Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
Kouluttajat

Viivi Pentikäinen

 • Valtiotieteiden maisteri, VTM
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija Positiivinen yhteiskuntatiede ja vuorovaikutuksen laadut kasvatusalan yhteiskunnallisissa verkkokeskusteluissa
 • MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology -maisteriohjelma, University of East London
 • Hyvinvointiopetuksen ja elämäntaito-opetuksen kehittäjä ja kouluttaja
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kehittäjä ja koulutusohjelmajohtaja
 • Positive Psychology Coach® –koulutusohjelman kehittäjä
 • Positive Education Oy:n omistaja ja koulutusohjelmajohtaja
 • Työhyvinvointikouluttaja ja ratkaisukeskeisen valmennuksen opettaja, Namaste Oy (2005-2015)
 • Suomen positiivisen psykologian yhdistyksen hallituksen jäsen

Viivi on työskennellyt koko aikuisikänsä valmennus- ja koulutusalalla hyvinvointiaiheiden ja positiivisen psykologian parissa. Viivi työskenteli työuransa kymmenen ensimmäistä vuotta äitinsä Marika Borgin perustamassa Elämäntaidon Valmennusakatemiassa, jossa Viivi toimi sekä työhyvinvointikouluttajana ja valmentajana että ratkaisukeskeisen valmennuksen opettajana. Viivi on perehtynyt positiiviseen psykologiaan, hyvinvointitutkimukseen ja ratkaisukeskeiseen valmennukseen vuosien aikana lukuisissa koulutuksissa sekä opiskellut positiivista psykologiaa sekä Helsingin yliopistossa että University of East Londonin MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology – maisteriohjelmassa.

Viivi perusti oman hyvinvointiopetukseen erikoistuneen koulutusyrityksen Positive Education Oy:n vuonna 2015 joka on keskittynyt kehittämään ja tarjoamaan opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuksia sekä konsultoimaan kouluja hyvinvointiopetuksen, positiivisen pedagogiikan, positiivisen psykologian ja hyvinvointikasvatuksen kehitystyössä ja hankkeissa. Viivi on toiminut useammassa Opetushallituksen hyvinvointiopetuksen kehittämishankkeessa mukana, kuten Espoon Steinerkoulun johtamassa kolmen koulun yhteishankkeessa HyMy-Hyvinvoivan ja myötätuntoisen koulukulttuurin kehittämishankkeessa vuosina 2017-2019.

Tällä hetkellä Viivi kouluttaa Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajia, Positive Psychology Coacheja, Positiivisen psykologian kursseja sekä MB Elämäntaidonvalmentajia. Viivi ohjaa työssään myös useiden koulujen hyvinvointiopetuksen kehittämisprojekteja ja osallistuu koulujen kehittämistyöhön aktiivisesti. Viivi on ollut kehittämässä mm. Kauniaisten kaupungin suomenkielisten koulujen hyvinvoinvontiopetuksen opetussuunnitelmaa sekä kouluttanut hyvinvointiopetuksen opettajat opettamaan hyvinvointitunteja. Lisäksi Viivi työskentelee aktiivisesti hyvinvointiopetuksen kehittämisen ja opetusmateriaalien tuottamisen parissa.
Viivin suurin unelma ja intohimo on mahdollistaa jokaiselle lapselle hyvinvointitaitojen opiskelu ja opetus varhaiskasvatuksesta yläkouluun ja lukioon sekä toiselle asteelle saakka.

Pauliina Avola

 • Kasvatustieteiden maisteri, KM
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija, Teachers’ well-being and professional development in the context of Positive Education.
 • AmO Ammatillinen opettaja (psykologia, kasvatustiede, liiketalous)
 • Positive Psychology Coach® –koulutusohjelman kehittäjä ja koulutusohjelmajohtaja
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kehittäjä ja kouluttaja
 • Positive Education Oy:n omistaja ja varatoimitusjohtaja
 • MB Master Coach, MB Elämäntaidonvalmentaja, EIF Enneagrammi-kouluttaja
 • NLP Practitioner, Onnellisuusvalmentaja, Nepsy-valmentaja
 • Mindfulness-ohjaaja ja Urheilun psyykkinen valmentaja
 • Markkinointitradenomi
 • Suomen positiivisen psykologian yhdistyksen hallituksen jäsen

Pauliina on tutustunut positiivisen psykologian tutkimuksiin jo 2000-luvun alusta saakka, ja aina suuntauksen syntymästä alkaen tutkinut uutta tutkimustietoa positiivisen psykologian tutkimuskentältä. Pauliina on lisäksi opiskellut positiivista psykologiaa Suomessa Elämäntaidon valmennusakatemiassa, jossa on järjestetty ensimmäiset laajat positiiviseen psykologiaan pohjautuvat valmennuskoulutukset. Opintojaan positiivisesta psykologiasta Pauliina on lisäksi syventänyt psykologian opintojaksoilla niin suomalaisissa kuin ulkomaalaisissakin yliopistoissa.

Tällä hetkellä Pauliina tekee Tampereen yliopistossa väitöskirjatutkimusta positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan kouluttautumisen vaikutuksista opettajien hyvinvointiin ja asiantuntijuuden kehittymiseen.

Coachingia eli ratkaisukeskeistä valmentamista Pauliina on opiskellut vuodesta 2010 alkaen, opiskellen ensin elämäntaidon valmennusta (life coaching), sen jälkeen tunnevalmennusta, onnellisuusvalmennusta, uravalmennusta ja business-coachingia.

Tällä hetkellä Pauliina kouluttaa Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajia, Positive Psychology Coacheja, Positiivisen psykologian kursseja sekä MB Elämäntaidonvalmentajia.

Pauliina on valmentanut yksilövalmennuksessa sekä ryhmävalmennuksissa tuhansia ihmisiä, ja kouluttanut yli 10 vuoden kouluttajauransa aikana satoja yhteisöjä valmentavan vuorovaikutuksen sekä positiivisen psykologian sisällöistä.

Päivi Kärki

Filosofian maisteri, FM
Terveystiedon lehtori
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
Positive Education Oy:n kouluttaja ja osakas

Päivi on työskennellyt aineenopettajana lähes 20 vuoden ajan. Hän on toiminut biologian ja maantiedon sekä liikunnan opettajana, ja työskennellyt useita vuosia myös oppilaanohjaajan tehtävissä. Viimeiset kymmenen vuotta Päivi on keskittynyt hyvinvoinnin opettamiseen terveystiedon opettajana yhtenäiskoulussa ja jo useiden vuosien ajan tietoisesti ja systemaattisesti soveltanut positiivista pedagogiikkaa työssään. Työnkuvaan on kuulunut myös oman kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi Päivi on pystynyt hyödyntämään hyvinvointiosaamistaan toimiessaan hyvinvoinnin tutoropettajana Oulun kaupungissa.

Positiiviseen pedagogiikkaan ja psykologiaan Päivi alkoi perehtyä aloitettaessaan opinnot positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmassa. Hän on syventänyt osaamistaan mm. erityispedagogiikan ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin opinnoilla yliopistossa. Tällä hetkellä Päivi toimii aineenopettajana ja lisäksi kouluttaa opettajia positiivisen pedagogiikan koulutusohjelmassamme sekä koulujen ja kuntien erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Susanna Heikari

Kasvatustieteiden maisteri (KM)
Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
Luokanopettaja
MB Master Coach
Positive Education Oy:n kouluttaja ja osakas

Susanna on pitkän linjan steinerpedagogi, Mindfulness-ohjaaja CFM, MB Master Coach, sekä elämäntaitojen, laaja-alaisten hyvinvointitaitojen ja läsnäolotaitojen
kouluttaja, opettaja, sekä hyvinvointiopetuksen asiantuntija.

Susanna on myös suorittanut kasvatus- ja koulutusalan johtajien koulutusjohtamisen yliopistollisen koulutuskokonaisuuden. Susannalla on pitkä, yli 15 vuoden kokemus opettajan työstä, sekä vankka kokemus erilaisten työyhteisötiimien luotsaamisesta ja koulun  johtoryhmässä työskentelystä.

Tällä hetkellä Susanna työskentelee kouluttajana, opettajana ja valmentajana.

Vuodesta 2014 lähtien Susanna on aktiivisesti opettanut, kehittänyt, ja soveltanut Espoon Steinerkoulussa hyvinvointiopetusta luokilla 1.-9.
Susanna soveltaa päivittäin kasvatus- ja opetustyössään positiivista pedagogiikkaa ja valmentavaa, ratkaisukeskeistä opetusotetta.

Susanna on myös ollut kehittämässä ja kirjoittamassa uutta hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelmaa luokille 1.-9. Espoon Steinerkouluun ja ollut luomassa uudenlaista positiiviseen pedagogiikkaan perustuvaa opetustapaa opetushalituksen Hundred- ja Hymy -hankkeissa.

Sari Terävä

Kasvatustieteiden maisteri, KM
Erityisluokaopettaja
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
Sertifioitu CMF-Mindfulnessohjaaja
MB- Elämäntaidon Valmentaja (Life Coach)
Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaaja

Sari on työskennellyt yli 20 vuotta eritysluokanopettajana, jota ennen hän toimi muutaman vuoden luokanopettajana. Viimeisten vuosien aikana on Sari kiinnittänyt omassa työssään erityistä huomiota laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opettamiseen oppilailleen. Hän on myös pyrkinyt edistämään positiivista pedagogiikkaa ja hyvinvointiopetusta omassa työyhteisössään sekä koko kunnan alueella.

Sari perehtyi positiiviseen pedagogiikkaan opiskellessaan positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmassa. Hän on syventänyt osaamistaan opiskellessaan MB – Elämäntaidon Valmentajaksi, Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaajaksi sekä CFM-Mindfulnessohjaajaksi. Sari on opiskellut myös Itä-Suomen yliopistossa lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.

Sari on kouluttanut useita vuosia Äänekosken kunnassa Positiivisen pegagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmaa. Sari on myös ollut luomassa ja kirjoittamassa Äänekosken kunnan hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelmaa varhaiskasvatuksesta peruskoulun 9. luokkaan asti. Tällä hetkellä Sari työskentelee erityisluokanopettajana nuorten parissa sekä kouluttaa hyvinvointiopetuksen opettajia.

Marika Borg

Marika Borg on työskennellyt yli 30 vuotta aikuiskouluttajana ja valmentajana. Hän on kurssittanut tuhansia ihmisiä yrityksissä, yhteisöissä ja yksityisille ihmisille suunnatuilla kursseilla. Marikalla on kansainvälistä kouluttaja-kokemusta mm. Irlannissa, Isossa Britanniassa sekä Yhdysvalloissa.

Marika on tehnyt uraa-uurtavaa työtä tuomalla positiivisen psykologian ja coachingin sisältöjä Suomeen jo heti 2000 –luvun alusta saakka. Hän on kouluttanut ensimmäisenä Suomessa elämäntaidon valmentajia (life coach), energiasisustajia ja enneagrammi-ohjaajia perusteellisilla ammatillisilla koulutuksillaan.

Marika on erikoistunut yksilön ja ryhmien voimavarojen vahvistamiseen, persoonallisuus-erojen ymmärtämiseen sekä elämäntehtävän kirkastamiseen. Marika on kirjoittanut myös useita kirjoja positiivisen psykologian ja coachingin sisällöistä.

Marika Borgia pidetään edistyksellisenä hyvinvoinnin moniosaajana, joka on rohkeasti edistänyt kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sanomaa jo 1980-luvulta saakka. Marika on kiistatta yksi Suomen suurimmista hyvinvointiguruista, ja hänen myötään Coaching on saanut hyvän jalansijan myös Suomessa.

Marika tuntee hyvinvointikentän historian, nykyhetken ja tulevaisuuden, ja on päämäärätietoisesti kehittänyt positiivisen psykologian sisältöjä sekä coachingia Suomessa jo yli 20 vuoden ajan.

Petteri Avola

Pro-Energy Oy
Ravitsemus- ja fysiikkavalmentaja
FISAF Personal Trainer – kouluttaja
Compactfit Movement Coach
Spartan kahvakuula- sekä kehonpainoharjoittelu ohjaaja
Liikuntaneuvoja

Petteri on toiminut Personal Trainerina ja ravitsemusvalmentajan vuodesta 2007 alkaen, ja valmentanut tuhansia ihmisiä kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Petterin lähestyminen ihmisen fyysiseen hyvinvointiin on yksilöllisyyteen, terveyteen ja energisyyteen perustuvaa.

Petteri on tunnettu valmentaja Suomessa, ja hän uskoo yhteistyön ja yhteisen hyvän voimaan. Positiivista psykologiaa ja coaching-otetta Petteri on käyttänyt omassa valmentajan ja kouluttajan työssään jo yli 10 vuoden ajan.

Petterin monipuolinen ja moniulotteinen näkemys ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ottaa huomioon niin psyykkisen, fyysisen kuin sosiaalisenkin ulottuvuuden.

Ihmisen yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus ovat Petterin työn tärkeitä arvoja, ja siitä syystä hän ei usko ”one-fits-for-all” –näkökulmaan, vaan yksilölliset elämäntilanteet ja ihmiset ovat kaiken valmennustoiminnan tärkeä pohja.

Positive Psychology Coach –koulutuksessa Petteri vastaa kehon hyvinvointiin liittyvistä unen, palautumisen, ravitsemuksen sekä liikunnan sisällöistä, jotka painottuvat coachingin näkökulmaan, jolloin valmentajalla on valmiuksia kohdata asiakkaitaan niin tiedon kuin taidonkin puolesta.

Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen

KUKOISTAVA KASVATUS

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja

KUKOISTAVA KASVATUS on ainutlaatuinen käsikirja positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmennuksen voimasta kasvatustyössä.

Voit tilata kirjan osoitteesta www.kukoistavakasvatus.fi
Osta kirja
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla