Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
  • No products in the cart.
There is no posts!
0
  • No products in the cart.
0
  • No products in the cart.
OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Positive School Leadership – Johda ja kehitä hyvinvoivaa kouluyhteisöä

POSITIVE SCHOOL LEADERHIP – koulutuskokonaisuus on suunnattu perusopetuksen rehtoreille, apulaisrehtoreille ja johtoryhmille sekä oppilaitosten esihenkilöille ja johtoryhmille. Koulutus toteutetaan 5 opintopisteen laajuisena vuoden kestävänä etäkoulutuksena ja sen tavoitteena on perehdyttää perusopetuksen rehtorit ja esihenkilöt johtamaan sekä soveltamaan Positive School Leadership – tutkimukseen perustuvaa hyvinvoivaa kouluyhteisöä käytännössä.

Erityinen huomio koulutuksessa kohdistetaan yhteisöllisen ja systeemisen hyvinvoinnin johtamiseen ja edistämiseen. Koulutusohjelma perehdyttää koulujen johtotehtävissä toimivat ymmärtämään, hallitsemaan ja soveltamaan systeemisen hyvinvoinnin koulujohtamisen eri osa-alueita.

Koulutus on avoin rehtoreille, apulais- ja vararehtoreille sekä koulujen johtoryhmien jäsenille yhdessä tiiminä koulun tai yksikön rehtorin kanssa. Koulutukseen otetaan 80 ensimmäisenä ilmoittautunutta osallistujaa. Koulutus toteutetaan verkossa, joten osallistuminen kautta Suomen on mahdollista. Koulutuskokonaisuus on 5 opintopisteen laajuinen ja se koostuu viidestä verkossa toteutettavaa lähiopetuspäivää (31.1., 13.3., 17.4., 4.9. ja 6.11.). Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2023 – 31.12.2024.

Varaathan paikkasi ajoissa ilmoittautumalla koulutukseen sähköpostitse osoitteeseen info(@)positiivinenoppiminen.fi . Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova ja edellyttää osallistumista koulutukseen koko koulutuskokonaisuuden ajaksi.

Kaikille koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään Tervetuloa-kirje kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Huomioithan, että paikkoja on rajoitetusti.

Positive School Leadership – Johda ja kehitä hyvinvoivaa kouluyhteisöä -koulutusohjelman tavoitteena on lisätä sekä vahvistaa suomalaisten koulujen systeemisen hyvinvoinnin, positiivisen pedagogiikan ja hyvinvoivan yhteisön johtamisen tasoa, johon Positive School Leadership – tutkimus ohjaa ja tuottaa tutkimuksellisen perustan.

Koulutuksen sisältö

1. HYVINVOIVAN KOULUYHTEISÖN JOHTAMINEN: Osallistujat saavat kattavat tiedot, taidot ja työkalut työyhteisön ihmissuhteiden sekä työhyvinvoinnin johtamiseen Positive School Leadership – tutkimuksen ja teorian käytäntöön sovellettavilla menetelmillä.

2. HYVINVOIVAN YHTEISÖN IHMISSUHTEIDEN JA VUOROVAIKUTUSKULTUURIN JOHTAMINEN: Koulutuksessa perehdytään hyvinvoivan yhteisön ihmissuhteiden ja hyvän vuorovaikututuskulttuurin johtamiseen. Lisäksi syvennytään kannustavan vuorovaikutuskulttuurin johtamisen käytännön tekniikoihin ja taitoihin yksilöiden, tiimien ja koko yhteisön johtamisen näkökulmasta.

3. VAHVUUSKESKEISEN JA ARVO-OHJAUTUVAN YHTEISÖN JOHTAMINEN: Koulutusohjelmassa keskitytään vahvistamaan osallistujien valmiuksia tunnistaa ja hyödyntää yksilöiden ja yhteisön vahvuuksia sekä rakentamaan arvopohjaista johtamiskulttuuria. Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joilla he voivat luoda arvo-ohjautuvan kouluympäristön, joka tukee koko yhteisön hyvinvointia.

4. POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN JA HYVINVOINTIOPETUKSEN JOHTAMINEN: Koulutusohjelma perehdyttää osallistujat myös hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutus antaa valmiudet johtaa hyvinvoivan kouluyhteisön positiivisen pedagogiikan kehittämistyötä pitkäjänteisesti, käytännöllisesti ja yhteistoiminnallisesti.

Positiivisen yhteisöjohtamisen teemat

1) Ke 31.1. Työyhteisön ihmissuhteiden ja työhyvinvoinnin johtaminen

– Hyvinvoivan ihmisyhteisön johtamisen tutkitut perusteet
– Työhyvinvoinnin johtaminen yksilöllisesti ja yhteisöllisesti
– Jaksamisen, palautumisen ja inhimillisen hyvinvoinnin johtaminen

2) Ke 13.3. Koulun yhteisöllisen vuorovaikutuskulttuurin johtaminen ja läsnäolotaidot

– Läsnäolevan ja hyvinvointia tukevan vuorovaikutuskulttuurin perusteet ja johtaminen
– Yhteisöllisyyden merkitys, rakennusaineet ja hyödyt hyvinvoivalle kouluyhteisölle
– Erilaisuuden arvostaminen ja yksilöllisyys hyvinvointia tukevan vuorovaikutuskultuurin rakentamisessa

3) Ke 17.4. Vahvuusperustaisen yhteisön ja yksilöiden kannustava johtaminen

– Yksilöllisten ja yhteisöllisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
– Vahvuuskeskeinen palautteenanto ja positiivisen palautteen voima
– Vahvuuskeskeisen tunneilmapiirin johtaminen ja vahvistaminen 

4) Ke 4.9. Merkityksellisyyden ja arvo-ohjautuvan yhteisön johtaminen

– Yhteisön yhteisten arvojen määrittely ja valitseminen
– Arjen yhteisten arvojen mukainen toimintakulttuuri
– Merkityksellisen arjen ja hyvinvoivan toimintakulttuurin arvojohtaminen

5) Ke 6.11. Positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen johtaminen

– POSITIVE EDUCATION – hyvinvointiopetuksen pedagogiikka ja taidot
– Positiivisen pedagogiikan johtaminen ja hyvinvointiopetuksen kehittäminen
– Hyvinvointiopetuksen merkitys ja hyvinvoivan kouluyhteisön johtaminen

Kouluttajina toimivat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen ja Susanna Heikari
Kouluttajista voit lukea lisää täältä

Hankkeen www-osoite
www.positiivinenoppiminen.fi

Hankkeen yhteyshenkilö: Viivi Pentikäinen
viivi@positiivinenoppiminen.fi
+358 44 5311478

 

Hankkeen alkamisaika
1.8.2023

Hankkeen päättymisaika
31.12.2024

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla