisesti työssä niin oppilaita kuin työyhteisön jäseniä kohtaan.
 • arvioida oppilaiden hyvinvointia ja hyvinvointitaitojen oppimista sekä osaamista.
Ilmoittaudu tästä Hämeenlinnan koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Jyväskylän koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon
Ilmoittaudu tästä Lahden koulutukseen!

VAIKUTTAMINEN

 • suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia esimerkiksi kollegoille ja päättäjille sekä
 • vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.
 • kritisoida ja kyseenalaistaa toimintatapoja esimerkiksi omassa työyhteisössä, mikäli ne ovat hyvinvointia heikentäviä.
 • rakentaa pieniä ja suuria kokonaisuuksia laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyen, kuten erilaisia toimintasuunnitelmia, vuosisuunnitelmia sekä opetussuunnitelmia.

 

ARVIOINTI

 • Osaamisen arviointi
 • Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
 • Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen lähikoulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen suorittaminen.sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn  Maksimissaan yhden lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina.
 • Lue lisää arviointikriteereistä täältä.
 • Jos opiskelija haluaa, hyväksytty suoritus opinnoista voidaan viedä valtakunnallisen Koski-järjestelmään.
Ilmoittaudu tästä Hämeenlinnan koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Jyväskylän koulutukseen
Ilmoittaudu tästä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon
Ilmoittaudu tästä Lahden koulutukseen!
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla