Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen verkko- ja etäkoulutus

OPISKELE VERKOSSA POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN JA LAAJA-ALAISEN HYVINVOINTIOPETUKSEN OPETTAJAKSI!

Voit opiskella Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutuksen verkossa kahdella erilaisella tavalla:

 

1. VERKKOKOULUTUS, jossa opiskelu tapahtuu pääasiassa itsenäisesti Claned-opiskelualustalla sekä lyhyissä Zoom-tapaamisissa kouluttajan ja opiskeluryhmän kanssa.
2. ETÄKOULUTUS, jossa opiskelu tapahtuu pääasiassa kontaktiopetuksessa Zoom-yhteydellä yhdessä kouluttajan ja ryhmän kanssa koulutuspäivinä.
Etäkoulutuksessa itsenäistä opiskelua on selkeästi vähemmän kuin verkkokoulutuksessa.

LISÄKSI voit opiskella itsenäisesti omaan tahtiin kurssin JOHDATUS POSITIIVISEEN PEDAGOGIIKKAAN JA LAAJA-ALAISEEN HYVINVOINTIOPETUKSEEN (5 op).
Ilmoittaudu mukaan kurssille TÄSTÄ.

Opiskele kätevästi ja joustavasti positiivista pedagogiikkaa ja hyvinvointiopetusta verkko-opintoina

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen verkko- ja etäkoulutus

Kevään VERKKOKOULUTUS alkaa 6.2.2023

Verkkokoulutus sisältää pääasiassa itsenäisesti opiskeltavia videoluentoja, kirjallisia tehtäviä ja hyvinvointi-interventioita Claned-oppimisympäristössä.
Tämän lisäksi koulutusohjelmaan sisältyy pari- ja pienryhmäkeskusteluita sekä lyhyitä kouluttajan ja koko ryhmän yhteisiä Zoom-tapaamisia.
Koulutuksen aikana työstetään portfolio, viisi kirjallisuusreflektiota ja ryhmämuotoinen lopputyö.
Koulutus vastaa laajuudeltaan 35 opintopisteen opiskelu- ja työmäärää.

 

Voit ilmoittautua koulutukseen tästä.

 

Kevään 2023 VERKKOKOULUTUS alkaa 6.2.2023
***
ZOOM-TAPAAMISET KOULUTTAJAN JA KOKO RYHMÄN KANSSA
***
1. Maanantai 6.2.2023 klo 16.30–19.30
2. Maanantai 13.3.2023 klo 16.30–18.30
3. Maanantai 17.4.2023 klo 16.30–18.30
4. Maanantai 15.5.2023 16.30–18.30
5. Maanantai 21.8.2023 klo 16.30–18.30
6. Maanantai 25.9.2023 klo 16.30–18.30
7. Maanantai 13.11.2023 klo 16.30–19.30

Saat kurssista todistuksen suoritettuasi kurssin loppuun!

Koulutuksen hinta: 1970€ (Koulutuksen voit maksaa 1-4 erässä)

Lisätiedustelut VERKKOKOULUTUKSESTA: pauliina@positiivinenoppiminen.fi

Maaliskuussa 2023 aloitamme Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ETÄKOULUTUKSEN.

Etäkoulutus sisältää verkossa toteutettavan kontaktiopetuksen lisäksi kirjallisia- ja verkossa suoritettavia tehtäviä sekä ryhmämuotoisen lopputyön. Koulutuksen kontaktijaksot ovat intensiivisiä ja edellyttävät läsnäoloa jokaisella jaksolla ja sitoutumista koulutukseen sekä sen  aikatauluihin. Koulutus vastaa laajuudeltaan 35 opintopisteen opiskelu- ja työmäärää.

Koulutusohjelman opetuksesta vastaa Susanna Heikari ja Sanna Kumpu yhdessä muiden koulutusohjelman asiantuntijoiden kanssa. Opiskelu tapahtuu pääasiallisesti yhdessä ja itsenäistä opiskelua on vähän.

***

Aikataulu 2023:

23.4.2023 Pe klo 10-16
24.3.2023 La klo 10-16
12.4.2023 Ke klo 17-20
3.5.2023 Ke ilta 17-20
19.5.2023 Pe klo 10-16
20.5.2023 La klo 10-16

Kesäkuu-elokuu: itsenäinen etäopiskelua Claned-oppimisympäristössä ja kirjallisuus

18.8.2023 Pe klo 10-16
19.8.2023 La klo 10-16
6.9.2023 Ke klo 17-20
27.10.2023 Pe klo 10-16
28.10.2023 La klo10-16
8.11.2023 Ke klo 17-20
22.11.2023 Ke klo 17-20
8.12.2023 Pe klo 10-16
9.12.2023 La klo 10-16

 

Saat kurssista todistuksen suoritettuasi kurssin loppuun!

Koulutuksen hinta: 2490€ (Koulutuksen voit maksaa 1-4 erässä)

Lisätiedustelut ETÄKOULUTUKSESTA: Susanna Heikari susanna@positiivinenoppiminen.fi puh. +358 40 3582711

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ.

Koulutusohjelman sisältö:

 • Johdatus positiiviseen psykologiaan ja sen tärkeimpiin tutkimustuloksiin sekä teorioihin (mm. PERMA+H ja EPOCH)
 • Positiivisen pedagogiikan teoreettinen viitekehys
 • Positiivisen pedagogiikan laaja-alaiset pedagogiset asenteet sekä hyvinvointitaitosisällöt
 • Laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen elementit ja niiden harjoitukset
 • Vuorovaikutuskeskeisen ja ratkaisukeskeisen opetuksen menetelmät
 • Vahvuuskeskeinen opetus, vahvuustaidot sekä positiivisen pedagogiikan parhaimmat vahvuusinterventiot
 • Onnellisuuden ja kukoistuksen teoriat ja onnellisuustaitojen kasvattaminen lapsissa ja nuorissa
 • Tunnetaitojen monipuolinen sisältö: vaikeiden tunteiden käsittely ja myönteisten tunteiden vaaliminen koulussa ja kasvatuksessa
 • Vuorovaikutustaitojen ymmärtäminen ja kehittäminen, sekä vuorovaikutustaitojen harjoittaminen
 • Ihmissuhteiden merkitys sekä erilaisuuden ymmärryksen ja hyväksynnän kasvattaminen
 • Myötätuntokasvatus ja itsemyötätunto
 • Ajattelutaitojen kehittäminen lapsuudessa ja nuoruudessa
 • Itsensä johtamisen teoreettiset ja käytännölliset menetelmät
 • Läsnäolotaitojen merkitys ja sisältö oppimisen sekä hyvinvoinnin taustalla
 • Mindfulness työkaluna hyvinvointitaitojen ja oppimisen edistämisessä
 • Ratkaisukeskeisyys, tavoitteellisuus ja valmentava ryhmänohjaus
 • Hyvinvointitaitojen harjoitukset, tehtävät ja tuntisisällöt
 • Hyvinvointiopetuksen soveltaminen eri-ikäisille opetusryhmille
 • Aikuisen ohjattu hyvinvointiopetuksen harjoittelu, arviointi ja palauteraportit

Koulutus sopii sinulle:

 • opettaja (ala- ja yläkoulu)
 • opinto-ohjaaja
 • lukio-opettaja
 • ammattikoulun opettaja
 • nuoriso-ohjaaja tai kouluttaja
 • rehtori
 • lastenohjaaja
 • koulukuraattori
 • koulupsykologi
 • koulunkäynninohjaaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • lastenhoitaja
 • sosionomi (lapset ja nuoret)
 • sairaanhoitaja (lapset ja nuoret)
 • lähihoitaja (lapset ja nuoret)
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutukset verkossa

Koulutusohjelman kouluttajat

Viivi Pentikäinen

 • Valtiotieteiden maisteri, VTM
 • Positive Education Oy:n perustaja ja koulutusohjelmajohtaja
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija (Helsingin yliopisto)
 • MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology -maisteriohjelma, University of East London
 • Työhyvinvointikouluttaja ja ratkaisukeskeisen valmennuksen opettaja 2005-2015 Namaste Oy
 • Yli 15 vuoden kokemus positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen valmennuksen kouluttamisesta

Pauliina Avola

 • Kasvatustieteiden maisteri, KM
 • Positive Education Oy:n toimitusjohtaja ja koulutusohjelmajohtaja
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija (TaY)
 • AmO Ammatillinen opettaja (psykologia, kasvatustiede)
 • MB Master Coach, EIF Enneagrammi-kouluttaja, NLP Practitioner
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Yli 10 vuoden kokemus positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja coachingin kouluttamisesta

Päivi Kärki

 • Filosofian maisteri, FM
 • Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
 • Terveystiedon lehtori
 • Maantiedon ja biologian opettaja
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
 • Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
 • Oulun, Rovaniemen ja Pohjois-Suomen koulutusohjelmien pääkouluttaja
 • Lähes 20 vuoden kokemus opettajan työstä

Susanna Heikari

 • Kasvatustieteiden maisteri, KM
 • Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
 • Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
 • Luokanopettaja
 • Steinerpedagogi
 • MB Master Coach
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
 • Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
 • Yli 10 vuoden kokemus opettajan ja kouluttajan työstä eri aihealueiden tiimoilta

Marika Borg

 • Elämäntaidon Valmennusakatemian (Namaste Oy) perustaja ja toimitusjohtaja
 • Enneagram Institute of Finland -perustaja ja johtaja
 • Elämäntaidon valmennuksen eli Life Coachingin ja koulutusohjelmien pioneeri
 • Voi Hyvin lehden päätoimittaja vuosina 1986-1997
 • Positiivisen psykologian ja hyvinvointiaiheisten kirjojen kirjoittaja
 • Yli 40 vuoden kokemus hyvinvoinnin, coachingin ja positiivisen psykologian kouluttamisesta ja ratkaisukeskeisestä valmennuksesta

Petteri Avola

 • Pro-Energy Oy:n perustaja
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntija
 • Ravitsemus- ja fysiikkavalmentaja
 • FISAF Personal Trainer – kouluttaja
 • Compactfit Movement Coach
 • Spartan kahvakuula- sekä kehonpainoharjoittelu ohjaaja
 • Liikuntaneuvoja
 • Yli 10 vuoden valmennus- ja koulutuskokemus fysiikkavalmennuksen saralla
Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen

KUKOISTAVA KASVATUS

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja

KUKOISTAVA KASVATUS on ainutlaatuinen käsikirja positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmennuksen voimasta kasvatustyössä.

Voit tilata kirjan osoitteesta www.kukoistavakasvatus.fi
Osta kirja
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla