Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
  • No products in the cart.
0
  • No products in the cart.
0
  • No products in the cart.
Luennot ja vesot
Tarjoamme lyhyempiä koulutuksia ja luentoja

Räätälöidyt koulutukset ja luennot

Pitkien koulutusohjelmien lisäksi tarjoamme kouluille ja muille oppilaitoksille sekä yrityksille ja yhteisöille myös lyhyempiä koulutuksia ja luentoja positiivisen pedagogiikan, positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen valmennuksen sekä vuorovaikutuksen sisällöistä.

Koulutukset voivat olla kahden tunnin mittaisista lyhytkoulutuksista aina useamman päivän kokonaisuuksiin. Räätälöimme mielellämme jokaisen koulun tai yhteisön tarpeisiin sopivan koulutuksen.

Pyydä koulutustarjous

Räätälöimme kaikki koulutukset ja luennot tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä, niin tarjoamme teille tavoitteidenne mukaisen ja yhdessä suunnitellun koulutuskokonaisuuden!

Saat meihin yhteden joko lomakkeen kautta,
sähköpostilla viivi@positiivinenoppiminen.fi 
tai puhelimitse numerosta 044-5311478tarjoamma lyhyempiä koulutuksia ja luentoja

Suosituimpia luentoaiheitamme

Positiivinen pedagogiikka ja laaja-alainen hyvinvointiopetus

 

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutuspäivä perehdyttää henkilöstöä positiivisen pedagogiikan teoriaan, asenteisiin ja toimintaan. Koulutuspäivä rakentuu positiivisen pedagogiikan perusteista ja hyvän huomaamisen asenteen rakentamisesta. Koulutuspäivän aikana perehdytään tarkemmin ja myös käytännön harjoittein positiivisen pedagogiikan sisältämiin laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin ja niiden tarjoamiin menetelmiin sekä harjoitteisiin kasvatustyön arkeen.

Koulutuksen kesto 1,5-6 tuntia

Tunnetaidot ja myönteiset tunteet koulussa

 

Positiivinen pedagogiikka ottaa vahvasti kantaa tunnetaitojen tärkeyteen ja erityisesti myönteisten tunteiden merkitykseen koulussa. Tunnetaitoja voi oppia ja niitä voi opettaa myös lapsille. Erityisesti myönteisten tunteiden lisääminen koulun ja luokan arkeen on tärkeää, koska myönteiset tunteet vaikuttavat myönteisen spiraalin tavoin niin koulumenestykseen kuin koko koulun hyvinvointiinkin. Tunnetaitojen koulutuspäivä antaa selkeät eväät tunnetaitojen ymmärtämiseen ja niiden opettamiseen luokassa. Lisäksi koulutuspäivä painottaa myönteisten tunteiden synnyttämisen keinoja luokkahuoneen sisällä.

Koulutuksen kesto 1,5-6 tuntia

Ohjaava ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus koulussa

 

Ohjaava ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus on positiivisen pedagogiikan yksi tärkeimmistä lähtökohdista. Lapsilähtöinen ajattelu ja opettaminen vaativat parikseen ohjaavan vuorovaikutuksen otteen. Ohjaus on parhaimmillaan aktiivisen myönteistä valmentavaa vuorovaikutusta, jonka perusasiat voi oppia nopeastikin. Kouluttajillamme on vuosien kokemus valmentavan vuorovaikutuksen kouluttamisesta ja sen käyttämisestä. Ohjaavan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen valmentavalla luennolla osallistujat oppivat parhaimmat keinot ohjaavaan opettamiseen.

Koulutuksen kesto 1,5-6 tuntia

Laaja-alainen hyvinvointiopetus

 

Hyvinvointiopetuksen teemaluento tai koulutuspäivä, jossa syvennytään useampaan hyvinvointiopetuksen hyvinvointitaitosisältöön. Koulun on mahdollista valita, mihin kymmenestä hyvinvointiopetuksen sisällöstä koulutuksessa keskitytään ja syvennytään. Koulutuksen mukana opettajat saavat paljon käytännöllisiä harjoituksia oman hyvinvoinnin ja opettajuuden tukemiseen sekä laajan aineiston opetettavista hyvinvointitaitoharjoituksista ja tehtävistä. Hyvinvointitaitojen teemaluento on myös läpileikkaus laaja-alaisen hyvinvoinnin opettamiseen koulussa, jonka avulla koulu voi lähteä muutostyöhön kohti hyvinvoivaa kouluyhteisöä.

Koulutuksen kesto 1,5-6 tuntia

Vahvuusperusteinen opettajuus

 

Positiivisen pedagogiikan yksi keskeinen sisältö ovat luonteenvahvuudet. Vahvuusperusteisella opettamisella on mahdollista saada koulut ja yksilöt kukoistamaan. Vahvuuksien oppiminen, vahvuuksien käyttäminen ja ennen kaikkea vahvuuksien opettaminen on tärkeä aihe nykypäivän koulussa. Vahvuusperusteinen opettajuus on mahdollista oppia, mutta ennen kaikkea se on asenne, jonka ymmärrykseen on tärkeää saada eväitä. Vahvuusperusteisen opettajuuden koulutuspäivä tarjoaa ymmärryksen vahvuusperusteisesta opettamisesta sekä paljon käytännön työkaluja vahvuuksien käyttämiseen koulussa.

Koulutuksen kesto 1,5-6 tuntia

Mindfulness ja rauhoittumisen sekä keskittymisen taito

 

Nykypäivän koulumaailmassa annetaan yhä enemmän arvoa keskittymiskyvyn lisääntymiselle, mielenrauhalle ja läsnäololle. Mindfulness ja muut rauhoittumisen taitoon liittyvät harjoitukset ovat nykypäivän koulussa tärkeitä. Mindfulness ja rauhoittumisen taito –koulutuksessa käydään läpi mindfulnessin ja muiden meditaatioperinteiden teoreettista taustaa. Sen lisäksi koulutus antaa tuhdin paketin harjoitteita, joilla läsnäoloa, rauhoittumisen taitoa ja stressinhallintaa voidaan harjoittaa koulussa.

Koulutuksen kesto 1,5-6 tuntia

Ajattelutaitojen syventävä koulutus

 

Ajattelutaidot ovat keskeinen sisältö positiivisessa pedagogiikassa ja hyvässä oppimisessa. Ajattelutaidot pohjautuvat aivojen rakenteisiin, joiden ymmärrys on välttämätöntä hyvinvoinnin opettamisen ja oppimisen kannalta. Ajattelutaidot avaavat erilaisia näkökulmia ja aitoa hyväksyntää koululuokkiin ja kouluyhteisöihin. Ajattelutaitojen ymmärryksen avulla niitä on mahdollista toteuttaa ja opettaa koulussa.

Koulutuksen kesto 1,5-6 tuntia

Palautteita

Paras koulutusohjelma positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen opiskeluun Suomessa! Jos olet opettaja tai kasvatusalan ihminen, tähän koulutukseen kannattaa todellakin satsata, ei vaan ammatillisen hyödyn takia vaan oman elämän ja hyvinvoinnin lisääntymisen takia erityisesti!

Mervi Salminen, yläkoulun opettaja

Palautteita

Lämminhenkinen ja omaakin hyvinvointia lisäävä koulutus on antanut uusia, positiivisia näkökulmia, ajatuksia ja toimintamalleja. Koulutuksen antia voin hyödyntää koulumaailmassa oppilaiden ja opetushenkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseen.

Johtava erityisopettajaJaana, Ronkainen-Salminen

Palautteita

”Tähän koulutusohjelmaan osallistuminen on ollut koko työurani paras päätös. Olen saanut käänteentekeviä oivalluksia ja työkaluja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Vahva suositus!”

Erityisluokanopettaja Mari Thure-Sivola, Siltamäen alakoulu

Palautteita

”Kasavuoren koulussa alkaa hyvinvoinnin oppiaine syksyllä 2017. Olemme saaneet erinomaisen perehdytyksen uuden oppiaineemme opettamiseen tästä koulutusohjelmasta!”

Kasavuorenopettajat, Sari Jarva, Raija Ojama ja Jussi Koivusalo
Lue lisää palautteita

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

info@positiivinenoppiminen.fi tai numerosta 044-5311478

Luentojamme ovat tilanneet:

  • ala- ja yläkoulut
  • päiväkodit
  • lukiot
  • ammattikoulut
  • nuorisokerhot
  • rehtori
Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen

KUKOISTAVA KASVATUS

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja

KUKOISTAVA KASVATUS on ainutlaatuinen käsikirja positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmennuksen voimasta kasvatustyössä.

Voit tilata kirjan osoitteesta www.kukoistavakasvatus.fi
Osta kirja
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla