Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
 • No products in the cart.
There is no posts!
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.
OPH:n rahoittama hyvinvointihanke

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan koulutusohjelma (12,5 op)

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan koulutusohjelma (12,5 op) on pääasiassa suunnattu perusopetuksen opetus- ja kasvatushenkilöstölle, mutta koulutus on avoin myös esiopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja kasvatushenkilöstölle.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna 4.10.2023-5.9.2024.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutuksen tavoite:

Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan osaamista, jotta hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan työkalut ja harjoitteet saadaan opettajien oman hyvinvoinnin ja oppilaiden hyvinvoinnin tueksi kouluihin.

 1. Koulutus antaa kattavan ja syvällisen käsityksen positiivisen pedagogiikan menetelmien, asenteen ja teoriasisältöjen soveltamisesta opetustyössä.
 2. Koulutuksen aikana saa laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sisältöjen, teorian ja toteutuksen hallinnan ja soveltamisen taidot.
 3. Koulutus antaa perusteellisen osaamisen dialogiseen, valmentavaan ja ratkaisukeskeiseen opettajuuteen ja ohjaamiseen.
 4. Koulutuksen aikana muodostuu vahva ymmärrys hyvinvointiopetuksen ja opetussuunnitelmien tavoitteiden yhteneväisyydestä.
 5. Koulutuksen aikana saa työkaluja oman hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tueksi.
 6. Koulutuskokonaisuuden käytyään opettaja osaa tietoisesti käyttää ja soveltaa opittuja metodeja omassa työssään oppilaiden osallisuuden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
 7. Koulutuksen projekti- ja päättötyönä tuotetaan materiaalia hyvinvointiopetukseen, joka jaetaan opiskeluryhmälle opetuskäyttöön, sekä omiin opetus- ja kasvatusalan yksiköihin laajemmin koko työyhteisön opettajien käyttöön.

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan koulutusohjelma

 

LISÄTIETOJA
Sisältöasiat:

Susanna Heikari, susanna@positiivinenoppiminen.fi, 040 358 27 11

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi. 044 720 1146

HINTA
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Positive Education Oy ja Turun kesäyliopisto.

Koulutusohjelmaan otetaan 30 opiskelijaa, ja opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että Kohderyhmä-kohdan soveltuvuusehdot koulutukseen osallistumiseen täyttyvät.

ILMOITTAUTUMINEN
20.09.2023 mennessä


SISÄLTÖ

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna 4.10.2023-5.9.2024. Koulutus sisältää:

 • Viisi lähiopetuspäivää Turussa
 • Viisi etäkoulutuspäivää Zoomissa
 • Itsenäistä opiskelua Clanedin digitaalisessa oppimisympäristössä

1. Positiivinen pedagogiikka hyvinvoinnin ja osallisuuden rakentamisessa (2,5 op)
– Lähikoulutuspäivä Turussa ke 4.10.2023 klo 14.00-19.00
   PAIKKA: Turun yliopisto EDUCARIUM luentosali 2, Assistentink. 5
– Etäkoulutuspäivä Zoomissa ke 1.11.2023 klo 9.00-13.30

 • Hyvinvointi teorian ja tutkimuksen valossa: PERMA+H.
 • Positiivisen pedagogiikka ja laaja-alainen hyvinvointiopetus hyvinvoinnin, osallisuuden ja oppilaiden yhteisöllisyyden kokemuksen edistämisessä.
 • Valmentava ja dialoginen opetusote. Keskeisenä sisältönä koulutuskokonaisuudessa on opettaja omien hyvinvointitaitojen kehittyminen ja harjoittaminen, jotta on ja kehittyy valmiudet ohjata ja opettaa muita näissä taidoissa dialogisesti, ratkaisukeskeisesti ja valmentavalla opetusotteella.
 • Positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan perusteet ja niiden hyödyntäminen aikuisen omassa hyvinvoinnissa.

2. Vuorovaikutustaidot ja vahvuustaidot (2,5 op)
– Lähikoulutuspäivä Turussa ke 29.11.2023 klo 14.00-19.00
   PAIKKA: Turun yliopisto EDUCARIUM luentosali 2, Assistentink. 5
– Etäkoulutuspäivä Zoomissa to 14.12.2023 klo 9.00-13.30

 • Vuorovaikutus- ja vahvuustaitojen harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille, oppimaan oppimiselle, osallisuuden edistämiselle ja kiusaamisen ehkäisemiselle teorian ja tutkimuksen valossa.
 • Vuorovaikutus- ja vahvuustaitojen oppiminen ja opettaminen. Huippuunsa hiotut vuorovaikutustaidot: Vuorovaikutustyökalu 5 K:ta. (kunnioitus, kiinnostus, kuunteleminen, kysyminen ja kannustaminen) tutkimuksen valossa.
 • Vahvuustaidot: Omien ja muiden vahvuuksien huomaaminen ja tietoinen käyttäminen hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisen näkökulmasta.

3. Läsnäolotaidot ja valmentava ja dialoginen opetusote (2,5 op)
– Lähikoulutuspäivä Turussa ke 6.3.2024 klo 14.00-19.00.
– Etäkoulutuspäivä Zoomissa ke 27.3.2024 klo 9.00-13.30

 • Läsnäolotaitojen harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille ja osallisuuden tunteen vahvistamiselle läsnäolevan kohtaamisen kautta, teorian ja tutkimuksen valossa. Tietoisuus- ja läsnäolotaitojen oppiminen ja opettaminen. Läsnäolon merkitys valmentavassa dialogisessa opetuksessa.
 • Läsnäolevan kuuntelun merkitys kohtaamisessa.

4. Tunnetaidot, myötätunto ja itsemyötätunto (2,5 op)
– Lähikoulutuspäivä Turun yliopistossa to 11.4.2024 klo 14.00-19.00
– Etäkoulutuspäivä Zoomissa to 25.4.2024 klo 9.00-13.30

 • Tunnetaitojen harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille ja oppimaan oppimiselle. Tunnetaitojen merkitys kiusaamisen ehkäisemisessä ja osallisuuden & yhteisöllisyyden lisäämisessä teorian ja tutkimuksen valossa.
 • Myötätunto- itsemyötätuntotaitojen oppiminen ja opettaminen
  – ystävällisyys itseä ja muita kohtaan
  – taitoa tehdä hyvää ja auttaa muita
  – taitoa toimia myötätuntoisesti yhteisön jäsenenä
 • Tunnetaitojen oppiminen ja opettaminen:
  – myönteisten tunteiden vaalimisen merkitys hyvinvoinnille ja oppimiselle
  – vaikeiden tunteiden kanssa toimiminen ja kyky kohdata niitä           

5. Ajattelutaidot, itsensä johtamisen taidot ja ratkaisukeskeisyys (2,5 op)
– Lähikoulutuspäivä Turun yliopistossa ke 21.8.2024 klo 14-19.00
– Etäkoulutuspäivä Zoomissa to 5.9.2024 klo 9.00-13.30

 • Itsensä johtamisen ja ratkaisukeskeisen ajattelutaidon harjoittamisen merkitys hyvinvoinnille ja oppimaan oppimiselle teorian ja tutkimuksen valossa. Taitoa johtaa omaa ajattelua, asenteita, tunteita ja omaa elämää vastuullisesti, tietoisesti ja ratkaisukeskeisesti. Taitoa unelmoida, asettaa tavoitteita ja tavoitella niitä sinnikkäästi.
 • Aikuisen omat itsensä johtamisen taidot.
 • Koulutuksen koonti ja koulutuksen aikana laadittujen digitaalisten opetusmateriaalien esittely.

Lisäksi koulutukseen kuuluu koulutuspäivien ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja kirjallisuuskatsauksia lähiopetuspäivien välissä.

Kouluttajat

Susanna Heikari, KM, Positive Education Oy:n koulutusohjelmajohtaja, positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen kouluttaja ja asiantuntija, digitaalisten oppimisympäristöjen ja tulevaisuuden oppimisen erityisasiantuntija, luokanopettaja ja rehtori, psyykkinen valmentaja, työyhteisökouluttaja ja mindfulness-ohjaaja ja kouluttaja.

Pauliina Avola, KM, Väitöskirjatutkija
Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan kirjoittaja. Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kehittäjä
Psykologian ja kasvatustieteiden opettaja, Neuropsykiatrinen valmentaja.

Viivi Pentikäinen, VTM, Väitöskirjatutkija
Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan kirjoittaja. Positiivisen psykologian soveltava maisteriohjelma (UEL)
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kehittäjä.

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla