Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
  • No products in the cart.
There is no posts!
0
  • No products in the cart.
0
  • No products in the cart.

Positiivinen oppiminen

Positiivinen oppiminen / positiivinen pedagogiikka  / Ajattelutaidot ja ratkaisukeskeisyyden viisi askelta

Ajattelutaidot ja ratkaisukeskeisyyden viisi askelta

“Johtuu mistä johtuu, mutta mitä voimme asialle tehdä?”

5. VIIKONLOPPU: OMATOIMIVIIKONLOPPU (AJATTELUTAIDOT JA RATKAISUKESKEISYYS)

Tämän kuukauden koulutuskerta olikin tavallisesta poikkeava. Meillä ei ollut lähijaksoa helmikuussa, vaan saimme omatoimipaketin jonka pystyimme omassa tahdissa tekemään. Aihe oli taas itseä kiinnostava: ajattelutaidot ja ratkaisukeskeisyys.

Itseopiskelupaketti tehtiin verkossa. Se sisälsi videoluentoja, kirjallisuutta ja tehtäviä aiheen ympärillä. Pauliina Avola piti luennot. Taitava luennoitsija, osasi tosi mielenkiintoisesti ja eläväisellä tavalla opettaa asioita. Tykkäsin! Mä tein kokonaisuuden hiihtolomalla. Karkeasti kaksi päivää meni tekiessä. Ihan sopiva.

AJATTELUTAIDOT JA GROWTH MINDSET

Ajattelutaitojen voidaan yksinkertaisimmillaan ajatella olevan hermoratojen luomista aivoihin (Avola 2020). Se on taitoa ajatella joustavasti ja ymmärtää erilaisia näkökulmia. Taitoa huomata, kyseenalaistaa sekä muuttaa omia ajatuksia. Toisaalta, ihan vaan taitoa pysähtyä omien ajatustensa äärelle. (Avola & Pentikäinen 2020.)

Ajattelutaitojen yksi tärkeä elementti on asenne. Asenne on tapa ajatella ja suhtautua asioihin. Monipuoliset ajattelutaidot tuottavat ja vahvistavat hyvää asennetta, siihen positivisessa pedagogiikassa pyritään.

Puhutaan kasvun asenteen luomisesta. Kasvun asenne eli growth mindset on psykologi Carol Dweck:n kehittämä teoria (2007;2010), missä nähdään asenteen vaikuttavan yksilön oppimiseen ja toimintaan.

Growth mindset -teoria korostaa sitä, että älykkyys, taidot ja kyvyt voivat kehittyä harjoittelun, ponnistelun sekä sitoutumisen avulla. Ihmiset, joilla on kasvun asenne, näkevät haasteet mahdollisuuksina oppia ja kehittyä. He suhtautuvat virheisiin ja epäonnistumisiin oppimismahdollisuuksina sen sijaan, että antaisivat epäonnistumisia kohdatessaan periksi.

Taustalla on näkemys siitä, että ajatukset ohjaavat toimintaamme. Se miten ajattelemme, se vaikuttaa tunteisiimme ja sitä myöten myös toimintaamme. Puhutaan ns. kognitiivisen käyttäytymisen kolmiosta (Peterson & Steen 2011).

Positiivisen ajatuksen seurauksena syntyy positiivinen tunne, joka puolestaan johtaa positiiviseen toimintaan. Sama toisin päin. Jos ajatuksemme ovat negatiivisia, niin usein myöskin tunteet ja toiminta lipsahtavat negatiiviseksi.

Jotta kognitiivisen käyttäytymismallin kolmiosta ja growth mindset:stä saisi kaiken irti, on tärkeä oppia tiedostamaan se, että ajatukset ovat muuttuvia ja muokattavia (eivät kuitenkaan täysin poistettavissa). Jos ajattelemme samaa asiaa toistuvasti, ajatuksesta syntyy uskomus. Uskotaan siis että kyseinen asia tai ajatus on totta.

Pauliina ja Viivi toteavat kirjassaan (2020, 309) oivasti sen miten uskomukset (eli samaa toistavat ajatukset) ovat kuin metsään tallattuja polkuja. Seuraamme niitä aina samaan suuntaan ja tallaamme polkua vahvemmaksi -> vahvistamme ajatusta. Mitä vahvemmaksi reitit on tallattu sen tiukemmassa ajatukset ja uskomuksetkin ovat.

Haitallisia uskomuksia tai ajatuksia esim. “minä olen huono” “minä AINA epäonnistun” kannattaakin lähteä muuttamaan, koska niistä seuraa harvoin positiivista toimintaa. Uskomusten muuttaminen on hidas prosessi.

Pienin askelin kerrallaan ne ovat kuitenkin muokattavissa!

Siihen positiivisessa pedagogiikassa ja psykologiassa pyritäänkin. Vahvuuksien huomaaminen, hyvän sanoittaminen, kannustus sinnikkääseen yrittämiseen ja vaihtoehtojen löytämiseen, ovat juuri niitä keinoja, joilla ajatuksia sekä toimintaa muutetaan ihmisen voimavaroja edistäviksi.

RATKAISUKESKEISYYS

 “Johtuu mistä johtuu, mutta mitä voimme asialle tehdä?”  (Ben Furman)
Ratkaisukeskeisyyden voidaan todeta olevan samalla asenne että harjoitusta vaativa menetelmä. Se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että keskitytään ongelmien sekä virheiden sijaan pohtimaan ratkaisuja ja toivottuja tavoitteita. Ratkaisukeskeisissä tapaamisissa hyvä nyrkkisääntö onkin, että itse ongelmaan ja sen syiden pohtimiseen käytettäisiin alle puolet siitä ajasta mitä asian käsittelyyn käytetään.
Ratkaisukeskeisyydessä on viisi periaatetta:
  1. Aseta tavoite. Asetetaan tavoite mitä kohti lähdetään pyrkimään. Ongelmaa ei sivuuteta, mutta pääpaino  on löytää tavoite, ongelman vastakohta. Tavoitteet löytyvät ideoista, toiveista, unelmista, haaveista ja visioista.
  2. Huomaa potentiaali ja vahvuudet. Tilanteeseen kuin tilanteeseen tuodaan osaaminen, resurssit, vahvuudet, mahdollisuudet ja onnistumiset näkyviksi. Mitä vahvuuksia lähdemme hyödyntämään ratkaisuun pääsemiseksi
  3. Arvostus. Ilmapiiri luodaan arvostavaksi. Kiinnostutaan, kuunnellaan, kysytään, kunnioitetaan, kannustetaan. Inhimillisyys, sallivuus ja lupa tehdä myös virheitä luovat rohkeaa tunneilmastoa, jossa yrittäminen ja uuden kokeileminen ovat mahdollisia.
  4. Pieni askel kerrallaan. Kiire ei ole, vaan tärkeää on edetä pienin askelin. Tällöin kaikki pysyvät mukana ja haluttuun tavoitteeseen päästään varmemmin.
  5. Avoin mieli löytää ratkaisut. Ratkaisukeskeisyyden ilmapiirissä on paljon erilaisia ratkaisuja. Ajatus siitä, että maailmassa on lukemattomia tapoja tehdä asioita ja erilaisia ratkaisuja on paljon, on tärkeä. Avoin, luova, kekseliäs mieli mahdollistaa ratkaisuihin pääsemisen. Tämä vaatii ajattelutaitoja!
Urheilumaailma on opettanut minulle ratkaisukeskeisyyttä ja kasvun asennetta valtavasti. Siellä näitä taitoja todella harjoitellaan. Kilpaurheilussa – missä keho viedään äärirajoille – asiat nimittäin harvoin menevät niin kuin on kauden alussa suunnitellut.
Tulee erilaisia tilanteita vastaan, joiden mukaan täytyy luovia: Treenimetodit eivät pure: “ mitä täytyy muuttaa”, tulee loukkaantuminen: “ miten lähdetään kuntouttamaan”, epäonnistuminen: “miten päästä asiasta yli” jne.
Ongelmia ei ole varaa jäädä vatvomaan pitkäksi aikaa, koska kilpakumppanit saavat muuten liian ison etumatkan. On mahdollisimman nopeasti unohdettava ongelma, ryhdyttävä konkreettisiin toimiin ja löytää vaihtoehtoinen ratkaisu siihen, miten matkaa urheilu-uralle asetettuja tavoitteita kohti päästään jatkamaan.
Se on kova koulu, mutta toisaalta hyvin kasvattava myös urheilun ulkopuolista elämää ajatellen. Arjessa kun ei sielläkään asiat mene aina niin kuin toivoo tai suunnittelee. Haasteita kohdatessa (työpaikan menetys/etsiminen, avioero, sairastuminen tms.) ratkaisukeskeisyyttä ja hyvää asennetta tarvitaan yhtä lailla. Ne osaa todennäköisesti valjastaa nopeammin käyttöön, kun taitoja on päässyt urheilu-uralla jo harjoittelemaan.
Kiva kokonaisuus kaikin puolin tämä jakso. Oli myös helpottavaa kun sai tehdä omassa tahdissa ja siihen aikaan mikä itselle parhaiten sopi. Tuli hyvään kohtaan, sillä nyt omissa opinnoissa on ollut aikamoista hässäkkää. Valmistuminen lähenee, niin myös deadlinet!
Ensi kerralla meillä onkin sitten lähiopetusta pitkästä aikaa. Mukava nähä opiskelukavereita. Ihmissuhdetaidot ohjelmassa. Tärkeä aihe sekin.
Vi ses:)

-Joona

Lue lisää positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmasta. Verkkosivuiltamme voit muuten ladata itsellesi EN HALUA–HALUAN -harjoituksen, jonka avulla voit auttaa lapsia ja nuoria luomaan ikiomia tavoitteita tulevaisuuteen.

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmassamme teemme usein ajattelutaitojen opintojaksossa ns. neliöhengitysharjoituksen.

Pääset tutustumaan harjoitukseen alla olevalla videolla!

LÄHTEET:

Avola, P., & Pentikäinen, V. 2020. Kukoistava kasvatus. Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja. 2. painos. Espoo: BEEhappy Publishing Oy.

Dwec, C.S. 2007. The perils and promises of praise. Kaleidoscope, Contemporary and Classic Readings in Education, 12.

Dwec, C.S. 2010. Even geniuses work hard. Educational Leadership, 68 (1), 16-20.

Peterson, C., & Steen, T.A. 2011. Optimistic Explanatory Style. Teoksessa S.J. Lopez & C.R. Snyder. The Oxford Handbook of Positive Psychology – Second Edition. New York: Oxford University Press, Inc.

No Comments

Post a Comment

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla