Positiivinen Oppiminen

Linkkejä, Luettavaa, OPS, Testit

Positiivisen oppimisen käsitteeseen liittyy sekä se, MITÄ opetetaan, että MITEN opetetaan. Positiivinen oppiminen tähtää positiivisen pedagogiikan mukaisesti oppilaiden hyvinvointiin ja hyvään oppimiseen. Positiiviseen oppimiseen kuuluu tämän lisäksi elämäntaitojen ja positiivisen psykologian hyvinvointiopetuksen sisältöjä sekä myönteisen ja ratkaisukeskeisen opetuksen menetelmiä.

Positiivinen pedagogiikka nähdään laajana käsitteenä, johon kuuluu koulun kasvatustodellisuus, tavoitteet, arvot ja oppilaiden oppimiskokemukset. Positiivinen pedagogiikka on yläkäsite empiirisesti validoiduille ja tieteellisesti todistetuille sekä raportoiduille positiivisen psykologian ohjelmille, joilla on saatu vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin (White & Murray 2015). Lisäksi positiivista pedagogiikkaa voidaan määritellä sellaisena kombinaationa, joka tuo yhteen positiivisen psykologian tieteen sekä parhaat käytännön opettamisen tavat, joiden yhteisenä tarkoituksena on lisätä yksilöiden sekä koulujen kukoistusta (Meek 2015).

Olennaisinta positiivisessa pedagogiikassa on opettajan ohjaava ja valmentava työote, joka keskittyy kannustavaan palautteeseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Lisäksi positiivisessa pedagogiikassa on tärkeää, että opettaja osaa huomioida lasten vahvuuksia ja yksilöllisiä ominaisuuksia sekä tarpeita. Tarkoituksena on ennemmin keskittyä oppilaiden hyviin ominaisuuksiin ja osaamisiin kuin etsiä virheitä ja kehityksen kohteita. Positiiviseen pedagogiikkaan kuuluu myös tunnetaitojen ja ajattelutaitojen vahvistamista tavallisen koulutyön lomassa. Opettajan myönteisille havainnoille altis asenne on tärkein keino toteuttaa positiivista pedagogiikkaa. Myös positiivisen koulun ja myönteisen ympäristön elementit kuuluvat positiiviseen pedagogiikkaan.

Positiivisen psykologian ja elämäntaitojen sisältöihin taas kuuluvat selkeät opetussisällöt, jotka lisäävät positiivista oppimista. Elämäntaitojen sisällöt kasvattavat oppilaista hyvinvoivia sekä  edesauttavat myönteisen itsetuntemuksen kehittymistä. Elämäntaitojen sisällöt ovat tärkeässä roolissa ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä. Elämäntaitojen opetussisältöihin kuuluu positiivisen psykologian tärkeimpiä innovaatioita kuten myönteiset tunteet, vahvuudet, vuorovaikutustaidot, mindfulness- ja muut läsnäolotaitojen sekä rentoutumistaitojen sovellukset, ajattelutaidot, onnellisuustaidot, itsensä johtamisen taidot, ihmissuhdetaidot.

Positiivisen oppimisen tukemiseen siis tarvitaan niin positiivista pedagogiikka kuin elämäntaitosisältöjen oppimista. Elämäntaitojen ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmamme antaa opettajille käytännönläheiset työkalut positiivisen oppimisen lisäämiseen – niin pedagogisesti kuin sisällöllisesti.

Suosittelemme näitä kirjoja

Linkkejä

 

Huomaa hyvä!

Lotta Uusitalo-Malmivaara, Kaisa Vuorinen

Meistä kukaan ei synny sen paremmin rehellisyyden kuin itsehillinnänkään mestarina, vaan näitä taitoja on tietoisesti kasvatettava. Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon; heikennymme siinä, mitä teemme vähän.

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki

Eliisa Leskisenoja

Tämä kirja antaa selkeän ja opettajan aikaa ja vaivaa säästävän toimintakehikon positiivisen pedagogiikan toteuttamiseen.

Keskittymiskykyä luokkaan

Daniel J. Rechtschaffen

Miten voit auttaa ja tukea oppilaita ilman että kuormitut entisestään?
Miksi tarkkaavaisuus ja sen kehittäminen on niin tärkeää?

Näe sydämellä

Kirsi Saukkola – Taina Laane

Näe sydämellä — luo arvostava yhteys lapseen on myötätuntoinen ja oivalluttava kirja lapsen kohtaamisesta. Kirja pohjautuu ratkaisukeskeiseen toimintatapaan sekä positiivisen psykologian sovelluksiin.

Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas

Lotta Uusitalo-Malmivaara, Kaisa Vuorinen

Kirjassa kerrotaan ytimekkäästi vahvuuspedagogiikan perusteet ja esitellään runsaasti luonteenvahvuuksien harjoittelun toimintaideoita. Harjoitukset sopivat erityisesti varhaiskasvatus- ja alakouluikäisille.

Positiivisen psykologian voima

Lotta Uusitalo-Malmivaara

Positiivinen psykologia tutkii, miten voimme tunnistaa ja kehittää parhautta itsessämme ja toisissamme ja edistää kaikkien mahdollisuuksia menestyä.

Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen

Annarilla Ahtola

Koulun ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen. Ongelmiin ja pahoinvointiin keskittymisen sijasta pitäisi ensi sijassa kuitenkin keskittyä hyvinvointiin.

Tunnehetket

Cristina Núñez Pereira – Rafael R. Valcárcel

Tunnehetket – Tehtäviä tunnetaitokasvatukseen
-kirja on suunniteltu
Tunnehetket — Ilman tunteitasi et olisi sinä
kirjan käytön tueksi.

Ota yhteyttä

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt