Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma

OPISKELE POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN JA LAAJA-ALAISEN HYVINVOINTIOPETUKSEN OPETTAJAKSI!

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on syvällinen ja kattava hyvinvointiopetuksen täydennyskoulutusohjelma. Se antaa perusteellisen perehdytyksen positiiviseen pedagogiikkaan, hyvinvointiopetuksen taitosisältöihin sekä valmentavan ja vuorovaikutuskeskeisen opetuksen menetelmiin.
Koulutusohjelman suorittaminen vastaa 35 opintopisteen laajuista opiskelu- ja työmäärää.

KOULUTUSPAIKKAKUNNAT JA AIKATAULUT

AIKATAULU ESPOO 2024-2025

*

Koulutus on yhteensä kahdeksan kertaa syksystä 2024 keväälle 2025, lauantaisin klo 10.00.-17.00 ja sunnuntaisin klo 10.00.-16.00 Espoon Steinerkoululla.

Kyseinen koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa. Koulutukseen on mahdollista hakea aikuiskoulutustukea.

Syksy 2024 koulutusosa I
Elokuu 24.8. -25.8.2024 – Jakso 1
Syyskuu 28.9.-29.9.2024 – Jakso 2
Lokakuu 26.10.-27.10.2024 – Jakso 3
Marraskuu 23.11.- 24.11.2024 – Jakso 4  Etäkoulutus  Zoomissa

Kevät 2025 koulutusosa II
Tammikuu 18.1.-19.1.2025 – Jakso 5
Helmikuu 2025 – itseopiskelupaketti  Jakso 6
Maaliskuu 15.3.-16.3.2025 – Jakso 7
Kesäkuu 7.6. – 8.6.2025 – Jakso 8

 

KOULUTUSPAIKKA

Espoon Steinerkoulu
Olarinniityntie 10,
02210 Espoo

Lisätiedot koulutuksesta susanna@positiivinenoppiminen.fi

Ilmoittaudu tästä!
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden mittainen täydennyskoulutusohjelma (35 op), jossa opettajat ja ammattikasvattajat saavat kattavan ja syvällisen koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen.
 • Koulutus on yksi maailman syvällisimmistä ja laajimmista hyvinvointiopetuksen täydennyskoulutusohjelmista.
 • Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa.
 • Koulutusohjelman tavoitteena on antaa syvälliset ja monipuoliset tiedot ja taidot opettaa hyvinvointitaitoja lapsille ja nuorille sekä toteuttaa opetus positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä.
 • Koulutusohjelma perustuu tieteellisesti tutkittuihin positiiviseen psykologian ja positiivisen oppimisen sisältöihin.
 • Koulutusohjelmassa ja hyvinvointiopetuksessa käytetään vuorovaikutuskeskeisen opetuksen menetelmiä sekä valmentavia oppilaanohjaus- ja ryhmänohjaustekniikoita, joita opiskellaan tiiviisti koko koulutusohjelman ajan.
 • Koulutus antaa perusteellisen perehdytyksen hyvinvointiopetuksen taitosisältöihin sekä positiiviseen pedagogiikkaan.
 • Koulutuksesta saat syvällisen perehdytyksen
  • positiiviseen pedagogiikkaan
  • hyvinvointiopetuksen taitosisältöihin
  • valmentavan ja ratkaisukeskeisen opetuksen menetelmiin

 

 • Lisäksi koulutus tarjoaa
  • Yli 100 suoraan käyttöön otettavaa hyvinvointiopetuksen harjoitusta
  • Selkeät tuntisuunnitelmat eri aiheisiin
  • Usean eri kouluttajan asiantuntijuuden
  • Koulutuskirjallisuuden ja koulutusmateriaalin
  • Ryhmän, joka arvostaa sekä kunnioittaa sen jokaista jäsentä
  • Arjen työkaluja kasvattajan oman hyvinvoinnin parantamiseen

Koulutusohjelman sisältö:

 • Johdatus positiiviseen psykologiaan ja sen tärkeimpiin tutkimustuloksiin sekä teorioihin (mm. PERMA+H ja EPOCH)
 • Positiivisen pedagogiikan teoreettinen viitekehys
 • Positiivisen pedagogiikan laaja-alaiset pedagogiset asenteet sekä hyvinvointitaitosisällöt
 • Laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen elementit ja niiden harjoitukset
 • Vuorovaikutuskeskeisen ja ratkaisukeskeisen opetuksen menetelmät
 • Vahvuuskeskeinen opetus, vahvuustaidot sekä positiivisen pedagogiikan parhaimmat vahvuusinterventiot
 • Onnellisuuden ja kukoistuksen teoriat ja onnellisuustaitojen kasvattaminen lapsissa ja nuorissa
 • Tunnetaitojen monipuolinen sisältö: vaikeiden tunteiden käsittely ja myönteisten tunteiden vaaliminen koulussa ja kasvatuksessa
 • Vuorovaikutustaitojen ymmärtäminen ja kehittäminen, sekä vuorovaikutustaitojen harjoittaminen
 • Ihmissuhteiden merkitys sekä erilaisuuden ymmärryksen ja hyväksynnän kasvattaminen
 • Myötätuntokasvatus ja itsemyötätunto
 • Ajattelutaitojen kehittäminen lapsuudessa ja nuoruudessa
 • Itsensä johtamisen teoreettiset ja käytännölliset menetelmät
 • Läsnäolotaitojen merkitys ja sisältö oppimisen sekä hyvinvoinnin taustalla
 • Mindfulness työkaluna hyvinvointitaitojen ja oppimisen edistämisessä
 • Ratkaisukeskeisyys, tavoitteellisuus ja valmentava ryhmänohjaus
 • Hyvinvointitaitojen harjoitukset, tehtävät ja tuntisisällöt
 • Hyvinvointiopetuksen soveltaminen eri-ikäisille opetusryhmille
 • Aikuisen ohjattu hyvinvointiopetuksen harjoittelu ja arviointi

Koulutus sopii sinulle:

 • opettaja (ala- ja yläkoulu)
 • opinto-ohjaaja
 • lukio-opettaja
 • ammattikoulun opettaja
 • nuoriso-ohjaaja tai kouluttaja
 • rehtori
 • lastenohjaaja
 • koulukuraattori
 • koulupsykologi
 • koulunkäynninohjaaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • lastenhoitaja
 • sosionomi (lapset ja nuoret)
 • sairaanhoitaja (lapset ja nuoret)
 • lähihoitaja (lapset ja nuoret)
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ostamalla varaus ja ilmoittautumismaksu tästä

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 2 980 euroa (sisältäen arvonlisäveron 24%).
Koulutus on mahdollista maksaa 1-4 erässä

Kysy lisää alennetusta opiskelijahinnasta!

Koulutusesite
Aikuiskoulutustuki

Koulutusohjelman suorittamisen ajalle on mahdollista hakea aikuiskoulutustukea niille paikkakunnille, joilla koulutus toteutetaan yhteistyössä kesäyliopiston, kansalaisopiston tai ammattikorkeakoulun kanssa.

Muilla paikkakunnilla kouluttautuessasi kannustamme ottamaan koulutusohjelman rinnalle avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja 4 op / kk. Esimerkiksi psykologian, erityispedagogiikan sekä kasvatustieteiden opinnot tukevat Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusta erinomaisesti.

Usein kysytyt kysymykset

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Kuinka paljon koulutusohjelmaan kuuluu opiskelua lähiopetuksen lisäksi?

Koulutusohjelma on laaja kokonaisuus (35 opintopistettä), mutta sen on tarkoitus olla voimaannuttava ja virkistävä koulutuskokonaisuus – ei väsyttävä ja voimia vievä. Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen tärkeimmät lähtökohdat ovat aitous ja kasvattajan oma hyvinvointi. Niinpä ensisijaisen tärkeää aitouden kannalta on se, että kasvattaja on itse kokeillut hyvinvointitaitojen harjoitukset itse. Ja vasta sen jälkeen niitä voi aidolla ja syvällä ymmärryksellä opettaa muille. Tämän lisäksi positiivisen psykologian tutkimukset ovat tuottaneet valtavan määrän tutkimustulosta aikuisen hyvinvointia lisäävistä harjoituksista, joita eripituisissa jaksoissa harjoitetaan koulutusvuoden aikana.  Lähiopetuspäivien lisäksi suuri osa koulutusohjelman opintopisteistä kertyy opiskelijan omaan hyvinvointiin tähtäävistä harjoitteista, joihin kuluu päivittäin aikaa noin 5-10 minuuttia.  Tästä kuitenkin kertyy miellyttävällä tavalla yllättävän paljon ”opiskelutunteja”.

Koulutusohjelman aikana luetaan neljä alan kirjaa, joista yksi käsitellään kollektiivisesti kuukausittain reflektoivissa keskusteluissa internetissä. Myös lisäkirjallisuutta suositellaan.

Näiden sisältöjen lisäksi koulutuksen aikana pidetään oppimispäiväkirjaa jokaisen koulutusviikonlopun jälkeen. Koulutusohjelmaan kuuluu myös ryhmässä tehtävä lopputyö, mutta sen tuottaminen ei vie kovinkaan paljon resursseja vapaa-alalta, ja se on ollut opiskelijoiden mielestä erittäin mieleinen tehtävä.

 

Entä jos en pääse osallistumaan yhteen tai useampaan lähiopetuksen viikonloppuun?

Korvauskäytänteistä sovitaan oman ryhmän pääkouluttajan kanssa aina erikseen. Lähtökohta koulutuksesta valmistumiseen on se, että kaikkiin lähiopetuskertoihin täytyy osallistua. Koulutusohjelmaa järjestetään kuitenkin yli 10 paikkakunnalla, joten mikäli et pääse juuri oman ryhmäsi johonkin tiettyyn viikonloppuun / viikonloppuihin, voit käydä korvaamassa saman sisällön toisella paikkakunnalla tai oman paikkakuntasi koulutuksessa seuraavana vuonna. Yhden päivän poissaolon voi korvata korvaavilla tehtävillä, mitkä sovitaan oman ryhmän pääkouluttajan kanssa erikseen.

 

Sopiiko koulutus minulle, vaikka en ole opettaja?

KYLLÄ SOPII! Koulutusohjelma sopii oikein hyvin kaikille lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille ihmisille. Vaikka koulutuksessa puhutaan pääasiassa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, 2. asteen ja korkeakoulutuksen opintoihin liittyvässä viitekehyksessä, sopii kaikki koulutuksen sisällöt myös mihin tahansa muuhunkin kenttään. Koulutukseen on osallistunut upeita ihmisiä monista eri ammattiryhmistä, kuten lääkäreitä, mielenterveyshoitajia, lastensuojelun ammattilaisia, perhetyöntekijöitä, urheiluvalmentajia, koulunkäynnin ohjaajia, hoivakotien johtajia, nuoriso-ohjaajia, koulukuraattoreita, lastenhoitajia yms.

Positiivinen oppiminen

KOULUTTAJIEN ESITTELYT

Viivi Pentikäinen

 • Valtiotieteiden maisteri, VTM
 • Positive Education Oy:n perustaja ja koulutusohjelmajohtaja
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija (Helsingin yliopisto)
 • MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology -maisteriohjelma, University of East London
 • Työhyvinvointikouluttaja ja ratkaisukeskeisen valmennuksen opettaja 2005-2015 Namaste Oy
 • Yli 15 vuoden kokemus positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen valmennuksen kouluttamisesta

Pauliina Avola

 • Kasvatustieteiden maisteri, KM
 • Positive Education Oy:n toimitusjohtaja ja koulutusohjelmajohtaja
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija (TaY)
 • AmO Ammatillinen opettaja (psykologia, kasvatustiede)
 • MB Master Coach, EIF Enneagrammi-kouluttaja, NLP Practitioner
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Yli 10 vuoden kokemus positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja coachingin kouluttamisesta

Susanna Heikari

 • Kasvatustieteiden maisteri, KM
 • Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
 • Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
 • Luokanopettaja
 • Steinerpedagogi
 • MB Master Coach
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
 • Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
 • Yli 10 vuoden kokemus opettajan ja kouluttajan työstä eri aihealueiden tiimoilta

Sari Terävä

Kasvatustieteiden maisteri, KM
Erityisluokanopettaja
Luokanopettaja
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
Sertifioitu CMF-Mindfulnessohjaaja
MB – Elämäntaidon Valmentaja (Life Coach)
Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaaja
Yli 25 vuoden kokemus luokan- ja erityisluokanopettajan työstä

Sanna Kumpu

Ammatillinen opettaja
Positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen kouluttaja
Positive Psychology Coach
Mindfulness-ohjaaja
Tradenomi
Yrittäjän erikoisammattitutkinto

 

Jaana Ronkainen-Salminen

KM, Johtava erityisopettaja
Luokanopettaja, erityisluokanopettaja
Mindfulness-tunnetaitovalmentaja
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen kouluttaja
Yli 30 vuotta opettajakokemusta, josta 15 vuotta luokanopettajana ja yli 15 vuotta erityisopettajana ja johtavana erityisopettajana
Positive Psychology Coach®
Yli 7 vuoden kokemus rehtorin työstä

Pia Viljanen

KK, luokanopettaja
Laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opettaja
30 vuoden opettajakokemus, josta 9v rehtorina ja 9v Eurooppa-koulussa Brysselissä
Ympäristökasvatuksen erikoisammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Voimauttavan valokuvan menetelmän ammatilliset perusteet ja ryhmätyökalu-koulutukset
Voimauttavan valokuvan menetelmän erikoistumisopintojen opiskelija
Positive Psychology Coach-opiskelija
Kangasalan kaupungin Kestävän tulevaisuuden koordinaattori

Hyödyllisyys 0
Kouluttajien ammattitaito 0
Suosittelisitko koulutustamme? 0
Hyvinvoinnin vahvistuminen 0

Palautteita

Paras koulutusohjelma positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen opiskeluun Suomessa! Jos olet opettaja tai kasvatusalan ihminen, tähän koulutukseen kannattaa todellakin satsata, ei vaan ammatillisen hyödyn takia vaan oman elämän ja hyvinvoinnin lisääntymisen takia erityisesti!

Mervi Salminen, yläkoulun opettaja

Palautteita

Lämminhenkinen ja omaakin hyvinvointia lisäävä koulutus on antanut uusia, positiivisia näkökulmia, ajatuksia ja toimintamalleja. Koulutuksen antia voin hyödyntää koulumaailmassa oppilaiden ja opetushenkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseen.

Johtava erityisopettajaJaana, Ronkainen-Salminen

Palautteita

”Tähän koulutusohjelmaan osallistuminen on ollut koko työurani paras päätös. Olen saanut käänteentekeviä oivalluksia ja työkaluja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Vahva suositus!”

Erityisluokanopettaja Mari Thure-Sivola, Siltamäen alakoulu

Palautteita

”Kasavuoren koulussa alkaa hyvinvoinnin oppiaine syksyllä 2017. Olemme saaneet erinomaisen perehdytyksen uuden oppiaineemme opettamiseen tästä koulutusohjelmasta!”

Kasavuorenopettajat, Sari Jarva, Raija Ojama ja Jussi Koivusalo
Lue lisää palautteita
Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen

KUKOISTAVA KASVATUS

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja

KUKOISTAVA KASVATUS on ainutlaatuinen käsikirja positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmennuksen voimasta kasvatustyössä.

Voit tilata kirjan osoitteesta www.kukoistavakasvatus.fi
Osta kirja
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla