Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana koulutus on päättynyt

Positive Education OY toteutti 2021-2022 valtakunnallisen Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -koulutusohjelman koulujen oppilashuoltoryhmille. Opetushallituksen rahoittamassa täydennyskoulutuksessa kehitettiin hyvinvointia edistävää koulukulttuuria sekä hyvinvointitaitojen opetusta suomalaisiin kouluihin. Koulutukseen osallistui kaikkien kouluasteiden oppilashuoltotyöryhmiä. Koulutukseen otettiin 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta osallistujaa ympäri Suomea.

Koulutus perustui osallistavaan, ratkaisukeskeiseen ja dialogiseen verkostoitumista edistävään työskentelytapaan. Koulutuksen kattavana tutkittuna taustateoriana on positiivisen psykologian tutkimus ja positiivisen pedagogiikan soveltaminen kouluhyvinvoinnin vahvistamisessa. Koulutuksessa opiskellut voimavarakeskeiset hyvinvointitaidot perustuvat laaja-alaiseen hyvinvointiopetukseen ja positiivisen pedagogiikan teoriaan, sekä Kukoistava kasvatus -käsikirjassa määriteltyyn ja taustoitettuun hyvinvointiopetuksen (Avola & Pentikäinen 2019).

Yhtenä koulutusohjelman perusmenetelmänä käytettiin Avolan ja Pentikäisen (2019) kirjassa Kukoistava kasvatus – positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjassa esiteltyä kohtaamisen ja hyvinvoinnin pedagogiikan 5 K:n vuorovaikutusteoriaa ja hyvinvointia rakentavan kohtaamisen mallia. Oppilashuoltoryhmät kehittivät ja laativat omalle koululle koulutuskokonaisuuden aikana hyvinvointisuunnitelman ja/tai hyvinvointiopetuksen vuosikellon.

Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa teoreettista ymmärrystä ja käytännön työkaluja yhteisöllisen oppilashuollon henkilöstölle lasten ja nuorten laaja-alaisen hyvinvoinnin parantamiseen ja toisaalta tukea hankkeeseen osallistujien omaa hyvinvointia. Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -hankkeen hankejohtajana, vastuusuunnittelijana ja pääkouluttajana toimi KM Susanna Heikari. Lisätiedot ja kyselyt: susanna@positiivinenoppiminen.fi

OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana

Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -koulutusohjelma on opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, jonka tarkoituksena on kehittää hyvinvointiopetusta ja hyvinvointia edistävää koulukulttuuria suomalaisiin kouluihin.

Koulutus on avoin kaikkien kouluasteiden oppilashuoltotyöryhmille, ja koulutukseen otettiin 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta osallistujaa ympäri Suomea.

KOULUTUS ON TÄYNNÄ.

Hanke toteutetaan 8.9.2021 – 28.9.2022

Kouluyhteisöjen hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria rakennetaan yhdessä koko koulun henkilöstön voimin, mutta jokaisen koulun oppilashuoltoryhmällä sekä sen jäsenillä on tärkeä ja merkityksellinen rooli hyvinvoivan koulukulttuurin luomisessa.

Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -hankkeen tarkoituksena on lisätä koulun oppilashuoltoryhmän ja sen jäsenten osaamista positiivisesta pedagogiikasta ja laaja-alaisista hyvinvointitaidoista sekä kehittää omalle koululle hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointiopetuksen vuosikello. Hankkeen tavoitteena on tuottaa teoreettista ymmärrystä ja käytännön työkaluja yhteisöllisen oppilashuollon henkilöstölle lasten ja nuorten laaja-alaisen hyvinvoinnin parantamiseen sekä tukea hankkeeseen osallistujien omaa hyvinvointia. Koulutuksessa  tehtävät interventiotehtävät jokaisen jakson jälkeen suunnataan suoraan koulun toimintakulttuurin kehittämiseen: kasvattajien ja oppijoiden hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin erilaisina toimintamalleina ja harjoitteina. Koulutuksen tarvelähtöisyys kartoitetaan ennen koulutuksen alkua oppilashuoltotyöryhmän itsearvioinnilla. 

Koulutus perustuu osallistavaan, ratkaisukeskeiseen ja dialogiseen verkostoitumista edistävään työskentelytapaan. Koulutus perustuu positiivisen pedagogiikan interventioihin, jotka pohjautuvat positiiviseen psykologiaan. Koulutuksessa teoriaa avataan käytännönläheisesti ja sitä soveltaen koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa. 

Koulutuksen sisältö
Koulutusohjelmaan kuuluu 6 verkkokoulutuspäivää sekä 4 koulutusasteittain (esiopetus, perusopetuksen ylä- ja alaluokat sekä toinen aste) muodostettua vertaistukitapaamista syksystä 2021 syksyyn 2022.

 

Jokaisella koulutuskerralla työstetään yhteisöllisen oppilashuollon ja kouluyhteisön toimintaan vietäviä käytännön hyvinvointi-interventioita, jotka viedään yksikön toimintakulttuuriin koulutuspäivien välisinä aikoina. Hankkeen päätteeksi osallistujat ovat tuottaneet omalle yksikölleen hyvinvoivan ja yhteisöllisen koulun kehittämiseen liittyvän toimitamallin ja oman koulun hyvinvoinnin vuosikellon. Koulutuksessa tuotettava materiaali ja kehitystehtävät jaetaan hankkeen verkkosivuilla sekä aoe. fi -sivustolle ilmaiseksi kaikkien suomalaisten koulujen saataville.


Koulutuksen keskeiset sisällöt ja yhteiset ZOOM-koulutuspäivät:

8.9. 2021 (klo 9.00-15.30) Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointi teorian ja tutkimuksen valossa

 • Hankkeen aloitus ja esittely
 • Positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan perusteet ja niiden hyödyntäminen aikuisen omassa hyvinvoinnissa.
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hahmottaminen yhteisöllisen oppilashuollon ja koulun toimintakulttuurin kokonaisuudessa.
 • Hyvän huomaaminen ja harjoittaminen hyvinvointitaitojen vahvistajina ja kouluyhteisön toimintakulttuurin luomisen vankkoina tukipilareina.

3.11.2021 (klo 9.00-15.30) Läsnäolo- ja keskittymistaitojen merkitys hyvinvointiresurssina

 • Läsnäolo- ja keskittymistaitojen harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille ja oppimaan oppimiselle.
 • Tietoisuus- ja läsnäolotaitojen oppiminen, opettaminen ja kehittäminen kouluyhteisön eri tasoilla.
 • Läsnäolotaitojen hyödyntäminen aikuisen omassa hyvinvoinnissa.

19.1.2022 (klo 9.00-15.30) Myötätunto- ja tunnetaidot

 • Myötätunto- ja tunnetaitojen harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille ja oppimaan.
 • Myötätunto- ja tunnetaitojen merkitys kiusaamisen ehkäisemiselle ja ennaltaehkäisemiselle.
 • Myötätunto- ja tunnetaitojen integroiminen yksikön yhteisöllisen oppilashuollon kehittämissuunnitelmaan.

23.3.2022 (klo 9.00-15.30) Vuorovaikutus- ja vahvuustaidot yhteisöä vahvistamassa

 • Vuorovaikutus- ja vahvuustaitojen harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille, oppimaan oppimiselle ja kiusaamisen ehkäisemiselle.
 • Omien ja muiden vahvuuksien huomaaminen ja käyttäminen.
 • Vuorovaikutus- ja vahvuustaitojen oppiminen ja opettaminen yhteisötasolla, tiimissä ja yksilötasolla.

24.8.2022 (klo 9.00-15.30) Itsensä johtamisen taidot ja ratkaisukeskeinen ajattelu

 • Itsensä johtamisen ja ratkaisukeskeisen ajattelun harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille ja oppimaan oppimiselle.
 • Taidot johtaa omaa ajattelua, asenteita ja elämää vastuullisesti, tietoisesti ja ratkaisukeskeisesti.
 • Taidot unelmoida, asettaa tavoitteita ja tavoitella niitä sinnikkäästi yksilönä, tiiminä ja työyhteisönä.

28.9.2022 (klo 9.00-15.30) Koulutuksen päätös

 • Projektitöiden esittelyt tutor-ryhmissä
 • Jatkosuunnitelmat ja koulutuskokonaisuuden koonti
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen kirkastaminen hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin lähtökohdaksi.

Tutor-ryhmätapaamiset neljä kertaa koulutuksen aikana 2,5 tuntia kerrallaan
toteutetaan 2021 vuoden puolella viikoilla 40 ja 48 sekä vuoden 2022 viikolla 7 ja 17. Tutor-tapaamisajat tarkentuvat noin viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Kouluttajina toimivat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Susanna Heikari, Jaana Ronkainen-Salminen ja Pia Viljanen.
Kouluttajista voit lukea lisää täältä

Hankkeen www-osoite
www.positiivinenoppiminen.fi

Hankkeen yhteyshenkilö: Susanna Heikari
susanna@positiivinenoppiminen.fi
+358 40 3582711

 

Hankkeen alkamisaika
1.8.2021

Hankkeen päättymisaika
31.12.2022

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla