Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
Second wave of positive education

OPISKELE POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN JA LAAJA-ALAISEN HYVINVOINTIOPETUKSEN TUTORIKSI!

Tutor koulutusessa opit hyvinvointiopetuksen syventävät teoreettiset ja käytännön menetelmät.

 

Tutor-opettajana osaat ohjata hyvinvointiopetusta myös työyhteisöllesi.

 

Koulutuksen aikana työstetään hyvinvointiopetussuunnitelma omaan yksikköön tai kuntaan.

 

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempia koulutuksia aiheesta mutta tietämys positiivisesta pedagogiikasta ja hyvinvointiopetuksesta on eduksi.

 

Koulutus alkaa syksyllä 2024

 

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen tutor koulutusohjelma on syventävien teoreettisten sekä käytännön sisältöjen koulutusohjelma, joka valmistaa sinut viemään positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen käytännöt suoraan koulun arkeen ja rakenteiden tasolle omassa yksikössäsi tai kunnassasi. Koulutusohjelman avulla voit muuttaa kouluyhteisösi ilmapiiriä ja oppilaiden hyvinvointia pysyvästi parempaan suuntaan.

Koulutusohjelma on TUTOR-ohjelma, joka tarjoaa työkaluja siihen, miten voit ohjata hyvinvointiopetuksen sisältöjä myös muille kasvatusalan ammattilaisille joko omassa työyhteisössäsi tai muualla. TUTOR-sisältöihin kuuluu myös valmiin hyvinvointiopetussuunnitelman muokkaaminen omaan yksikköön tai kuntaan sopivaksi.

Koulutusohjelma tarjoaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joita voit soveltaa eri-ikäisille opetusryhmille. Olipa kyseessä sitten alakoulu, yläkoulu tai toisen asteen oppilaat, saat tästä ohjelmasta osaamista ja menetelmiä, jotka tukevat oppilaiden kasvua, kehitystä ja onnellisuutta.

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen tutor koulutus

VERKKOKOULUTUS käynnistyy syyskuussa 2024

Verkkokoulutus sisältää pääasiassa itsenäisesti opiskeltavia videoluentoja, kirjallisia tehtäviä ja
hyvinvointi-interventioita Claned-oppimisympäristössä. Lisäksi koulutusohjelmaan sisältyy
pienryhmäkeskusteluita sekä kouluttajien ja koko ryhmän yhteisiä Zoom-tapaamisia.
Koulutuksen aikana työstetään portfolio omista opinnoista, kolme kirjallisuusreflektiota ja
ryhmämuotoisena lopputyönä hyvinvointiopetussuunnitelma.
Koulutus vastaa laajuudeltaan 25 opintopisteen opiskelu- ja työmäärää.

ZOOM-TAPAAMISET KOULUTTAJAN JA KOKO RYHMÄN KANSSA
1. Keskiviikko 25.9.2024 klo 17.00–19.00
2. Keskiviikko 30.10.2024 klo 17.00–19.00
3. Keskiviikko 27.11.2024 klo 17.00–19.00
4. Keskiviikko 22.1.2025 klo 17.00–19.00
5. Keskiviikko 12.3.2025 klo 17.00–19.00
6. Keskiviikko 9.4.2025 klo 17.00–19.00
Saat kurssista todistuksen suoritettuasi kurssin loppuun.

Koulutuksen hinta: 1690 € (Koulutuksen voit maksaa 1–4 erässä)

Lisätiedustelut TUTOR-KOULUTUKSESTA: pauliina@positiivinenoppiminen.fi

Koulutusohjelman sisältö:

 • Johdatus positiiviseen psykologiaan ja sen tärkeimpiin tutkimustuloksiin sekä teorioihin (mm. PERMA+H ja EPOCH)
 • Positiivisen pedagogiikan teoreettinen viitekehys
 • Positiivisen pedagogiikan laaja-alaiset pedagogiset asenteet sekä hyvinvointitaitosisällöt
 • Laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen elementit ja niiden harjoitukset
 • Vuorovaikutuskeskeisen ja ratkaisukeskeisen opetuksen menetelmät
 • Vahvuuskeskeinen opetus, vahvuustaidot sekä positiivisen pedagogiikan parhaimmat vahvuusinterventiot
 • Onnellisuuden ja kukoistuksen teoriat ja onnellisuustaitojen kasvattaminen lapsissa ja nuorissa
 • Tunnetaitojen monipuolinen sisältö: vaikeiden tunteiden käsittely ja myönteisten tunteiden vaaliminen koulussa ja kasvatuksessa
 • Vuorovaikutustaitojen ymmärtäminen ja kehittäminen, sekä vuorovaikutustaitojen harjoittaminen
 • Ihmissuhteiden merkitys sekä erilaisuuden ymmärryksen ja hyväksynnän kasvattaminen
 • Myötätuntokasvatus ja itsemyötätunto
 • Ajattelutaitojen kehittäminen lapsuudessa ja nuoruudessa
 • Itsensä johtamisen teoreettiset ja käytännölliset menetelmät
 • Läsnäolotaitojen merkitys ja sisältö oppimisen sekä hyvinvoinnin taustalla
 • Mindfulness työkaluna hyvinvointitaitojen ja oppimisen edistämisessä
 • Ratkaisukeskeisyys, tavoitteellisuus ja valmentava ryhmänohjaus
 • Hyvinvointitaitojen harjoitukset, tehtävät ja tuntisisällöt
 • Hyvinvointiopetuksen soveltaminen eri-ikäisille opetusryhmille
 • Aikuisen ohjattu hyvinvointiopetuksen harjoittelu, arviointi ja palauteraportit
 • Yhteisöllisen hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin sisällöt
 • Valmiin hyvinvointiopetussuunnitelman muokattavaksi omaan yksikköön tai kuntaan
  sopivaksi
 • Tutor-taidot ohjata hyvinvointiopetuksen sisältöjä myös muille kasvatusalan
  ammattilaisille

Koulutus sopii sinulle:

 • opettaja (ala- ja yläkoulu)
 • opinto-ohjaaja
 • lukio-opettaja
 • ammattikoulun opettaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • rehtori
 • koulukuraattori
 • koulupsykologi
 • koulunkäynninohjaaja
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutukset verkossa

Koulutusohjelman kouluttajat

Viivi Pentikäinen

 • Valtiotieteiden maisteri, VTM
 • Positive Education Oy:n perustaja ja koulutusohjelmajohtaja
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija (Helsingin yliopisto)
 • MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology -maisteriohjelma, University of East London
 • Työhyvinvointikouluttaja ja ratkaisukeskeisen valmennuksen opettaja 2005-2015 Namaste Oy
 • Yli 15 vuoden kokemus positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen valmennuksen kouluttamisesta

Pauliina Avola

 • Kasvatustieteiden maisteri, KM
 • Positive Education Oy:n toimitusjohtaja ja koulutusohjelmajohtaja
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija (TaY)
 • AmO Ammatillinen opettaja (psykologia, kasvatustiede)
 • MB Master Coach, EIF Enneagrammi-kouluttaja, NLP Practitioner
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Yli 10 vuoden kokemus positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja coachingin kouluttamisesta

Sanna Kumpu

Ammatillinen opettaja
Positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen kouluttaja
Positive Psychology Coach
Mindfulness-ohjaaja
Tradenomi
Yrittäjän erikoisammattitutkinto

Susanna Heikari

 • Kasvatustieteiden maisteri, KM
 • Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
 • Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
 • Luokanopettaja
 • Steinerpedagogi
 • MB Master Coach
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
 • Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
 • Yli 10 vuoden kokemus opettajan ja kouluttajan työstä eri aihealueiden tiimoilta

Marika Borg

 • Elämäntaidon Valmennusakatemian (Namaste Oy) perustaja ja toimitusjohtaja
 • Enneagram Institute of Finland -perustaja ja johtaja
 • Elämäntaidon valmennuksen eli Life Coachingin ja koulutusohjelmien pioneeri
 • Voi Hyvin lehden päätoimittaja vuosina 1986-1997
 • Positiivisen psykologian ja hyvinvointiaiheisten kirjojen kirjoittaja
 • Yli 40 vuoden kokemus hyvinvoinnin, coachingin ja positiivisen psykologian kouluttamisesta ja ratkaisukeskeisestä valmennuksesta
Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen

KUKOISTAVA KASVATUS

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja

KUKOISTAVA KASVATUS on ainutlaatuinen käsikirja positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmennuksen voimasta kasvatustyössä.

Voit tilata kirjan osoitteesta www.kukoistavakasvatus.fi
Osta kirja
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla