Koulun kehittäminen

Koululle elämäntaito-osaamista

Yrityksemme tarjoaa koulutusta, osaamista ja valmennusta elämäntaitojen, positiivisen oppimisen ja positiivisen pedagogiikan sisältöihin. Tarjoamme laaja-alaista näkemystä ja konsultointia ja sisältöosaamista kokonaisvaltaiseen koulun kehittämiseen sekä erilaisia luento- ja koulutuskokonaisuuksia elämäntaitojen omaksumiseen.

Olemme olleet mukana rakentamassa elämäntaito-osaamista ja hyvinvointiopetusta yhteistyössä opetushallituksen, HundrEDin ja usean koulun kanssa. Espoon Steinerkoulussa olemme tehneet yhteistyötä elämäntaito-opetuksen kehitystyön parissa jo vuodesta 2014.

Espoon Lagstadin koulussa elämäntaitoja on opetettu yläasteella vuodesta 2013. Kauniaisten Kasavuoren koulun kanssa olemme olleet käsikirjoittamassa hyvinvointioppiainetta, joka alkaa koulussa syksyllä 2017.

Viimeisimpänä yhteistyöhankkeena olemme mukana kehittämässä yhteistyössä Espoon Steinerkoulun ja kahden yhteistyökoulun kanssa opetushallituksen rahoittamaa HyMy hanketta, jonka tavoitteena on kehittää, testata ja levittää hyvinvoivan ja myötätuntoisen koulukulttuurin toteuttamismalli kaikille suomen kouluille.

Luentopalvelut

Pitkien koulutusohjelmien lisäksi tarjoamme kouluille ja muille oppilaitoksille myös lyhyempiä koulutuksia ja luentoja positiivisen pedagogiikan aiheista. Lyhimmillään koulutukset voivat olla kahden tunnin mittaisista lyhytkoulutuksista aina useamman päivän kokonaisuuksiin. Räätälöimme mielellämme jokaisen koulun tarpeisiin sopivan koulutuksen. Koulutamme positiivisen pedagogiikan kaikista aihealueista, mutta alla on nähtävissä suosituimpia koulutusaiheitamme.

Ohjaava ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus koulussa

Ohjaava ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus on positiivisen pedagogiikan yksi tärkeimmistä lähtökohdista. Lapsilähtöinen ajattelu ja opettaminen vaativat parikseen ohjaavan vuorovaikutuksen otteen. Ohjaus on parhaimmillaan aktiivisen myönteistä valmentavaa vuorovaikutusta, jonka perusasiat voi oppia nopeastikin. Kouluttajillamme on vuosien kokemus valmentavan vuorovaikutuksen kouluttamisesta ja sen käyttämisestä. Ohjaavan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen valmentavalla luennolla osallistujat oppivat parhaimmat keinot ohjaavaan opettamiseen.

Koulutuksen kesto 3-7 h

Vahvuusperusteinen opettajuus

Positiivisen pedagogiikan yksi keskeinen sisältö ovat luonteenvahvuudet. Vahvuusperusteisella opettamisella on mahdollista saada koulut ja yksilöt kukoistamaan. Vahvuuksien oppiminen, vahvuuksien käyttäminen ja ennen kaikkea vahvuuksien opettaminen on tärkeä aihe nykypäivän koulussa. Vahvuusperusteinen opettajuus on mahdollista oppia, mutta ennen kaikkea se on asenne, jonka ymmärrykseen on tärkeää saada eväitä. Vahvuusperusteisen opettajuuden koulutuspäivä tarjoaa ymmärryksen vahvuusperusteisesta opettamisesta sekä paljon käytännön työkaluja vahvuuksien käyttämiseen koulussa.

Koulutuksen kesto 3-7 h

Elämäntaidot ja laaja-alainen hyvinvointiopetus

Elämäntaito-opetuksen teemaluento tai koulutuspäivä, jossa syvennytään useampaan elämäntaito-opetuksen hyvinvointisisältöön. Koulun on mahdollista valita, mihin kymmenestä elämäntaito-opetuksen sisällöstä koulutuksessa keskitytään ja syvennytään. Koulutuksen mukana opettajat saavat paljon käytännöllisiä harjoituksia oman hyvinvoinnin ja opettajuuden tukemiseen sekä laajan aineiston opetettavista elämäntaito harjoituksista ja tehtävistä. Elämäntaitojen teemaluento on myös läpileikkaus laaja-alaisen hyvinvoinnin opettamiseen koulussa, jonka avulla koulu voi lähteä muutostyöhön kohti hyvinvoivaa kouluyhteistö-

Koulutuksen kesto 2-7 h + useamman koulutuskerran yhteistyökokonaisuus

Tunnetaidot ja myönteiset tunteet koulussa

Positiivinen pedagogiikka ottaa vahvasti kantaa tunnetaitojen tärkeyteen ja erityisesti myönteisten tunteiden merkitykseen koulussa. Tunnetaitoja voi oppia ja niitä voi opettaa myös lapsille. Erityisesti myönteisten tunteiden lisääminen koulun ja luokan arkeen on tärkeää, koska myönteiset tunteet vaikuttavat myönteisen spiraalin tavoin niin koulumenestykseen kuin koko koulun hyvinvointiinkin. Tunnetaitojen koulutuspäivä antaa selkeät eväät tunnetaitojen ymmärtämiseen ja niiden opettamiseen luokassa. Lisäksi koulutuspäivä painottaa myönteisten tunteiden synnyttämisen keinoja luokkahuoneen sisällä.

Koulutuksen kesto 3-7 h.

Mindfulness ja rauhoittumisen taito

Nykypäivän koulumaailmassa annetaan yhä enemmän arvoa keskittymiskyvyn lisääntymiselle, mielenrauhalle ja läsnäololle. Mindfulness ja muut rauhoittumisen taitoon liittyvät harjoitukset ovat nykypäivän koulussa tärkeitä. Mindfulness ja rauhoittumisen taito –koulutuksessa käydään läpi mindfulnessin ja muiden meditaatioperinteiden teoreettista taustaa. Sen lisäksi koulutus antaa tuhdin paketin harjoitteita, joilla läsnäoloa, rauhoittumisen taitoa ja stressinhallintaa voidaan harjoittaa koulussa.

Koulutuksen kesto 4-7 h

Ajattelutaitojen syventävä koulutus

Ajattelutaidot ovat keskeinen sisältö positiivisessa pedagogiikassa ja hyvässä oppimisessa. Ajattelutaidot pohjautuvat aivojen rakenteisiin, joiden ymmärrys on välttämätöntä hyvinvoinnin opettamisen ja oppimisen kannalta. Ajattelutaidot avaavat erilaisia näkökulmia ja aitoa hyväksyntää koululuokkiin ja kouluyhteisöihin. Ajattelutaitojen ymmärryksen avulla niitä on mahdollista toteuttaa ja opettaa koulussa.

Koulutuksen kesto 4-7 h

Räätälöimme kaikki koulutukset ja luennot tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä, niin tarjoamme teille tavoitteidenne mukaisen ja yhdessä suunnitellun koulutuskokonaisuuden!

Ota yhteyttä

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt