Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Hyvinvoiva varhaiskasvattaja positiivisen pedagogiikan soveltajana

Uusi koulutusryhmä alkaa elokuussa 2024

Hyvinvoiva varhaiskasvattaja positiivisen pedagogiikan soveltajana -koulutusohjelma on opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, jonka tarkoituksena on kehittää hyvinvointia edistävää kasvatustyötä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaisille. Hanke perehdyttää osallistujat syvällisesti ja monipuolisesti positiiviseen pedagogiikkaan sekä laaja-alaiseen hyvinvointikasvatukseen.

Koulutus on avoin kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen eri ammattiryhmille, ja koulutukseen otetaan 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta osallistujaa. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena, joten osallistuminen kautta Suomen on mahdollista.

Koulutuskokonaisuus on 5 opintopisteen laajuinen ja se koostuu viidestä verkossa toteutettavaa kontaktiopetuspäivästä sekä digitaalisessa oppimisympäristö Clanedissa toteutettavista video- ja etäopinnoista. Lisäksi koulutukseen kuuluu kirjallinen lopputyö, jonka tavoitteena on tuottaa valmista käytännönsoveltamiseen ohjaavaa materiaalia hyvinvointikasvatuksen tueksi varhaiskasvattajille koko Suomen alueella.

Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruutat osallistumisesi ilmoittautumisen jälkeen tai kesken koulutuksen varatusta paikasta syntyy taloudellisia haittoja koulutuksen järjestäjälle ja rahoittajalle. Siksi olisi tärkeää, että varatut koulutuspaikat tulevat varmasti hyödynnettyä ja osallistujat pystyvät osallistumaan koulutukseen mahdollisimman sitovasti.
*

Ilmoittaudu mukaan!

Koulutuksen tavoitteena on antaa:

1) kattava ja syvällinen käsitys positiivisen pedagogiikan menetelmien, asenteen ja teoriasisältöjen soveltamisesta varhaiskasvatuksessa
2) laaja-alaisen hyvinvointikasvatuksen sisältöjen, teorian ja toteutuksen hallinta ja soveltamisen taidot
3) perusteellinen osaaminen dialogiseen, valmentavaan ja ratkaisukeskeiseen kasvatustyöhön ja ohjaamiseen pienten lasten parissa
4) vahva ymmärrys hyvinvointikasvatuksen ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden yhteneväisyydestä ja soveltamisesta
5) työkaluja osallistujien oman hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi

Hyvinvoiva varhaiskasvattaja positiivisen pedagogiikan soveltajana

 

 • Hyvinvoiva varhaiskasvattaja positiivisen pedagogiikan soveltajana -koulutusohjelma on opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, jonka tarkoituksena on kehittää hyvinvointia edistävää kasvatustyötä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaisille. Hanke perehdyttää osallistujat syvällisesti ja monipuolisesti positiiviseen pedagogiikkaan sekä laaja-alaiseen hyvinvointikasvatukseen.
 • Koulutus on avoin kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen eri ammattiryhmille, ja koulutukseen otetaan 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta osallistujaa. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena, joten osallistuminen kautta Suomen on mahdollista.
 • Koulutuskokonaisuus on 5 opintopisteen laajuinen ja se koostuu viidestä verkossa toteutettavaa kontaktiopetuspäivästä sekä digitaalisessa oppimisympäristö Clanedissa toteutettavista video- ja etäopinnoista. Lisäksi koulutukseen kuuluu kirjallinen lopputyö, jonka tavoitteena on tuottaa valmista käytännönsoveltamiseen ohjaavaa materiaalia hyvinvointikasvatuksen tueksi varhaiskasvattajille koko Suomen alueella.
 • Koulutusohjelma toteutetaan syksystä 2023 vuoden 2024 loppuun.


Koulutuksen keskeiset sisällöt ja yhteiset ZOOM-koulutuspäivät:

1. HYVINVOINTITAIDOT, POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA JA DIALOGINEN KASVATTAJUUS ke 21.8.2024 klo 9.00–15.30

 • Perehtyminen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin teorian ja tutkimuksen valossa
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hahmottaminen varhaiskasvatuksessa
 • Onnellisuustaidot positiivisen pedagogiikan ja hyvinvoinnin keskiössä
 • Ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteisiin tutustuminen ja niiden soveltaminen lasten sekä työyhteisön kohtaamisiin

2. VAHVUUSTAIDOT JA LÄSNÄOLOTAIDOT ke 18.9.2024 klo 9.00–15.30

 • Vahvuudet kasvatuksen perustana
 • Tietoisuus- ja läsnäolotaitojen oppiminen ja hyödyntäminen hyvinvoinnin ja oppimisen taustavoimana
 • Läsnäolotaitojen merkitys vuorovaikutuksessa sekä kohtaamisissa

3. TUNNETAIDOT JA MYÖTÄTUNTOTAIDOT ke 9.10.2024 klo 9.00–15.30

 • Myönteisten tunteiden vaalimisen merkitys ja soveltaminen kasvatustyössä
 • Vaikeiden tunteiden kanssa toimiminen ja niiden käsittelyprosessit
 • Myötätunto- ja itsemyötätuntotaidot sekä niiden opettaminen ja soveltaminen

4. AJATTELUTAIDOT, ITSENSÄ JOHTAMINEN JA UNELMOINTITAIDOT ke 6.11.2024 klo 9.00–15.30

 • Merkityksellisyyden vaikutus hyvinvointiin ja sen lisääminen kasvatustyön arjessa
 • Aikuisen oman ajattelun kehittäminen ja growth mindset
 • Tavoitteiden ja unelmien sekä periksiantamattomuuden soveltaminen kasvatustyössä

5. IHMISSUHDE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT SEKÄ KOULUTUKSEN PÄÄTÖS ke 4.12.2024 klo 9.00–15.30

 • Toimintakulttuurin pohjautuminen hyville ihmissuhteille
 • Ihmissuhdetaitojen, vuorovaikutustaitojen ja sovittelutaitojen sovellukset kasvatustyössä
 • Koulutuksen koonti ja juhla

Kouluttajina toimivat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Päivi Brunila, Susanna Heikari ja Sanna Kumpu.
Kouluttajista voit lukea lisää täältä.

Hankkeen www-osoite
www.positiivinenoppiminen.fi

Hankkeen yhteyshenkilö: Pauliina Avola
pauliina@positiivinenoppiminen.fi
+358 44 5182774

Hankkeen alkamisaika
1.8.2023

Hankkeen päättymisaika
31.12.2024

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla