Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.

Yhdessä Hymylässä

Onnea on hyvä työpari. Olemme saaneet työskennellä yhdessä jo melkein viisi lukuvuotta. Yhteistyö on hioutunut mutkattomaksi ja joustavaksi, vaikka oli luontevaa jo heti alusta lähtienkin. Tavoitteenamme on ollut pyrkiä yhteisopettajuuden portaita eteenpäin. Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelmassa tutustuimme positiivisen psykologian tieteenalan tutkimustietoon, jonka mukaan yhteys toisiin ihmisiin aivan tutkitusti lisää onnellisuutta.

Mikä onni ja voimavara onkaan, että saa kokea yhteyttä oman työparin kanssa ja jakaa arkea toisen kanssa!

Tämä korostuu erityisesti tässä ajanhetkessä, kun opettajan työ on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi.

Olemme huomanneet, että jaamme yhteiset arvot sekä näkemyksen positiivisen pedagogiikan voimasta, jota haluamme työssämme toteuttaa. Jo pitkään olemme ottaneet opetukseemme mukaan esimerkiksi vahvuuspedagogiikkaa tai sosiaalisia- ja tunnetaitoja.  Kuitenkin koulutusohjelman myötä saimme laajemman ja selkeämmän näkemyksen laaja-alaisista hyvinvointitaidoista, jotka sisältävät edellä mainittujen lisäksi niiiiiiiiiin paljon muutakin. Jokaisen uuden opiskellun aihealueen myötä olimme sitä mieltä, että juuri tämän taidon oppiminen on kaikkein tärkeintä, kuten esimerkiksi onnellisuus-, läsnäolo- ja myötätuntotaitojen oppiminen.

Hyvinvoiva aikuinen

“Hyvinvoivat aikuiset kasvattavat hyvinvoivia lapsia.” Tämä sanonta heräsi eloon koulutusohjelman aikana, koska saimme koulutuksesta valtavasti hyvää myös itsellemme ammatillisesti ja henkilökohtaisesti sen lisäksi, että saimme laajan tieto-, taito- ja materiaalipankin työmme tueksi. Yhdessä työparin kanssa käyty koulutus loi vahvan pohjan ja samanlaisen hyvinvointitaitokielen opetuksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Nyt on ollut helppo jakaa ideoita Lähteellä-hyvinvointitunneille.

Olemme myös tietoisesti kiinnittäneet yhdessä huomiota työssäjaksamiseen ja oman hyvinvoinnin kasvattamiseen. On paljon puhuttu opettajien työssäjaksamisesta ja siitä, että jo työpäivien aikana olisi hyvä luoda pieniä mikrotaukoja palautumiseen eikä jättää sitä vain vapaa-ajalle. Olemmekin saattaneet esimerkiksi aloittaa suunnittelun yhteisellä kävelylenkillä kauniissa lähimetsässä.

Mitä meillä tehdään?

Hymylässä olemme kokeneet tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi sekä aika pienellä vaivalla toteutettaviksi seuraavia vinkkejä, joita voi matalalla kynnyksellä toteuttaa myös, vaikka hyvinvointitaitojen opetukseen ei olisi varattu omaa oppituntia tai taustalla ei olisi vahvaa tietämystä aiheesta. Hyvinvointitaitojen opetuksessa pätee sama ajatus kuin vaikka valokuvauksen harrastamisessa eli pienikin pidetty hyvinvointihetki on parempi kuin ei hetkeä ollenkaan.

 • Päivän aloittaminen katsomalla silmiin ja kehumalla/kiittämällä lasta, joka rauhoittuu omalle paikalle aloittaakseen oppitunnin. Kaikki lapset tulee kohdatuksi ja kehutuksi jo heti aamusta! (Tällä voi toki aloittaa jokaisen oppitunnin <3)
 • Läsnäoloharjoitukset lähes päivittäin: Hyviä valmiita ohjattuja harjoituksia on mm. https://www.hymykoulut.fi/hymy-taidot -sivulla. Itsensä rauhoittaminen hengitykseen keskittymällä, vaikkakin mielikuvien avulla, ei kaikille ole aina helppoa, vaikka säännöllinen harjoittelu useamman viikon ajan viekin taitoja eteenpäin. Tämän vuoksi esim. aisteihin perustuvat harjoitukset tuovat myös mukavaa vaihtelua harjoitteluun. Opettaja voi soittaa yksittäisiä ääniä vaikkapa pianolla tai kellopelillä ja oppilaat kuuntelevat, kuinka kauan äänet kaikuvat. Kun yhtään ääntä ei enää kuulu, lapsi nostaa käden ylös. Tuntoaistiin perustuen olemme esim. silitelleet itseämme sileällä kivellä tai siveltimellä.Olemme myös kokeilleet videoiden avulla aivojumppia, joissa täytyy keskittyä todella tarkasti toimintaan.
 • Olemme vakuuttuneita läsnäolotaitojen harjoittelemisen tärkeydestä. Juuri tähän käsillä olevaan hetkeen keskittymällä olemme onnellisempia, aivomme ovat vähemmän kuormittuneita, pystymme keskittymään ja oppimaan uutta helpommin, ja selviämme haastavista tilanteista levollisemmalla mielellä.Onkin tutkittu, että opettaja, joka itse tekee läsnäoloharjoituksia, jo pelkällä olemuksellaan lisää luokkaan levollisuutta, vaikka ei varsinaisesti lasten kanssa harjoituksia tekisikään. On kuitenkin ihana harjoitella näitä taitoja lasten kanssa yhdessä, pienin askelin lyhyistä harjoituksista liikkeelle lähtien, koska saamme samalla itse oman läsnäolohetken ja –harjoituksen!
 • Tsemppiviestit Classroomscreenillä tai taululla: Tämä työkalu antaa hyvän mahdollisuuden laittaa muun infon oheen positiivinen kuva tai kannustavat sanat koko luokan nähtäville. Olemme saattaneet muutaman kannustuskortin liimata myös oppilaiden wc-tiloihin, jolloin jokainen toivottavasti kohtaa päivän aikana esimerkiksi sanat: “Kiitos, että olet” ja “Kukaan muu ei ole juuri sinä”. <3
 • Kiitollisuuden aiheiden kirjoittaminen aamulla: Oppilaat tykkäävät kirjoittaa taululle, ja päivän voi aloittaa keskittymällä hyvään heti aamulla. Ope kirjoittaa taululle otsikon esim. ”Luontoon liittyvä asia, josta olen kiitollinen”, ja oppilaat voivat kirjoittaa, mistä ovat luonnossa kiitollisia. Kiitollisuuden aiheet ilahduttavat taululla koko koulupäivän ajan ja usein niistä syntyy mukavia yhteisiä keskusteluhetkiä. Kiitollisuuden aiheiden keksimiseen voi käyttää apuna Viitotun rakkauden hienoja Kiitollisuuskortteja.
 • Viiden K:n taidoista muistuttaminen aloitettaessa keskustelua, ryhmätyöskentelyä tai riitojen selvittämisen tukena: Kiinnostu, kysy, kuuntele, kannusta ja kunnioita – mikä timanttinen viisikko kaikkiin koulussa tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin!
 • Kiitollisuuspäiväkirja tai kiitollisuuskirje: Oppilaat ovat taitavia keksimään kiitollisuuden aiheita pienistäkin asioista. Ystävän tai perheenjäsenen ilahduttaminen kiitollisuuskirjeellä tuplaa hyvinvoinnin. Kehutkaan eivät ole kiellettyjä kiitollisuuskirjeessä!
 • Rakkauden mikrohetkien näkyväksi tekeminen ja niissä viipyily: Ystävällisiin tekoihin ja sanoihin sekä yhdessä koettuihin hyviin hetkiin kannattaa pysähtyä viipyilemään oppilaiden kanssa, luokissa kun ehtii sattua ja tapahtuma monenmoista päivän aikana. Tehokas tapa on kertoa omia tuntemuksia ja kiittää yhdessä koetusta hetkestä sekä kysyä oppilailta, miltä hetki tai ystävällinen teko heistä tuntui.
 • Hyvän huomaaminen sekä näkeminen ja hyvän tekeminen: Yksi tärkeimmistä onnellisuutta lisäävistä tekijöistä kiitollisuuden sekä merkityksellisyyden kokemuksen ja merkityksellisten ihmissuhteiden lisäksi on hyvän huomaamisen ja hyvän tekemisen taito. Hyvän näkemistä ja tekemistä voi muiden hyvinvointitaitojen tapaan harjoitella. Olemme harjoitelleet hyvien tekojen tekemistä esim. Viitotun rakkauden Kaunis ele -tehtäväkorttien avulla. Oppilaille voi sujauttaa tehtäväkortin pulpettiin ja oppilaat voivat salaa toteuttaa kaunista elettä muille. Oppilaat ovat taitavia keksimään hyviä tekoja myös itse. Puhumme oppilaille “hyvän mielen lahjoista”, joilla voi helposti ilahduttaa kotona ja koulussa sekä tulla itse ilahdutetuksi. Joulukalenterimme ovat usein liittyneet hyvinvointitaitoihin.

Miten hyvinvointiopetus näkyy arjessa?

Näiden välillä pieniltäkin tuntuvien harjoitusten sekä ylipäätään hyvinvointiopetuksen myötä olemme huomanneet, miten nämä taidot ovat siirtyneet käytäntöön lasten sanoina ja tekoina koulussa sekä myös kotona ja harrastuksissa eteen tulevissa tilanteissa. Yksi saattaa kertoa, että läsnäolotaidot ovat auttaneet jännittävässä jalkapallo-ottelussa tai koronarokotusta otettaessa, tai toinen on kertonut alkaneensa tehdä kotitöitä hyvän mielen lahjana, ja kolmas taas kertoo silmät sädehtien kaverille antamistaan kannustavista sanoista vaikeassa tilanteessa. Jokainen edellisten kaltainen kokemus saa meidät vakuuttumaan yhä enemmän siitä, että olemme tärkeän ja merkityksellisen asian äärellä, kun opetamme laaja-alaisia hyvinvointitaitoja positiivisen pedagogiikan menetelmin yhdessä.

Voimaa ja valoa kaikkiin luokkahuoneisiin toivottaen, Hymylän opet Anna ja Minna.

Ps. Uusi Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma alkaa verkkototeutuksena maanantaina 6.2.2023. Lue lisää täältä. Keväällä 2023 alkavat myös lähikoulutukset Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä, niistä lisää täällä.

No Comments

Post a Comment

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla