Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Hyvinvointitaitojen opettamisen intensiivikoulutus alakoulun, yläkoulun ja lukion henkilöstölle

Hyvinvointitaitojen opettamisen intensiivikoulutus on tiivis koulutusohjelma, jonka aikana perehdytään syvällisesti ja monipuolisesti hyvinvointitaitojen opettamiseen alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa. Hanke toteutetaan yhdessä Tampereen seudun OSAKE kanssa ja toteutus tapahtuu neljässä erillisessä koulutuskokonaisuudessa, joista 2 toteutetaan alakoulun henkilöstölle ja 2 toteutetaan yläkoulujen ja lukion henkilöstölle Tampereella.
Koulutus perehdyttää osallistujat positiiviseen pedagogiikkaan sekä kolmeen eri laaja-alaiseen hyvinvointitaitoon pelkän pintaraapaisun sijaan.
Koulutus on siis suunnattu alakoulujen, yläkoulujen ja lukioiden henkilöstölle, jolla on jo jonkinlaista osaamista positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen perusteista (esimerkiksi vesopäivät aiheen tiimoilta tai alan kirjallisuuteen perehtyminen).
Hyvinvointitaitojen opettamisen intensiivikoulutu alakoulu, yläkoulu ja lukio- OPH:n rahoittama hanke, hae mukaan koulutukseen!

Koulutuksen tavoitteena on antaa:

 1. kattava ja syvällinen käsitys laaja-alaisten hyvinvointitaitojen sekä positiivisen pedagogiikan menetelmien, asenteen ja teoriasisältöjen soveltamisesta opetustyössä
 2. laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sisältöjen, teorian ja toteutuksen hallinta ja soveltamisen taidot
 3. perusteellinen osaaminen erityisesti onnellisuustaitojen, ajattelutaitojen, itsensä johtamisen taitojen, keskittymistaitojen sekä tavoittelun- ja unelmoinnin taitojen opettamiseen sekä harjoittamiseen
 4. vahva ymmärrys hyvinvointiopetuksen ja opetussuunnitelmien tavoitteiden yhteneväisyydestä ja soveltamisesta sekä sitouttavan koulutyön tukemiseen, minkä tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia kouluyhteisöissä sekä ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja.
 5. työkaluja osallistujien oman hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi on opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, jonka aikana opinto-ohjaajat saavat teoreettista ymmärrystä sekä käytännön työkaluja opiskelijoiden laaja-alaisen hyvinvoinnin parantamiseen ja ohjaamiseen. Koulutus lisää myös opinto-ohjaajien hyvinvoinnin pedagogiikan sekä ratkaisukeskeisen työotteen osaamista. 

Koulutuksen sisältö

 

 • Koulutusohjelmaan kuuluu 6 lähiopetuspäivän sekä orientoivan verkkoluennon lisäksi runsaasti materiaalia hyvinvointitaitojen opettamisen tueksi valmiiden harjoitusten ja ryhmätehtävien muodossa. Lisäksi intensiivijaksojen välissä osallistujat tekevät käytännön toteuttamiseen liittyviä opintoja verkko-opintoina, ja keskittyvät myös aikuisen oman hyvinvoinnin parantamiseen positiivisen psykologian interventioiden avulla.


RYHMÄ 1 Yläkoulu ja lukio:

KONTAKTIOPETUKSEN AIKATAULU

 • 1. Keskiviikko 15.11.2023 klo 12.00–15.00 Orientoiva verkkoluento
 • 2. Tiistai 16.1.2024 klo 9.00–16.00 ja keskiviikko 17.1.2024 klo 9.00–16.00 Onnellisuustaidot
 • 3. Tiistai 12.3.2024 klo 9.00–16.00 ja keskiviikko 13.3.2024 klo 9.00–16.00 Ajattelutaidot ja itsensä johtamisen taidot
 • 4. Tiistai 7.5.2024 klo 9.00–16.00 ja keskiviikko 8.5.2024 klo 9.00–16.00 Ratkaisemisen, tavoittelun ja unelmoinnin taidot
 • Ilmoittaudu mukaan täältä:  https://eeventti.fi/koulutukset/osake/hyvinvointitaitojen-opettaminen-ylakouluissa-ja-lukioissa-1995

RYHMÄ 2 Yläkoulu ja lukio

KONTAKTIOPETUKSEN AIKATAULU

 • 1. Torstai 18.1.2024 klo 12.00–15.00 Orientoiva verkkoluento
 • 2. Tiistai 6.2.2024 klo 9.00–16.00 ja keskiviikko 7.2.2024 klo 9.00–16.00 Onnellisuustaidot
 • 3. Maanantai 4.3.2024 klo 9.00–16.00 ja tiistai 5.3.2024 klo 9.00–16.00 Ajattelutaidot ja keskittymistaidot taidot
 • 4. Torstai 2.5.2024 klo 9.00–16.00 ja perjantai 3.5.2024 klo 9.00–16.00 Ratkaisemisen, tavoittelun ja unelmoinnin taidot
 • Ilmoittaudu mukaan täältä:  https://eeventti.fi/koulutukset/osake/hyvinvointitaitojen-opettaminen-ylakouluissa-ja-lukioissa-1996

Ryhmä 1 Alakoulu

KONTAKTIOPETUKSEN AIKATAULU

 • 1. Tiistai 14.11.2023 klo 12.00–15.00 Orientoiva verkkoluento
 • 2. Tiistai 23.1.2024 klo 9.00–16.00 ja keskiviikko 24.1.2024 klo 9.00–16.00 Onnellisuustaidot
 • 3. Tiistai 19.3.2024 klo 9.00–16.00 ja keskiviikko 20.3.2024 klo 9.00–16.00 Ajattelutaidot ja keskittymistaidot taidot
 • 4. Tiistai 14.5.2024 klo 9.00–16.00 ja keskiviikko 15.5.2024 klo 9.00–16.00 Ratkaisemisen, tavoittelun ja unelmoinnin taidot
 • Ilmoittaudu mukaan täältä:  https://eeventti.fi/koulutukset/osake/hyvinvointitaitojen-opettaminen-ylakouluissa-ja-lukioissa-1997

Ryhmä 2 Alakoulu

KONTAKTIOPETUKSEN AIKATAULU

 • 1. Perjantai 19.1.2024 klo 12.00–15.00 Orientoiva verkkoluento
 • 2. Tiistai 13.2.2024 klo 9.00–16.00 ja keskiviikko 14.2.2024 klo 9.00–16.00 Onnellisuustaidot
 • 3. Torstai 18.4.2024 klo 9.00–16.00 ja perjantai 19.4.2024 klo 9.00–16.00 Ajattelutaidot ja keskittymistaidot taidot
 • 4. Maanantai 20.5.2024 klo 9.00–16.00 ja tiistai 21.5.2024 klo 9.00–16.00 Ratkaisemisen, tavoittelun ja unelmoinnin taidot
 • Ilmoittaudu mukaan täältä:  https://eeventti.fi/koulutukset/osake/hyvinvointitaitojen-opettaminen-ylakouluissa-ja-lukioissa-1998

Kouluttajina toimivat Positive Education Oy:n kouluttajat. Koulutuskokonaisuuden vastuukouluttajana toimii Pauliina Avola, KM, väitöskirjatutkija, psykologian ja kasvatustieteiden opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja.
Kouluttajista voit lukea lisää täältä

Koulutuksen rahoitus:
Koulutuskokonaisuus toteutetaan osana Hyvinvointitaitojen opettamisen -täydennyskoulutushanketta, jonka rahoittaja on OPH.

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla