Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
  • No products in the cart.
There is no posts!
0
  • No products in the cart.
0
  • No products in the cart.

Positiivinen oppiminen

Positiivinen oppiminen / positiivinen pedagogiikka  / Opettajien kokemuksia MBSR-ohjelmasta ja positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen koulutusohjelmasta

Opettajien kokemuksia MBSR-ohjelmasta ja positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen koulutusohjelmasta

Heipparallaa.

Tämän blogitekstin ohjelmassa on jälleen hieman erilaisempi sisältö. En nimittäin päässyt osallistumaan huhtikuun koulutusviikonloppuun, sillä olin tuolloin Espanjassa urheiluleirillä.

Vaikka olihan se älyttömän kiva olla leireilemässä, niin vähän harmitti olla pois juuri tämä huhtikuun kerta, sillä tarkoituksena oli nimittäin keskittyä nimenomaan positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen käytännön opetukseen sekä tunteihin.

Koulutusviikonlopun aikana harjoiteltiin, miten hyvinvointitunteja kannattaa rakentaa, mitä sisältöjä ottaa ja kuinka paljon ym.

Onneksi viikonlopusta tuli kuitenkin sähköpostiin kaikki materiaalit ja vinkit jälkeenpäin, niin pääsen niistä sitten katsomaan ja opiskelemaan omatoimisesti.

Poissaoloa korvaavaksi tehtäväkseni sain haastatella muita koulutusohjelmani opiskelijoita ja tiedustella heidän kokemuksiaan ja oppimistaan positiivisen pedagogiikan koulutusohjalmasta sekä sitä, miten he ovat soveltaneet oppimaansa käytännössä opetustyössään.

Haastattelin muutamia opettajia, jotka olivat käyneet mindfulness-kurssin sekä muutamia tämän positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen koulutusohjelmassa olevia opettajia.

Tavoitteenani oli saada konkreettisia esimerkkejä siitä, miten he ovat soveltaneet oppimiaan sisältöjä ja mitä kaikkea he ovat ottaneet käytäntöön omassa opetusympäristössään.

Haastatteluista nousi esiin hyviä ja mielenkiintoisia esimerkkejä. Kyllä näillä hyvinvointitaidoilla vaan taitaa aikamoinen merkitys olla ihan käytännönkin tasolla.

Iso kiitos kaikille haastateltaville kun sain heidän kanssaan jutella!

Kuvituskuvana Espanjan maisemia!

Hyvinvoinnin lähteillä -verkkokurssi

Mindfulness -kurssi on nimeltään Hyvinvoinnin lähteellä.

Verkkokurssi tarjoaa kahdeksan viikon intensiivisen ohjelman, keskittyen stressinhallintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kurssin ytimessä on maailmanlaajuisesti tunnettu MBSR-ohjelma (Mindfulness Based Stress Reduction), jonka avulla voi oppia taitoja ja harjoituksia stressin lieventämiseen ja mielen palautumiseen.

Verkossa suoritettava kurssi tarjoaa videoluentoja, harjoitusvideoita sekä mindfulness – ja läsnäolotaitoja syventäviä tehtäviä.

Kurssin voi suorittaa joustavasti omassa tahdissaan (haastateltavat olivatkin suorittanut sitä rauhallisesti sen mukaan, miten itsellä on ollut aikaa).

Kenelle verkkokurssi sopii?

Kurssi sopii erityisesti niille, jotka haluavat oppia stressinhallinnan työkaluja, kehittää läsnäolotaitojaan ja löytää keinoja rentoutua arjen kiireiden keskellä.

Haastattelemieni henkilöiden mukaan kurssi on vaikuttanut erityisesti rauhallisuuden ja kiireettömyyden tunteeseen.

Käytännön kokemuksia

Tiina kertoo, että kurssi on opettanut pysähtymistä tähän hetkeen, ja Annika taas mainitsee saaneensa enemmän aikaa ja taitoja olla läsnä perheelleen opintovapaan aikana.

” Kurssi on opettanut just sitä sellasta pysähtymistä tähän hetkeen” -Tiina

”Nyt on enemmän taitoja ja aikaa kohdata oma itsensä ja olla läsnä perheelle, vaikka elämä toki muutenkin on nyt opintovapaan myötä ollut rauhallisempaa” -Annika

Kurssilla pyritään kehittämään taitoja omia kehotietoisuutta kohtaan sekä lisäksi itsesäätelyyn ja tunteiden säätelyyn.

Mitä kurssilla on opittu?

Haastatellut kertovat, että kurssilta saadut taidot ovat helpottaneet itsesäätelyä ja antaneet mahdollisuuden nauttia enemmän hetkistä.

”Se itsesääntely on senkin takia nyt helpompaa, kun ei ole niin semmoisessa stressaantuneessa tilassa ja on pystynyt tosi paljon muutenkin nyt vaan olemaan ja reflektoimaan omaa olemistaan ja tekemistään ja nauttimaan hetkistä” -Annika

”Koen että mä oon semmoinen vahvasti tunneihminen, niin sitten jos tunteet kuohahtaa niin sen näkee ja kuulee. Mutta nyt mä olen oppinut jotenkin paremmin hillitsemään niitä omia tunnekuohuja, hengittelemään ja kuuntelemaan asiat loppuun asti. Tästä on tullut kommenttia ihan mun mieheltä ja ystäviltäkin. Se on ollut rohkaisevaa.” -Tiina

Myös vuorovaikutustaidot ovat kuulema kehittyneet kurssin myötä. Tiina kertoo tulleensa lempeämmäksi muita kohtaan ja pyrkivänsä ymmärtämään toisia nyt paremmin empatialla.

”Koen, että musta on tullut lempeämpi ihmisiä kohtaan, vaikka ne ajattelisivat tai tuntisivat eri tavalla. On helpompi hyväksyä se, että ei ajatellakaan samalla tavalla asioista. Empatialla pyrkii ymmärtämään toista sen sijaan että alkaisi heti tuomitsemaan” –Tiina

Verkossa oppiminen on joustavaa

Haastateltavat korostavat kurssin joustavuutta ja mahdollisuutta syventyä harjoituksiin omassa tahdissaan.

”Kurssilla korostetaan sitä, että omaa sen hetkistä tuntemusta mielestä ja kehosta täytyy kuunnella, että menee just sen mukaan mikä tuntuu hyvältä ja oikealta tässä hetkessä. Sen mä oon pitänyt mielessä.

Mulla on ollut vähän erilainen lapsuus ja tietyt asiat ovat sitten painuneet jonnekin syvemmälle muistiin, niin kuinka ne on sit jotenkin osannut ottaa sieltä varovasti esiin ja kohdata omaan tahtiin”. –Tiina

Tiinan mukaan kurssi opettaa voimaa ja luottamusta elämään sekä auttaa ylläpitämään omaa ja läheisten hyvinvointia.

”Tämä kurssi opettaa niin paljon voimaa ja luottamusta elämään ja muutenkin taitoja elää elämää täällä melko hektisessä maailmassa. Se on ihanaa!” -Tiina

Yhteenvetona voidaan todeta, että kurssi tarjoaa konkreettisia taitoja kehotietoisuuden ja itsesäätelyn alueilla sekä mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja myös menneisyyden kohtaamiseen.

Kurssin turvallisuuden tunne ja selkeät ohjeet tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon niille, jotka haluavat lisätä läsnäoloa ja tasapainoa elämäänsä.

” Turvallisen oloinen kurssi, mä tykkään Susannan tyylistä ohjata harjoitteita.

Selkeitä kokonaisuuksia ja nyt sitten mielenkiinnolla odotan sitä, että miten nämä opitut asiat saa istumaan sitten normaaliin työarkeen ja elämään” -Annika 

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen koulutusohjelma

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen koulutusohjelma on 35 opintopisteen täydennyskoulutuskokonaisuus.

Koulutusohjelma tarjoaa kattavan ja syvällisen koulutuksen opettajille, kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuoliset tiedot ja taidot opettaa hyvinvointitaitoja sekä toteuttaa opetusta positiivisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen menetelmillä.

Ohjelma perustuu tieteellisesti tutkittuihin sisältöihin ja tarjoaa laajan valikoiman aiheita hyvinvoinnin piiristä, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, mindfulnessia ja ratkaisukeskeistä ohjausta.

Käytännön kokemuksia positiivisesta pedagogiikasta

Haastattelemani henkilöt olivat jo ennestään saaneet kipinän hyvinvointitaitojen opettamiseen omien kuntiensa hyvinvointiohjelmien kautta. He kuitenkin pitivät tätä koulutusohjelmaa tärkeänä jäsentämään ja selkeyttämään hyvinvointitaitojen opetusta konkreettisesti.

Tiina kertoo, että esimerkiksi Hyvää kasvua -ops on tarjonnut hyviä ideoita, joita voi soveltaa omassa työssä arjen tilanteissa ja oppitunneilla.

”Esimerkiksi sitä hyvää kasvua -opsia olen käyttänyt paljon. Sieltä saa hyviä ideoita, joita sitten viedä arkeen ja tunneille. Se on niin ihana kun se ohjaa koko vuoden tekemistä ja siihen pystyy sitten itse vielä näitä meidän koulun omia juttujakin yhdistämään.” -Tiina

Säännöllistä harjoittelua

Yläkoulussa opettava Jutta mainitsi oppilaiden aluksi naureskelleen hyvinvointitaitojen opetukselle, mutta asenteet ovat muuttuneet tekemisen myötä.

Säännöllinen ja järjestelmällinen harjoittelu on tehnyt hyvinvointitaidoista osan normaalia toimintaa oppitunneilla. Oppilaat ovat alkaneet nauttia ja innostua keskusteluista.

Tälleen toisena vuotena on tullut tosi hyviä keskusteluja enkä aisti ollenkaan sellasta turhautumista, vaan päinvastoin, jopa innostumista. Oppilaat tykkää kun on kerrankin oikeasti lupa ja aikaa ihan vaan keskustella. Niillä on hirveä tarve semmoiselle” -Jutta

Käytännön vinkkejä

Tunne- ja kuvakortit ovat olleet hyödyllisiä työkaluja, jotka ovat aktivoineet oppilaita ja mahdollistaneet avoimen keskustelun tunneasioista.

” Mulla oli eri kuvia eläimistä. Niistä oppilaiden piti valita yhtenä aamuna kuvaamaan, minkälainen oma tunnetila oli tällä hetkellä. Ei ollut pakko perustella, riitti vain kun sanoi eläimen.

Aika moni kuitenkin sitten loppujen lopuksi perusteli ja vitsi sieltä tulee hienoja tarinoita. Oppilaan on helppo korttien avulla niinku sanottaa niitä asioita, koska ne on jotenkin tuki siinä”-Jutta

”Rinnakkaisluokan kanssa tehtiin yhdessä sellainen ulkotunti missä harjoiteltiin näitä hyvinvointitaitoja. Tunnin lopuksi otettiin vielä vahvuuskortit esille ja jokainen oppilas sai viedä merkin sen vahvuuden kohdalle mitä oli tänään sillä tunnilla käyttänyt. Oppilaat tykkäsivät! -Tiina

Konkreettisia hyötyjä

Konkreettiset hyödyt hyvinvointitaitojen opetuksesta ovat olleet havaittavissa oppilaiden suorituksissa ja käyttäytymisessä. Esimerkiksi hengitysharjoitusten avulla on onnistuttu lieventämään koetilanteiden aiheuttamaa stressiä ja luomaan rauhallisempaa ilmapiiriä kokeissa. Lisäksi oppilaat ovat oppineet ilmaisemaan tunteitaan avoimemmin ja osoittamaan empatiaa toisia kohtaan.

Mulla oli yksi oppilas, joka jännitti tulevaa matikan koetta ihan hirveästi jo useita päiviä etukäteen. Hän oli ihan lukossa ja halusi siirtää kokeen tekemistä myöhempään ajankohtaan.

Sain hänet sitten kuitenkin lopulta puhuttua niin, että hän tulisi edes yrittämään.

Me tehtiin koetta ennen lyhyt hengitysharjoitus ja se jotenkin laukaisi sen tilanteen. Koe meni oppilaalla tosi hyvin (okei meni se muillakin), mutta siellä kokeessa oli tosi rauhallinen tunnelma, kun yleensä se on aina vähän semmoista levotonta. Nyt olen jatkanut tätä tyyliä aina kokeiden alussa.” -Jutta

”Se olen huomannut että kun säännöllisesti harjoitellaan ja keskustellaan, niin oppilaat on oppineet ihan älyttömän hyvin keskustelemaan ja huomioimaan toisiaan.

Jopa rohkaistuneet siinä, että he uskaltavat sanoa jos on joku asia mitä he kaipaavat. Esimerkiksi yksi oppilas esitti hälyisän ruokailutunnin toiveen että voidaanko pitää minuutin hetki jolloin ollaan ihan vaan hiljaa. Ja niinhän me sitten tehtiin.”-Tiina

Opettajien ajatuksia

Opettajat itse ovat kokeneet hyvinvointitaitojen opetuksen mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen on syventänyt opettaja-oppilas -suhdetta ja vahvistanut yhteisöllisyyttä koulussa.

”Se on hauska kun oppilaat ovat ruvenneet käytävillä ja ruokalassa kyselemään enemmän että ”moi, mitä kuuluu, onko hyvä päivä” jne.

Toki mä teen itsekin sitä, mutta se on jännä, että jopa sellaiset oppilaat keitä mä en ole edes opettanut tulee kysymään kuulumisia.

Ja tuntuu että niitä oikeasti kiinnostaa, eikä ne vaan heitä sitä kysymystä.” -Jutta

Kurssilla opitut harjoitukset ovat tukeneet myös opettajien omaa hyvinvointia ja jaksamista.

”Ihan hirveästi vaikuttanut omaan hyvinvointiin!

Välillä kun on ollut rankkaa ja uupumista arjessa, niin tämä kurssi on ollut ihan hirveä voimavara. Nämä tehtävät ovat olleet niitä mihin on aina riittänyt voimia.

Ne jotenkin imasee, sit sitä yhtäkkiä huomaakin, että oon nyt kaks tuntia tehnyt näitä tehtäviä tässä. Ihan tosi paljon oon saanut tästä!” –Jutta

Hyvinvointia koko yhteisölle

Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvinvointitaitojen opetus on vaikuttanut positiivisesti niin oppilaiden kuin opettajienkin toimintaan ja hyvinvointiin.

Järjestelmällinen harjoittelu ja keskustelut ovat tehneet hyvinvointitaidoista osan normaalia toimintaa koulupäivissä, ja niiden avulla on luotu rauhallisempaa ja yhteisöllisempää oppimisympäristöä.

Säännöllinen harjoittelu korostuu.

”Meille on koulutuksessakin painotettu sitä että näitä taitoja voi harjoitella ja oppia. Jos niitä ei harjoittele niin miten lapset osaisi sitten toimiakaan?!

Se on ollut tärkein oivallus.

Yritetään opettaa lapsille ratkaisukeskeisyyttä ja sitä, että osattais miettiä miten me päästään eteenpäin vaikka jostain tunteesta tai tilanteesta. Ei pitäisi päästää valloilleen sitä ajatusta, että mitään ei ole tehtävissä, vaan opeteltaisiin mielummin miettimään, että mitä me sitten seuraavaksi kokeiltaisiin. Erilaisia mahdollisuuksia on kuitenkin monia.” -Tiina

Lue lisää positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmasta. Se on Suomen laajin positiivisen pedagogiikan täydennysohjelma.

Hyvinvoinnin lähteellä -verkkokurssin sisältöihin pääset tutustumaan täällä. Verkkokurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopistonkanssa ja se vastaa laajuudeltaan 5 opintopisteen työskentelyä.

Blogitekstissä mainittuun HYVÄÄ KASVUA opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelman on laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelma perusopetuksen vuosiluokille 1.-9.

HYVÄÄ KASVUA OPS on tehty yhteistyössä Äänekosken ja Kauniaisten kaupunkien ja opettajien kanssa.

Työtä on ohjannut ja johtanut Positive Education ja Viivi Pentikäinen.

No Comments

Post a Comment

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla