Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
  • No products in the cart.
There is no posts!
0
  • No products in the cart.
0
  • No products in the cart.
OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana koulutus on päättynyt.

Positive Education OY toteutti 2022-2023 valtakunnallisen Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -koulutusohjelman koulujen oppilashuoltoryhmille. Opetushallituksen rahoittamassa täydennyskoulutuksessa kehitettiin hyvinvointia edistävää koulukulttuuria sekä hyvinvointitaitojen opetusta suomalaisiin kouluihin. Koulutukseen osallistui kaikkien kouluasteiden oppilashuoltotyöryhmiä. Koulutukseen osallistui yli 200 oppilashuoltotiimin jäsentä ympäri Suomea. 
Koulutus perustui osallistavaan, ratkaisukeskeiseen ja dialogiseen verkostoitumista edistävään työskentelytapaan. Koulutuksen kattavana tutkittuna taustateoriana on positiivisen psykologian tutkimus ja positiivisen pedagogiikan soveltaminen kouluhyvinvoinnin vahvistamisessa. Koulutuksessa opiskellut voimavarakeskeiset hyvinvointitaidot perustuvat laaja-alaiseen hyvinvointiopetukseen ja positiivisen pedagogiikan teoriaan, sekä Kukoistava kasvatus -käsikirjassa määriteltyyn ja taustoitettuun hyvinvointiopetuksen (Avola & Pentikäinen 2019). 
Yhtenä koulutusohjelman perusmenetelmänä käytettiin Avolan ja Pentikäisen (2019) kirjassa Kukoistava kasvatus – positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjassa esiteltyä kohtaamisen ja hyvinvoinnin pedagogiikan 5 K:n vuorovaikutusteoriaa  ja hyvinvointia rakentavan kohtaamisen mallia. Oppilashuoltoryhmät kehittivät ja laativat omalle koululle koulutuskokonaisuuden aikana hyvinvointisuunnitelman ja/tai hyvinvointiopetuksen vuosikellon.
Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa teoreettista ymmärrystä ja käytännön työkaluja yhteisöllisen oppilashuollon henkilöstölle lasten ja nuorten laaja-alaisen hyvinvoinnin parantamiseen ja toisaalta tukea hankkeeseen osallistujien omaa hyvinvointia. Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -hankkeen hankejohtajana, vastuusuunnittelijana ja pääkouluttajana toimi KM Susanna Heikari. Lisätiedot ja kyselyt: susanna@positiivinenoppiminen.fi
Hankkeessa tehdyt koulujen hyvinvointisuunnitelmat

Hyvinvointisuunnitelmat

OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana

Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -koulutusohjelma on opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, jonka tarkoituksena on kehittää hyvinvointiopetusta ja hyvinvointia edistävää koulukulttuuria suomalaisiin kouluihin.

Koulutus on avoin kaikkien kouluasteiden oppilashuoltotyöryhmille, ja koulutushaun kautta koulutukseen valitaan 100 osallistujaa ympäri Suomea.

Hanke toteutetaan 18.1.2022 – 25.1.2023

***

Hakemuksen täyttää vain yksi oppilashuoltoryhmän edustajajäsen. Kustakin oppilashuoltoryhmästä koulutukseen voi osallistua vähintään 2 ja enintään 8 henkilöä. Koulutukseen ei voi osallistua yksin. Koulutukseen valituille oppilashuoltoryhmille lähetetään erikseen sähköpostilla ilmoittautumislinkki koulutukseen 30.12.2021 mennessä. Koulutukseen valitut oppilashuoltoryhmät ilmoittavat kukin vielä erikseen tietonsa valituksi tulemisen jälkeen erikseen sähköpostitse saamansa linkin kautta.  
***

Hakuaika 17.12.2021 asti.
Koulutukseen valituille ilmoitetaan 30.12.2021 mennessä koulutuspaikan saamisesta.

 

Hakuaika on päättynyt.

Kouluyhteisöjen hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria rakennetaan yhdessä koko koulun henkilöstön voimin, mutta jokaisen koulun oppilashuoltoryhmällä sekä sen jäsenillä on tärkeä ja merkityksellinen rooli hyvinvoivan koulukulttuurin luomisessa.

Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -hankkeen tarkoituksena on lisätä koulun oppilashuoltoryhmän ja sen jäsenten osaamista positiivisesta pedagogiikasta ja laaja-alaisista hyvinvointitaidoista sekä kehittää omalle koululle hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointiopetuksen vuosikello. Hankkeen tavoitteena on tuottaa teoreettista ymmärrystä ja käytännön työkaluja yhteisöllisen oppilashuollon henkilöstölle lasten ja nuorten laaja-alaisen hyvinvoinnin parantamiseen sekä tukea hankkeeseen osallistujien omaa hyvinvointia. Koulutuksessa  tehtävät interventiotehtävät jokaisen jakson jälkeen suunnataan suoraan koulun toimintakulttuurin kehittämiseen: kasvattajien ja oppijoiden hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin erilaisina toimintamalleina ja harjoitteina. Koulutuksen tarvelähtöisyys kartoitetaan ennen koulutuksen alkua oppilashuoltotyöryhmän itsearvioinnilla. 

Koulutus perustuu osallistavaan, ratkaisukeskeiseen ja dialogiseen verkostoitumista edistävään työskentelytapaan. Koulutus perustuu positiivisen pedagogiikan interventioihin, jotka pohjautuvat positiiviseen psykologiaan. Koulutuksessa teoriaa avataan käytännönläheisesti ja sitä soveltaen koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa. 

Koulutuksen sisältö
Koulutusohjelmaan kuuluu 6 verkkokoulutuspäivää sekä 4 koulutusasteittain (esiopetus, perusopetuksen ylä- ja alaluokat sekä toinen aste) muodostettua vertaistukitapaamista tammikuusta 2022 tammikuulle 2023.

 

Jokaisella koulutuskerralla työstetään yhteisöllisen oppilashuollon ja kouluyhteisön toimintaan vietäviä käytännön hyvinvointi-interventioita, jotka viedään yksikön toimintakulttuuriin koulutuspäivien välisinä aikoina. Hankkeen päätteeksi osallistujat ovat tuottaneet omalle yksikölleen hyvinvoivan ja yhteisöllisen koulun kehittämiseen liittyvän toimitamallin ja oman koulun hyvinvoinnin vuosikellon. Koulutuksessa tuotettava materiaali ja kehitystehtävät jaetaan hankkeen verkkosivuilla sekä aoe. fi -sivustolle ilmaiseksi kaikkien suomalaisten koulujen saataville.

Tutor-ryhmätapaamiset neljä kertaa koulutuksen aikana 2,5 tuntia kerrallaan toteutetaan 2022 vuoden aikana viikoilla 6, 18, 40 ja 50.
Tutor-tapaamisajat tarkentuvat noin viikkoa ennen koulutuksen alkua.

KOULUTUSPÄIVÄT

1. Hanke starttaa ti 18.1.2022, klo 9.00.-15.30.
Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointi teorian ja tutkimuksen valossa
• Hankkeen aloitus ja esittely
• Positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan perusteet ja niiden hyödyntäminen aikuisen omassa hyvinvoinnissa.
• Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hahmottaminen yhteisöllisen oppilashuollon ja koulun toimintakulttuurin kokonaisuudessa.
• Hyvän huomaaminen ja harjoittaminen hyvinvointitaitojen vahvistajina ja kouluyhteisön toimintakulttuurin luomisen vankkoina tukipilareina.

2. Toinen koulutuspäivä ke 16.3. 2022 , klo 9.00.-15.30.
Vuorovaikutus- ja vahvuustaidot yhteisöä vahvistamassa
• Vuorovaikutus- ja vahvuustaitojen harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille, oppimaan oppimiselle ja kiusaamisen ehkäisemiselle.
• Omien ja muiden vahvuuksien huomaaminen ja käyttäminen.
• Vuorovaikutus- ja vahvuustaitojen oppiminen ja opettaminen yhteisötasolla, tiimissä ja yksilötasolla.

3. Kolmas koulutuspäivä 18.5. 2022 , klo 9.00.-15.30.
Läsnäolo- ja keskittymistaitojen merkitys hyvinvointiresurssina
• Läsnäolo- ja keskittymistaitojen harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille ja oppimaan oppimiselle.
• Tietoisuus- ja läsnäolotaitojen oppiminen, opettaminen ja kehittäminen kouluyhteisön eri tasoilla.
• Läsnäolotaitojen hyödyntäminen aikuisen omassa hyvinvoinnissa.

4. Neljäs koulutuspäivä 7.9.2022 , klo 9.00.-15.30.
Itsensä johtamisen taidot ja ratkaisukeskeinen ajattelu
• Itsensä johtamisen ja ratkaisukeskeisen ajattelun harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille ja oppimaan oppimiselle.
• Taidot johtaa omaa ajattelua, asenteita ja elämää vastuullisesti, tietoisesti ja ratkaisukeskeisesti.
• Taidot unelmoida, asettaa tavoitteita ja tavoitella niitä sinnikkäästi yksilönä, tiiminä ja työyhteisönä.

5. Viides koulutuspäivä 23.11.2022, klo 9.00.-15.30.
Myötätunto- ja tunnetaidot
• Myötätunto- ja tunnetaitojen harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille ja oppimaan oppimiselle.
• Myötätunto- ja tunnetaitojen merkitys kiusaamisen ehkäisemiselle ja ennaltaehkäisemiselle.
• Myötätunto- ja tunnetaitojen integroiminen yksikön yhteisöllisen oppilashuollon kehittämissuunnitelmaan.

6. Hankkeen päätös ja projektitöiden/toimintasuunnitelmien esittelyt 25.1.2023, klo 9.00.-15.30.
Koulutuksen päätös
• Projektitöiden esittelyt tutor-ryhmissä
• Jatkosuunnitelmat ja koulutuskokonaisuuden koonti
• Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen kirkastaminen hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin lähtökohdaksi.

Kouluttajina toimivat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Susanna Heikari, Jaana Ronkainen-Salminen, Pia Viljanen, Saija Benjamin, ja Päivi Kärki. Vierailevana tutorina Karoliina Vilander.
Kouluttajista voit lukea lisää täältä

Hankkeen www-osoite
www.positiivinenoppiminen.fi

Hankkeen yhteyshenkilö: Susanna Heikari
susanna@positiivinenoppiminen.fi
+358 40 3582711

 

Hankkeen alkamisaika
18.1.2022

Hankkeen päättymisaika
25.1.2023

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla