Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen

Utbildning i välbefinnande och positiv pedagogik (12 sp)

Utbildningen i välbefinnande och positiv pedagogik (12 sp) riktar sig främst till pedagogisk personal inom den grundläggande utbildningen, men även för personal inom förskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och fritt bildningsarbete.

Utbildningen är en flerformskurs under perioden 10.10.2024 – 10.9.2025

Anmäl dig till utbildningen HÄR

MÅLET MED UTBILDNING:

Målet med utbildningen är att öka kunskapen om färdigheter som stöder välbefinnandet och om positiv pedagogik. Deltagarna får bekanta sig med metoder och övningar som kan implementeras i skolan för att stödja lärarens eget och elevernas välmående.

1. Utbildningen ger en omfattande och djupgående förståelse för tillämpningen av metoder inom positiv pedagogik.

2. Utbildningen ger färdigheter att behärska och tillämpa innehåll, teori samt kunskap om olika tillvägagångssätt för att lära ut färdigheter som stöder välbefinnandet.

3. Utbildningen ger fördjupad kunskap om dialogisk, handledande och lösningsinriktad undervisning.

4. Utbildningen ger förståelse för sambandet mellan undervisning av färdigheter som stöder välbefinnandet och målen i läroplanen.

5. Utbildningen ger verktyg för att stödja deltagarnas eget välmående och arbete.

6. Efter utbildningen kan deltagarna medvetet använda och tillämpa de metoder som de har lärt sig under utbildningen i sitt eget arbete för att främja elevernas delaktighet, trygghet och välbefinnande.

7. Under utbildningen produceras material som deltagarna får och kan använda i undervisningen samt dela inom den egna enheten.

Utbildning i välbefinnande och positiv pedagogik (12 sp)

 

MER INFORMATION
Innehåll:

Susanna Heikari, susanna@positiivinenoppiminen.fi, 040 358 27 11

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi. 044 720 1146

PRIS
Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna. Utbildningen genomförs som ett samarbete mellan Positive Education Oy och Turun kesäyliopisto.

25 deltagare ryms med i denna utbildning. Platserna fylls i anmälningsordning, dock så att kriterierna som beskrivs gällande utbildningens målgrupp beaktas.

ANMÄLAN
Senast den 26 september 2024

Anmäl dig!


INNEHÅLL

 • Utbildningen är en flerformskurs under perioden 10.10.2024 – 10.9.2025:
  Fem dagars närstudier i Åbo
 • Fem dagars distansutbildning i Zoom
 • Självstudier i Claneds digitala lärmiljö

1. Positiv pedagogik för att skapa välbefinnande och gemenskap (2,5 sp)
– Närstudiedag i Åbo torsdag 10.10.2024 kl. 14.00-19.00, på Turun Yliopisto.
– Distansutbildningsdag via Zoom onsdag 30.10.2024 kl. 13.00-16.30.

 • Att blomstra och må bra. Teori och forskning kring välbefinnande: PERMA+H- teorin.
 • Att må bra tillsammans. Positiv pedagogik och undervisning i välbefinnande
  främjar välmående, delaktighet och upplevelse av gemenskap.
 • Fokus på lösningar och dialog. Det huvudsakliga innehållet i utbildningen är att
  utveckla färdigheter för lärarens eget välbefinnande. Då man själv övat kan man lära ut och 
  undervisa andra med ett handledande och lösningsinriktat förhållningssätt.
 • Eget välbefinnande. Grunderna i positiv psykologi och positiv pedagogik samt
  hur du kan använda dem i ditt eget liv.

2. Kommunikation och styrkepedagogik (2,5 sp)
– Närstudiedag i Åbo torsdag 21.11.2024 kl. 14.00-19.00, på Turun Yliopisto.
– Distansutbildningsdag via Zoom onsdag 11.12.2024 kl. 13.00-16.30.

 • Betydelsen av kommunikationsfärdigheter och styrkor med tanke på välbefinnandet, inlärning, delaktighet och mobbningsförebyggande arbete. Teori och praktiska övningar.
 • Att undervisa färdigheter som stöder konstruktiv interaktion och styrkebaserat tänkande.
  Fem gyllene element för interaktion:  visa intresse, lyssna, fråga, uppmuntra och 
  respektera.
 • Styrkor: Förmågan att se det goda och att bli medveten om sina egna och andras styrkor.

3. Medveten närvaro och ett handledande och dialogiskt förhållningssätt till
undervisning (2,5 sp)
– Närstudiedag i Åbo torsdag 13.2.2025 kl. 14.00-19.00.
– Distansutbildningsdag i Zoom onsdag 12.3.2025 kl. 13.00-16.30.

 • Medveten närvaro, sinnesro och koncentration. Betydelsen av medveten närvaro och
  övningar för att hitta fokus och återhämta sig. Närvaro och genuint bemötande i
  dialogisk undervisning.
 • Att lära sig, öva och undervisa i mindfulness och medveten närvaro i stunden.

4. Emotionella färdigheter, medkänsla och självmedkänsla (2,5 hp)
– Närstudiedag i Åbo torsdag 3.4. 2025, kl. 14.00-19.00, på Turun Yliopisto.
– Distansutbildningsdag via Zoom onsdag 23.4.2025, kl. 13.00-16.30.

 • Vikten av emotionell kompetens och känslofärdigheter för inlärning och
  välbefinnande. De emotionella färdigheternas roll i att förebygga mobbning och
  främja delaktighet och gemenskap. Teori och övningar.
 • Att lära sig och undervisa i medkänsla och självmedkänsla
  – vänlighet mot sig själv och andra
  – att göra gott och hjälpa andra
  – förmågan att agera medkännande som medlem av ett samfund
 • Att undervisa emotionella färdigheter:
  – vikten av positiva känslor för välbefinnande och lärande
  – att bemöta och hantera svåra känslor

5. Tankefärdigheter, lösningsfokus och att leda sitt eget liv (2 sp)
– Närstudiedag i Åbo torsdag 28.8. 2025, kl. 14.00-19.00, på Turun Yliopisto.
– Distansutbildningsdag via Zoom onsdag 10.9.2025, kl. 13-16.30.

 • Betydelsen av lösningsinriktat tänkande för inlärning och välbefinnande. Färdigheter att styra tankemönster, attityder och känslor samt att leva ansvarsfullt, medvetet och fokusera på lösningar.

UTBILDARER

Annika Sahi, Pedagogie magister, speciallärare och elevvårdare, utbildare för Positive Education Oy, expertlärare inom positiv pedagogik och välbefinnande, skolutvecklare och utbildare i psykisk hälsa, mindfulness instruktör.

Ann-Charlotte Rosenqvist, Pedagogie magister, steinerpedagog, utbildare för Positive Education Oy, mindfulness instruktör.

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla