Positive Education Oy keskittyy positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen (coaching) kouluttamiseen laajoissa koulutusohjelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme kouluttaneet positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta yli 15 vuoden ajan Suomessa tuhansille yksilöille sekä yhteisöille pitkän valmennus- ja koulutusuramme aikana. Erityisosaamistamme on tuoda tieteellinen tutkittu tieto sovellettavaksi hyvinvointiosaamiseksi opettajille ja kouluille sekä kouluissa opetettaviksi hyvinvointitaidoiksi. Vuonna 2020 laajennamme koulutustarjontaamme myös kansainvälisille markkinoille.

Seuraa meitä:

0
  • No products in the cart.
There is no posts!
0
  • No products in the cart.
0
  • No products in the cart.
Ratkaisukeskeinen valmennus eli coaching
Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeinen valmennus eli coaching

Ratkaisukeskeinen valmennus eli coaching koostuu kahdesta tärkeästä sisällöstä: huippuunsa hiotuista vuorovaikutustaidoista sekä läsnäolon voimasta. Ratkaisukeskeisyydessä huomio keskitetään ongelmien laajan analysoinnin sijaan siihen, mitä kohti halutaan mennä ja mitä halutaan saavuttaa. Ratkaisukeskeisyyden ytimessä on sisäisen motivaation löytäminen ja herättäminen hyvillä kysymyksillä, kunnioittavalla asenteella, kannustavalla valmentamisella ja läsnäolevalla kuuntelemisella sekä aidolla kiinnostuksella. Ratkaisukeskeinen positiivisen psykologian valmentaja (Positive Psychology Coach) osaa auttaa valmennettavansa kohti selkeämpää, onnellisempaa ja tasapainoisempaa elämää.

Coaching-prosessissa valmentaja ei neuvo tai kerro omia mielipiteitään, vaan coaching perustuu siihen, että asiakas on aina oman elämänsä asiantuntija, ja valmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta huomaamaan omat ajatuksensa sekä oivaltamaan uusia ajatuksia sen myötä, että valmentaja esittää hyviä kysymyksiä, jotka rikastavat asiakkaan omaa ajattelua. Coachingia voidaan käyttää useissa erilaisissa tilanteissa, ja esimerkiksi asiakaspalvelu- ja esimiestyössä se on erityisen hyödyllistä.

Ratkaisukeskeisyys

Dialogisesti etenevä ratkaisukeskeinen toiminta ja sen ohjaaminen hyvillä kysymyksillä

Menetelmänä dialogisesti etenevä ratkaisukeskeinen toimintamalli (Coaching- malli) voidaan tiivistää seuraaviin viiteen kohtaan ja toiminnalliseen askeleeseen, jotka avautuvat kysymysten avulla yhteistoiminnalliseksi prosessiksi:

1 MÄÄRITELLÄÄN TAVOITE eli positiivinen eteenpäin vievä päämäärä, johon pyritään.

Esimerkkikysymyksiä: Mitä haluamme saavuttaa? Missä haluamme olla tulevaisuudessa? Mikä olisi meille kaikille onnistunut tavoite, josta voimme olla yhdessä ylpeitä? Mikä olisi toivetila tämän asian suhteen? Missä haluamme onnistua ja miten?

2 ETSITÄÄN SE, MIKÄ JO TOIMII eli tunnistetaan ja tuodaan voimavarat sekä vahvuudet näkyviksi.

Esimerkkikysymyksiä: Mikä on jo nyt hyvin? Missä me olemme hyviä? Missä olemme onnistuneet? Mitä kaikkea osaamme yhdessä ja yksilöinä? Mikä jo nyt toimii? Mistä kaikesta olemme iloisia, tyytyväisiä tai kiitollisia? Millaisia vahvuuksia meillä on yksilöinä ja ryhmänä?

3 HYÖDYNNETÄÄN VOIMAVARAT eli käytetään tunnistetut voimavarat tavoitteen saavuttamiseksi.

Esimerkkikysymyksiä: Mitä kaikkea olemassa olevaa voimme hyödyntää tavoitteen saavuttamiseksi? Kuka voi auttaa? Mitä kaikkia vahvuuksia ja voimavaroja voimme käyttää ja miten? Kenellä meistä olisi parhaiten sopivat vahvuudet, voimavarat tai osaamiset kuhunkin tehtävään?

4 LAADITAAN SUUNNITELMA jolla edetään kohti tavoitetta ja jota voidaan tarkentaa matkan varrella.

Esimerkkikysymyksiä: Millaisen suunnitelman tarvitsemme? Mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon? Mitä askeleita ja välivaiheita suunnitelmassa on? Mitä kaikkea tarvitaan suunnitelman toteutumiseen? Mihin kaikkeen pitää varautua?

5 RYHDYTÄÄN TOIMINTAAN eli konkreettisiin tekoihin, joilla edetään kohti tavoitetta askel kerrallaan.

Esimerkkikysymyksiä: Mitä tehdään ensimmäiseksi? Kuka tekee mitä, miten ja milloin? Miten suunnitelma edistyy? Miten seuraamme suunnitelman edistymistä? Miten kannustamme toisiamme matkan varrella? Miten juhlimme tavoitteemme saavuttamista? Miten varmistamme onnistumisen yhdessä ja yksilöinä?

YouTube
LinkedIn
Share
RSS
Seuraa sähköpostilla