Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
Positive Psychology Coach® –koulutusohjelma

OPISKELE POSITIIVISEN PSYKOLOGIAN ASIANTUNTIJAKSI JA VALMENTAJAKSI!

Seuraava verkkokoulutusryhmä käynnistyy 9.9.2024 ja lähikoulutusryhmä 5.9.2024!

Positive Psychology Coach® –koulutusohjelma on syvällinen ja kattava positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen valmennuksen koulutusohjelma. Se antaa perusteellisen perehdytyksen positiivisen psykologian tieteen teorioihin ja käytänteisiin sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) toimivimpiin menetelmiin. Koulutusohjelman suorittaminen vastaa 60 opintopisteen laajuista opiskelu- ja työmäärää.

Koulutuksella on kansainvälisesti arvostettu ICF (International Coaching Federation) akkreditointi.

Koulutusohjelma pähkinänkuoressa

 • Positive Psychology Coach –koulutusohjelma on moniulotteinen ja syvällinen täydennyskoulutus Sinulle, joka haluat oppia avaimet oman hyvinvointisi parantamiseen sekä valmentamaan muita kohti kukoistusta ratkaisukeskeisin menetelmin.
 • Koulutus on sekä pätevä ammatillinen uudelleen- ja täydennyskoulutus että hieno henkilökohtaisesti rikastuttava kokemus.
 • Koulutuksella on kansainvälisesti arvostettu ICF (International Coaching Federation) akkreditointi.
 • Koulutuksen aikana perehdytään syvällisesti positiivisen psykologian tutkimustietoon ja hyvinvointia rakentaviin menetelmiin.
 • Koulutuksessa opitaan valmentamaan itseä ja muita ihmisiä ratkaisukeskeisesti kohti onnellisempaa ja tasapainoisempaa elämää.
 • Koulutus tähtää syvälliseen ymmärrykseen ja merkitykselliseen kokemukseen, joka on mahdollista toteuttaa pitkän koulutuskokemuksemme ansiosta.
Erityisen hyvin koulutus sopii sinulle, joka

 • olet kiinnostunut positiivisesta psykologiasta ja coachingista
 • haluat vaihtaa alaa ja ryhtyä valmentajaksi
 • haluat oppia psyykkisen valmentamisen toimivimmat menetelmät
 • olet esimies
 • toimit henkilöstön johtamisen tai kouluttamisen tehtävissä
 • työskentelet tiimissä
 • teet myyntityötä
 • olet asiakaspalvelutehtävissä
 • toimit liikunnan tai muun alan valmentajana
 • työskentelet sosiaali- ja terveysalalla
 • haluat lisätä omaa itsetuntemustasi, hyvinvointiasi tai parantaa ihmissuhteitasi
Koulutus tarjoaa sinulle myös

 • yli 100 tuntia valmennusharjoittelua
 • tukea valmentajaopintojesi matkalla
 • usean eri kouluttajan asiantuntijuuden
 • positiivisen psykologian ja coachingin monipuoliset menetelmät ja interventiot käyttöösi
 • omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi tähtäävät työkalut käyttöösi
 • ryhmän, jonka kanssa voit jakaa koulutusmatkasi
 • Positive Psychology Coach –pätevyyden

Tutustu tarkemmin Positive Psychology Coach -koulutuskokonaisuuteen!

KESKEISIMMÄT SISÄLLÖT
Positiivinen psykologia
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Kukoistuksen teoria
 • Positiivisen psykologian tieteellisen tutkimuksen vaiheet ja historia
 • PERMA-H -teoria

Koulutusohjelman taustalla on positiivinen psykologia ja vahva tieteellinen tutkimus, joka on sovellettu käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi  valmennuksen ja hyvinvoinnin sisältöihin. Opinnoissa perehdyt positiivisen psykologian tutkittuun tietoon. Saat käyttöösi käytännönläheisiä työkaluja, joilla vahvistat sekä henkilökohtaista hyvinvointiasi että kehityt myös ammatillisesti.

Coaching-taidot
 • Ohjattu ja syvällinen coachingharjoittelu
 •  Life coaching
 • Business coaching ja uravalmennus
 • Ryhmävalmennus
 • ICF eettiset periaatteet ccoachingissa


Saat syvällistä ymmärrystä ratkaisukeskeisyydestä ja ja coaching-prosessin perusperiaatteista.

Runsas valmennukseen liittyvä materiaali yhdistettynä käytännön harjoitteluun antaa sinulle eväät valmentaa sekä itseäsi että asiakkaita kohti ratkaisuja ja positiivisia lopputulemia. Tämä lähestymistapa auttaa luomaan toiveikkuutta ja vahvistaa uskoa muutoksen mahdollisuuteen, tuoden esille asiakkaan omat voimavarat ja ratkaisut.

Opit, miten rakentaa luottamuksellinen suhde valmennettavaan, asettaa tavoitteita yhteistyössä, kuunnella aktiivisesti ja ohjata valmennettavaa kohti henkilökohtaista kasvua ja tavoitteiden saavuttamista.

Itsensä johtaminen
 • Itsensä johtaminen, tavoitteet ja unelmat
 • Arvot, resilienssi ja ajankäytön valmentaminen
 • Ajattelutaidot ja uskomukset

 

Tutustut itsensä johtamisen, tavoitteiden ja unelmien tärkeisiin teemoihin coachingin ja positiivisen psykologian näkökulmasta. Samalla saat syvällistä ymmärrystä arvoista, resilienssistä ja ajankäytön hallinnasta. 

Runsas materiaali perehdyttää sinut siihen, miten yksilön arvot ohjaavat yksilön arvot ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa. Opit myös tunnistamaan ja asettamaan realistisia tavoitteita sekä seuraamaan niiden edistymistä.

Opiskeltavat sisällöt perehdyttävät sinua ajattelun erilaisiin prosesseihin: kuinka kognitiiviset toiminnot, kuten havainnointi, muisti ja päätöksenteko, ovat perustana uskomuksille ja ajattelutavoille. Saat runsaasti työkaluja ajattelun kehittämiseen ja rajoittavien uskomusten haastamiseen.

Aiheet tarjoavat sinulle syvällistä tietämystä ja myös käytännön taitoja, jotka ovat hyödyllisiä valmennustyössä.

Läsnäolotaidot
 • Läsnäolotaidot ja mindfulness
 • Läsnäolotaidot valmennuksessa ja ryhmävalmennus


Läsnäolon ja uppoutumisen sisällöt on huolellisesti suunniteltu tukemaan sekä henkilökohtaista kasvuasi että ammatillista kehitystä. Opiskeltavat sisällöt perustuvat ajantasaiseen tutkittuun tietoon. 

Keskityt luomaan kokemuksellista ymmärrystä läsnäolotaitojen ja mindfulnessin sisällöistä. Saat käyttöösi menetelmiä ja harjoituksia, jotka ovat arvokkaita niin valmennuksissa kuin myös henkilökohtaisessa elämässä. 

Tutustut läsnäolon merkitykseen ja sen vaikutukseen hyvinvointiimme. Tarjoamme tieteeseen perustuvia käytännönläheisiä  tekniikoita ja harjoituksia, jotka tukevat läsnäolon kehittämistä. Opit, miten luoda turvallinen ja läsnäoleva ympäristö, joka rohkaisee avoimuuteen ja rehellisyyteen.

Motivaatio
 • Merkityksellisyys ja motivaatio
 • Motivaatiovalmennus

Perehdyt siihen, miten merkityksellisyyden kokemus voi vahvistaa sisäistä motivaatiota ja edistää tavoitteiden saavuttamista. Syvennyt motivaatiovalmennuksen sisällöissä menetelmiin ja lähestymistapoihin, joita voit ottaa käyttöön, kun haluat kannustaa ja valmentaa asiakkaita kannustavasti kohti tavoitteita.  

Tulet oppimaan, miten ylläpitää positiivista ja kannustavaa asennetta koko valmennusprosessin ajan.

Ihmissuhdetaidot
 • Ihmissuhdetaidot

Ihmissuhteiden valmennus

Opit, miten kuuntelemisen, empatian ja avoimuuden kautta voit luoda ymmärrystä ja luottamusta ihmissuhteissa. Tulet saamaan käyttöösi menetelmiä ja harjoituksia, jotka auttavat valmentajia tukemaan asiakkaitaan ihmissuhteiden haasteissa.

Opit, miten auttaa valmennettavia kehittämään ja ylläpitämään merkityksellisiä suhteita, sekä käsittelemään ja ratkaisemaan konflikteja terveellä tavalla. Opit tunnistamaan ja ymmärtämään omia ja muiden tunteita sekä käyttämään tätä ymmärrystä rakentavasti.

Tunnetaidot
 • Tunnetaidot
 • Tunnevalmennus
 • Myötätunto ja itsemyötätunto

Käymme läpi, miten myönteiset tunteet, kuten ilo, kiitollisuus ja toivo, voivat parantaa elämänlaatua ja edistää positiivisia vuorovaikutuksia.

Keskeisiä teemoja ovat myös myötätunto ja itsemyötätunto ovat keskeisiä teemoja. Tutustut myötätunnon ja itsemyötätunnon ihmissuhteita vahvistavaan voimaan ja myös siihen, miten myötätunnon harjoittaminen voi vahvistaa yhteisöllisyyttä. 

Opit, miten kehittää sekä myötätunnon että itsemyötätunnon taitoja itsessäsi ja kuinka ohjata muita niiden vahvistamisessa.

Luonteenvahvuudet
 • Vahvuudet
 • Vahvuudet ja coaching


Koulutusohjelman aikana opit tunnistamaan, arvostamaan ja hyödyntämään positiivisen psykologian luonteenvahvuuksia. 

Saat kattavan käsityksen siitä, miten vahvuuksien tunnistaminen ja niiden tietoinen käyttö voi edistää merkittävästi yksilön hyvinvointia, suorituskykyä ja tyytyväisyyttä elämässä.

Tutustut VIA -vahvuusluokitteluun (Values in Action), ja opit, miten vahvuudet vahvistavat ihmisten hyvinvointia ja kukoistuttavat elämää. 

Syvennyt siihen, miten valmentajat voivat käyttää vahvuuspohjaista lähestymistapaa valmennusprosessissaan. 

Opit harjoituksien ja valmennusharjoittelun myötä, miten rakentaa vahvuuspohjaisia valmennussuhteita, jotka tukevat valmennettavia heidän ainutlaatuisella matkallaan kohti tavoitteiden saavuttamista ja henkilökohtaista kasvua.

Käytännönläheisen lähestymistavan ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvan sisällön kautta saat arvokasta ymmärrystä, josta hyödyt niin henkilökohtaisessa kuin ammatillisessa kehityksessä.

Fyysinen terveys

Saat ymmärrystä siitä, miten fyysinen terveys tukee psyykkistä ja emotionaalista hyvinvointia. Opit kokemuksellisesti menetelmiä ja harjoituksia, joilla voit edistää omaa terveyttäsi ja siten parantaa elämänlaatuasi.

Työhyvinvointi

Koulutuksessa saat kattavan ymmärryksen työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä positiivisen psykolgian työhyvinvointivalmennuksen taidoista.

Koulutusohjelman aikana opit ymmärtämään ja hyödyntämään positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisen valmennuksen tutkittuja menetelmiä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Saat kattavan käsityksen siitä, miten positiivisen psykologian valmennuksen ja työhyvinvointia vahvistavien harjoitusten tietoinen käyttö voi merkittävästi lisätä yksilön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä sekä miten monilla tavoilla jokainen voi vaikuttaa myönteisesti hyvän työyhteisön kehittämiseen.

Opit, miten positiivisen psykologian työhyvinvointivalmennuksen menetelmät voivat vahvistaa yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia sekä edistää niiden kukoistusta.

Saat koulutuksesta suoraa hyötyä omaan työhyvinvointiisi, oman työn ratkaisukeskeiseen johtamiseen ja kehittämiseen sekä opit käyttämään omia voimavaroja ja vahvuuksia entistä paremmin oman työsi menestyksekkääseen johtamiseen.

Seuraava verkkokoulutusryhmä käynnistyy 9.9.2024

Verkkokoulutuspäivien aikataulu:

Syksy 2024

1. Maanantai 9.9.2024 klo 17.00–20.00
2. Maanantai 7.10.2024 klo 17.00–19.00
3. Maanantai 28.10.2024 klo 17.00–19.00
4. Maanantai 18.11.2024 klo 17.00–19.00

Kevät 2025
5. Maanantai 13.1.2025 klo 17.00-19.00
6. Maanantai 10.2.2025 klo 17.00-19.00
7. Maanantai 17.3.2025 klo 17.00-19.00
8. Maanantai 28.4.2025 klo 17.00-19.00
9. Maanantai 26.5.2025 klo 17.00-19.00
10. Maanantai 1.9.2025 klo 16.30-19.30

Verkossa opiskeltavaan koulutusohjelmaan kuuluu itsenäistä opiskelua, pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä koulutuspäivät ZOOM-työkalun avulla yhdessä koko opiskeluryhmän ja kouluttajien kanssa.

Verkkokoulutuksen kokonaishinta on 3250 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 350 €, joka vähennetään koulutuksen kokonaishinnasta.

Seuraava lähikoulutusryhmä Helsingissä
käynnistyy 5.9.2024

Aikataulu:

*Syksy 2024

Syyskuu jakso 1.

5.9-6.9.2024
Lokakuu jakso 2.
10.10.-11.10.2024
Marraskuu jakso 3.
14.11.-15.11.2024
Joulukuu jakso 4
12.-13.12

Kevät 2025
Tammikuu jakso 5.
16.1.-17.1.2025
Maaliskuu jakso 6.
6.3.-7.3.2025
Huhtikuu jakso 7.
10.4.-11.4.2025
Toukokuu
Zoom-ilta to 15.5. klo 17-20.

Kesä 2025
Elokuu jakso 8.
28.8.-29.8.2025

Koulutus järjestetään uusissa tiloissamme Helsingin ydinkeskustassa aivan Forumin takana osoitteessa Annankatu 29 a 13, Kerros 4,5.

Lähikoulutuksen kokonaishinta on 3950 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 350€, joka vähennetään koulutuksen kokonaishinnasta.

Kysymyksiä koulutusohjelmasta? Kerromme sinulle mielellämme lisää.

Ota yhteyttä info@positiivinenoppiminen.fi

Positive Psychology Coach

Koulutusohjelman kouluttajat

Pauliina Avola

 • Kasvatustieteiden maisteri, KM
 • Positive Education Oy:n toimitusjohtaja ja koulutusohjelmajohtaja
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija (TaY)
 • AmO Ammatillinen opettaja (psykologia, kasvatustiede)
 • MB Master Coach, EIF Enneagrammi-kouluttaja, NLP Practitioner
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Yli 10 vuoden kokemus positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja coachingin kouluttamisesta

Viivi Pentikäinen

 • Valtiotieteiden maisteri, VTM
 • Positive Education Oy:n perustaja ja koulutusohjelmajohtaja
 • Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja
 • Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija (Helsingin yliopisto)
 • MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology -maisteriohjelma, University of East London
 • Työhyvinvointikouluttaja ja ratkaisukeskeisen valmennuksen opettaja 2005-2015 Namaste Oy
 • Yli 15 vuoden kokemus positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen valmennuksen kouluttamisesta

Katri Lehtovaara

 • Filosofian maisteri, FM
 • Opetus- ja kasvatusalan kehittäjä ja kouluttaja
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry.
 • MB Elämäntaidonvalmentaja, Master Coach
 • Positive Psychology Coach®
 • Sertifioitu Growth Mindset -valmentaja
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Perusopetuksen ja lukion aineenopettaja, pedagoginen apulaisrehtori (Kauniainen)
 • Katri on pitkän uran tehnyt opettaja, apulaisrehtori, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja (STOry.).

Susanna Heikari

 • Kasvatustieteiden maisteri, KM
 • Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
 • Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
 • Luokanopettaja
 • Steinerpedagogi
 • MB Master Coach
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
 • Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
 • Yli 10 vuoden kokemus opettajan ja kouluttajan työstä eri aihealueiden tiimoilta

Marika Borg

 • Elämäntaidon Valmennusakatemian (Namaste Oy) perustaja ja toimitusjohtaja
 • Enneagram Institute of Finland -perustaja ja johtaja
 • Elämäntaidon valmennuksen eli Life Coachingin ja koulutusohjelmien pioneeri
 • Voi Hyvin lehden päätoimittaja vuosina 1986-1997
 • Positiivisen psykologian ja hyvinvointiaiheisten kirjojen kirjoittaja
 • Yli 40 vuoden kokemus hyvinvoinnin, coachingin ja positiivisen psykologian kouluttamisesta ja ratkaisukeskeisestä valmennuksesta

Sanna Kumpu

Ammatillinen opettaja
Positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen kouluttaja
Positive Psychology Coach
Mindfulness-ohjaaja
Tradenomi
Yrittäjän erikoisammattitutkinto

Sanna on työskennellyt ammatillisena opettajana yli 10 vuotta, tuona aikana Sanna on opettanut sekä nuoria että aikuisia. Ennen ammatillista opettajuutta Sanna toimi yrittäjänä vajaan 15 vuoden ajan.

Opettajana Sannalle on tärkeää kohdata jokainen opiskelija arvostavalla, kunnioittavalla sekä läsnäolevalla asenteella, olipa kyseessä nuori tai aikuinen. Positiiviseen pedagogiikkaan hän perehtyi positiivisen pedagogiikan sekä laaja-alaisten hyvinvointitaitojen koulutusohjelmassa. Positiivisen psykologian osaamistaan hän on täydentänyt positiivisen psykologian opinnoilla.

Sanna on aktiivisesti tuonut positiivisen pedagogiikan elementtejä osaksi ammatillista koulutusta.

Palautteita

Tämä koulutus pitäisi olla jokaisen kasvattaja perusopinnoissa! Tästä saa niin paljon ihmisyyteen, vuorovaikutukseen, läsnäoloon, kasvattajuuteen ja oman minänsä kehittämiseen. Ihan ehdottomasti perusopintoja meille jokaiselle kasvattajalle!

Annamari Aalto, ylökoulun opettaja

Palautteita

Koulutus oli kokonaisuudessa todella hyvä, pelkkää timanttia! Tämä oli yhtenäinen ja erinomaisesti koostettu kokonaisuus positiivisesta pedagogiikasta. Mikä parasta, koulutuksessa pääsi tutustumaan syvällisesti myös omaan itseensä. Tämä koulutus jää sydämeen ja omaan toimintaan elämään vahvasti.

Annamari Aalto, yläkoulun opettaja

Palautteita

Paras koulutusohjelma positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen opiskeluun Suomessa! Jos olet opettaja tai kasvatusalan ihminen, tähän koulutukseen kannattaa todellakin satsata, ei vaan ammatillisen hyödyn takia vaan oman elämän ja hyvinvoinnin lisääntymisen takia erityisesti!

Mervi Salminen, yläkoulun opettaja

Palautteita

Lämminhenkinen ja omaakin hyvinvointia lisäävä koulutus on antanut uusia, positiivisia näkökulmia, ajatuksia ja toimintamalleja. Koulutuksen antia voin hyödyntää koulumaailmassa oppilaiden ja opetushenkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseen.

Johtava erityisopettajaJaana, Ronkainen-Salminen

Palautteita

”Tähän koulutusohjelmaan osallistuminen on ollut koko työurani paras päätös. Olen saanut käänteentekeviä oivalluksia ja työkaluja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Vahva suositus!”

Erityisluokanopettaja Mari Thure-Sivola, Siltamäen alakoulu

Palautteita

”Kasavuoren koulussa alkaa hyvinvoinnin oppiaine syksyllä 2017. Olemme saaneet erinomaisen perehdytyksen uuden oppiaineemme opettamiseen tästä koulutusohjelmasta!”

Kasavuorenopettajat, Sari Jarva, Raija Ojama ja Jussi Koivusalo

Palautteita

Väittäisin, että tämä koulutus saattaa jopa mullistaa koko opettajuuden ja valaisee tämän työn tekemisen suurempia tavoitteita. Ihan jokaisen opettajan tulisi tulla tietoiseksi hyvinvointiopetuksen sisällöistä ja positiivisen pedagogiikan hyödyistä!

Saija Kujala, liikunnan ja terveystiedon opettaja

Palautteita

Koulutuspäivät olivat ihan parasta! Huippuporukka, monipuolinen ja kattava koulutusohjelma, valovoimaiset ja upeat kouluttajat sekä erinomaisesti koostetut opiskelupäivät. Todella voimaannuttava kokemus kokonaisuudessaan!

Saija Kujala, liikunnan ja terveystiedon opettaja

Palautteita

Tämä koulutus on oikea hyvinvointitaitojen runsaudensarvi! Myönteiset vaikutukset näkyvät henkilökohtaisessa hyvinvoinnissani, työssäni ja opettajuuden kehittymisessä. Tämä koulutus antaa eväät, joista ammentaa uutta voimaa vuosiksi eteenpäin!

Sanna Alalauri, Erityisluokanopettaja Oulu

Palautteita

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutus on antanut tähän mennessä työhöni jo niin paljon, että voin aivan täydestä sydämestä sanoa sen olevan paras koulutus, jossa olen koskaan ollut!

Katri Hytönen, koulun nuorisotyöntekijä
YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla